Átadták a Pro Urbe kitüntetéseket

A Városháza előtti téren, az 1956-os emlékműnél megtartott megemlékezés után a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott az október 23-i ünnepi program. Szabó Péter, Paks polgármestere mondott beszédet. Az esten átadták a Pro Urbe kitüntetéseket, és köszöntötték a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány (TPFA) idei díjazottjait.

„Csaló a könnycsepp, hazug a halál. / Látom a lángját egy nagy fényességnek. / A szeretet nagyobb, mint a halál, / A szeretet az élet, élet.” Sík Sándor szavaival nyitotta ünnepi beszédét Szabó Péter, Paks polgármestere az október 23-i ünnepi esten a Csengey Dénes Kulturális Központban. Mint mondta, a költő gondolatai számára mélyen megragadják az 1956-os forradalom és szabadságharc lelkületét, a kor félelmekkel teli világát, és azt a szükségszerűen bekövetkező pillanatot, amikor az élet szembefordul a halállal.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

– Hiszen az ötvenes évek Magyarországa a hazugság és a félelem lelkületére épült. Évezredes világképet és közel száz éve tartó társadalmi rendet és fejlődést zúztak szét hazugsággal, börtönökkel, erőszakkal, halállal. Szovjet mintára megteremtették a szocialista gazdasági modellt, melyben megszűnt a magántulajdon. Az államosítások, a téeszbe szervezések, a három, majd az ötéves tervgazdasági rendszer, a tragikomikus munkaversenyek egy működésképtelen és embertelen hatalom fontos oszlopai lettek. És megálmodták a szocialista ember modellt is. Aki hatalmi szóra boldog, egységesen gondolkodik, egyforma ruhákban jár, feltett kézzel lemond szabadságáról, és várja a távoli jövőben bekövetkező gazdag jólétet. De az 1950-es évek közepére az álomképek már nem takarták a valóságot. A beszolgáltatások, a padlások lesöprése, a jegyrendszer, a gazdasági, szellemi, lelki elszegényedés túlnőtt a megálmodott hazug világon. És az igazság szembefordult a hazugsággal, a mindennel dacoló elszánt hit a félelemmel és a közömbösséggel, az élet és az élni akarás a halállal –mondta.

Kiemelte, hogy ’56 hősei, mártírjai tiszta szeretetből kapaszkodtak össze, hogy legyőzzék a bűnben fogant hatalmat. Egymás, a szabadság, és a haza szeretete fűtötte őket. 1956. október 23-án a magyar nép egy nagy fényesség lángját gyújtotta fel, mely büszkeséget, szabadságot festett a magyarok arcára, de bevilágította a világot is, megmutatva, hogy hittel, összefogással a szív bátorságával mindenre képes az ember.

– És ez a fény ma sem hunyt ki, hiszen a 66 éve megtörtént események hozták 1989-ben azt a szabadságot és demokráciát, melyben ma élhetünk. Ezért 1956 lelkisége, szelleme ma is fény és tükör nemzetünknek. Tükör, melybe időről időre bele kell néznünk, hogy lássuk a rosszat, a hibákat, és megszabadulhassunk a bűnöktől, melyek megsebzik közösségünk lelkét – húzta alá.

– 1956 ragyogása ma is tiszta fényt gyújt a szemnek, melynél megláthatjuk azt a világos, egyértelmű értékrendet, amelyben egy volt a cél és az akarat. És amely elvtelenül nem pusztán a hatalom megszerzésére szövetkezett, önmaga hamis szándékát az emberek szolgálatának köntösébe bújtatva. Mert egy népet, országot, közösséget csak egyenes úton és tiszta értékrendben lehet vezetni, úgy ahogy azt számunkra 1956 hősei mindörökre kijelölték – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy mi, ma élő magyarok, ha valamikor, akkor most igazán értékelhetjük a forradalmárok tiszta, világos értékrendjét, mely a legsötétebb órákban is világított és utat mutatott. – Ma újra nagy szükségünk van rájuk. Hiszen néhány év alatt minden összezavarodott körülöttünk. Úgy tűnik mintha a fejlett európai jólét sokak szívét és értelmét összekuszálta volna. Hiszen eltűnőben a nyugati világ identitásképe, kulturális gyökerei, évezredes ember- és világképe. S vele együtt óhatatlanul felváltja a rendet a káosz, a biztonságot a félelem, a békét a háború. És ennek megannyi következménye már velünk él, vagy belátható időn belül velünk lesz. Sajnos újra megjelenik hétköznapjainkban a hiánygazdaság, az infláció, a szükséges és elkerülhetetlen korlátozások ideje. Az az idő, melyben megértjük, hogy semmi sem lesz már, úgy ahogy eddig volt – hangsúlyozta.

– Ezért is lehetünk hálásak ma ’56 mártírjainak, akik szembefordultak zsarnoksággal, elnyomással, az embert megnyomorító eszmékkel. Hiszem, hogy ma sincs más út, mint szembefordulni mindazzal, ami idegen az embertől, és a józan, tiszta észtől. Hiszem, hogy ma ’56 forradalmárjai fáklyaként kell, beragyogják egész Európa egét, melynek fényénél a kontinens vezetői új víziót találhatnak a bajainkból és sebeinkből való kilábaláshoz. És ez a fény ma azt is megmutatja, hogy a háborúval csak egyféleképpen lehet szembe fordulni, ha megkeresik az egyetlen lehetséges utat, vagyis a békét – húzta alá.

Zárógondolataiban azt mondta, hogy országunk felett sosem szűnik meg ragyogni 1956 fénye. – A forradalom lelkülete bátorítsa és vezesse nemzetünket. Őrizzük együtt a szabadságot, a törékeny békét, a vérrel szerzett demokráciát. Hiszen 66 évvel az 1956-os forradalom és szabadság harc után mi egy szabad világban élhetünk. Ahol sosem felejthetjük a forradalom lelkületét, a benne értünk is harcoló ezrek áldozatát. És azt sem, hogy minden jó, amit ma megélhetünk koránt sem természetes. Nemzetünk, városunk, családunk jólétét, biztonságát, szabadságát, fejlődését, gyermekeink, unokáink jövőjét naponta őriznünk kell. Kívánom, hogy tegyük mindezt ’56 hőseinek szabad, önzetlen, a jövőért tenni akaró, tiszta és mindig fiatal lelkével – mondta Szabó Péter.

Az esten átadták a Pro Urbe emlékérmet, amely kitüntetés azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek adományozható, akik, illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. 2022-ben Pupp Réka, az Atomerőmű Sportegyesület sportolója és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója vehettek át Pro Urbe kitüntetést, amit Süli János országgyűlési képviselő és Szabó Péter polgármester adtak át.

Pupp Réka. Fotó: Szép Zsóka

Pupp Réka a Bezerédj Általános iskolában ismerte meg a dzsúdó sportágat. A cérnavékony, törékeny kislány még olvasni sem tudott, amikor hazavitte a toborzó szórólapot, és kijelentett a szüleinek, hogy ezt szeretné csinálni. Márpedig, ha ő kijelent valamit, akkor azt nagyon komolyan gondolja. Bár (szinte mindig) ő volt a legkisebb a csoportjában, hamar megmutatkozott tehetsége, de még inkább kitűnt szorgalmával, fegyelmezettségével, vasakaratával, maximalizmusával. Az iskola mellett minden szabadidejét a sportnak szentelte, és sorra jöttek is a szebbnél szebb eredmények. Minden korosztályban megnyerte a magyar bajnokságot, majd 16 évesen berobbant a nemzetközi élmezőnybe is, amikor ifjúságiként saját korosztályában és eggyel feljebb, a juniorok között is Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Utánpótlás éveit egy európai ifjúsági olimpiai és egy junior Európa-bajnoki aranyéremmel megkoronázva lépett a felnőttek közé, ahol egy súlycsoportváltást követően Eb-bronzéremmel gazdagította pazar éremkollekcióját. Sikeresen kvalifikálta magát a tokiói olimpiára, ahol az első körben mindjárt az előző olimpia aranyérmesét legyőzve – végül csak hajszállal lemaradva a dobogóról – az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Jelenleg a súlycsoportjában jegyzett 230 versenyző között július óta vezeti a világranglistát. A sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, kevés szabadidejében a Pécsi Tudományegyetemen tanul. Elhivatottsága, szorgalma, a sportága iránti alázata, kimagasló munkabírása, maximalizmusa, szerénysége teszik őt Pupp Rékává, sok dzsúdós és nem dzsúdós gyermek példaképévé Pakson és szerte az országban.

Dr. Bodnár Imre. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Dr. Bodnár Imre közel húsz éve gyarapítja kitartó munkájával, szakmai hozzáértésével Paks város egészségügyi ellátását, szívvel-lélekkel végzi áldozatos tevékenységét a paksi emberek egészségének, jóllétének, életszínvonalának növelése érdekében. 2004. január 1-jétől Paks Város Rendelőintézetének kardiológiai szakrendelését vezeti, 2010. február 1-jétől Paks Város Rendelőintézetének igazgatója, 2013. október 1-jétől pedig a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójaként végzi munkáját városunkért. Dr. Bodnár Imre kardiológusként nemcsak a saját szakmai munkáját végzi magas színvonalon, hanem törekszik a rendelőintézet dolgozóinak továbbképzésére annak érdekében, hogy a paksiak minél magasabb szintű ellátásban részesüljenek. A szakmai és a vezetői munka ellátása mellett, mindent megtett azért, hogy a Paksi Gyógyászati Központot – számos újítás bevezetésével – olyan rendelővé tegye, ahol rendszeres a prevenciós tevékenység, a tervszerű kardiológiai gondozás, magas a betegellátás színvonala. Így került sor a gyógyászati központ bővítésére, a gyógyfürdő részleg beindítására, a városi rendelőintézetek felújítására. Fejlesztési tevékenysége során előre lépések történtek az elmúlt években például az ultrahangos, az endoszkópos és a röntgendiagnosztika, valamint a laboratóriumi vizsgálatok területén. A főigazgatóra számíthatott a város akkor is, amikor az önkormányzat hatáskörébe tartozó, vállalkozó alapellátó körzetekben üresedés történt, vagy helyettesítésre volt szükség. A koronavírus-járvány számos kihívás elé állította a főorvost és munkatársait. Napközben estébe hajlóan és hétvégén nyújtott műszakban több mint 13 ezer oltást adtak be munkatársaival. A pandémia alatti tevékenysége elismeréseként Tolna Megye Védelméért emlékérem kitüntetésben részesült, elismerve ezzel a munkatársak helytállását is. Célja, hogy a rábízott források és munkatársai segítségével, az infrastruktúra, az eszközpark és a humánerőforrás fejlesztésével egy olyan jól működő intézményt vezessen, mely képes reagálni a mindenkori kihívásokra, valamint, hogy Paks és környéke egészségügyi ellátását a lehetőségekhez képest a legmagasabb szintre emelje.

Az ünnepi esten megtartották a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjkiosztóját is. A szervezet célja, hogy díjazza azoknak a diákoknak a teljesítményét, akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzésééig az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt értek el, elismerje a velük foglalkozó felnőttek tehetséggondozó munkáját. A kiváló eredményt elért fiatalok részére felsőfokú tanulmányaik folytatásához ösztöndíjat biztosítson.

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben elmaradtak a tanulmányi, valamint a sport versenyek, ezért ezekben az években a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriuma nem írt ki pályázatot. Az idei évben az oktatás ismét a megszokott mederben zajlik. A különféle tanulmányi és sportversenyeket megtartották, ezért a kuratórium 2022-ben ismét pályázatot hirdetett a legjobbak díjazására. A korábbi évekhez képest jóval több pályázat érkezett, és több kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákot is díjazhat a kuratórium, amelynek tagjai: Dávid József, a kuratórium elnöke; Szabó Béla kuratórium titkára, Bedecs Ferenc, Keresztes Éva, Kernné Magda Irén, Prosek Zoltán és Simon Péter. A díjakat Dávid József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója és Szabó Péter polgármester adták át.

2022-ben a díjazottak:

Ivanics Mária átalános iskolai tanulmányok kategória
A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 8.B. osztályos tanulója, aki a díjat a 2022-ben a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Tolna megyei 1. helyezéséért kapta. Az előző években a versenyen az előkelő megyei 4. és 5. helyezéseket érte el. Felkészítő tanára Kellner Magdolna.

Nős Dalma általános iskolai tanulmányok kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 8.H osztályos tanulója, aki számos tantárgyi versenyen szép eredményt ért el. A TPFA díját a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 2022-ben elért Tolna megyei 1. helyezéséért kapta. Felkészítő tanára Horváthné Szabó Julianna.

Tandi Klára általános iskolai tanulmányok kategória
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában végezte általános iskolai tanulmányait, melynek során számos matematika és anyanyelvi versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. A díjat a Varga Tamás Országos Matematikaversenyen 2021-ben és 2022-ben elért Tolna megyei 1. helyezéséért; a Megyei Matematikaversenyen 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben elért szintén megyei 1. helyezéséiért; a Kalmár László Országos Matematikaversenyen 2021-ben elért megyei 1. helyezéséért; a 2021-es Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei Helyesírási Verseny Tolna megyei 1. helyezéséért és 2021-ben az Arany János Magyarnyelvi Versenyen elért országos 2. helyezéséért vehette át. Felkészítő tanárai Berkóné Németh Irén, Kélingerné Sáfrány Szilvia, Schönveitz Ferencné, Tarnainé Vida Gyöngyi.

Bauman Beatrix Bianka irodalom kategória
A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulója, aki számos művészeti ágban mutatta meg tehetségét. Díjazását elsősorban szépirodalmi alkotásaiért, impulzív, egyéni hangulatú verseiért kapta, melyekkel országos megmérettetéseken is szerepelt, a pályázatokon 1. és 3. helyezést vagy különdíjat ért el. Folyóiratokban, pl. az erdélyi Garabonciásban is gyakran jelennek meg versei. Felkészítő tanára Kalmár Nóra.

Heilig Dóra irodalom kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium 12.B. osztályos tanulója, aki tehetségét a humán tantárgyakban, pl. nyelvészetben és történelemben is, de kiváltképp az irodalmi alkotásokban, a versírásban mutatta meg. Szövegeinek gondolati építkezése, képalkotásának eredetisége jelentős megmérettetéseken aratott sikert. Versei 2022-ben a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken ezüstminősítést kaptak, a Versengő című Tolna megyei alkotópályázaton 1. helyezett lett. Felkészítő tanára Fittné Szilvássy Ildikó.

Pécsi Nóra irodalom kategória
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium paksi tanulója, aki a díjat a központi szervezésű Országos Lotz János Szövegértési és Helyesírási Versenyen 2021-ben elért Tolna megyei 1. és az országos döntőben elért 5. helyezéséért; továbbá 2022-ben szintén a Lotz János anyanyelvi versenyen elért Tolna megyei 1. helyezéséért és az országos döntőben elért 6. helyezéséért kapta. Felkészítő tanára Kaizer Bernadett.

Juhász István Dávid sport kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, az ASE kajak-kenu szakosztályának versenyzője.
Minden tulajdonsággal és adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy kiemelkedő sportoló váljon belőle. Szorgalmával és kitartásával kiemelkedik a korosztályából. Az iskolában társainak példát mutat, hogyan lehet hatékonyan összeegyeztetni a versenysportot a tanulmányi munkával. Eredményei: ICF Ifjúsági és U23-as világbajnokság, Szeged C2 férfi ifjúsági 500 méter I. helyezés, C2 férfi ifjúsági 1000 méter I. helyezés. Edzője Bedecs Ferenc. Osztályfőnöke Horváthné Szabó Julianna.

Kertész Gréta sport kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, az ASE kajak-kenu szakosztályának versenyzője. Már a gimnáziumi évek előtt is kiemelkedő sportteljesítményei voltak. A sport jelentős szerepet tölt be az életében. Céltudatos, szorgalmas, kitartó versenyző, minden edzésen a maximumot hozza ki magából. Az iskolában a közösségért végzett tevékenysége elismerésre méltó, kitűnő tanuló. Eredményei: Olimpiai Reménységek Versenye négy I. helyezés páros és négyes hajóban és egy II. helyezés K1-500 méteren. Edzője Bedecs Ferenc. Osztályfőnöke Hosszú Istvánné.

Pavlik Botond Olivér sport kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, az ASE kosárlabdaszakosztályának versenyzője.
Jelenleg U18, U20 és felnőtt B csoportos bajnokságokban szereplő csapatok tagja. Csapattársai csapatkapitánynak választották, aki a csapat vezéregyénisége, és egyik legeredményesebb játékosa. 2019 óta a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, az elmúlt három évben tanárai kimagasló tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért minden tanévben dicséretben részesítik. Eredményei: Nemzeti Kosárlabda Bajnokság Kadett Döntő II. helyezés. Edzője Pavlik Jan. Osztályfőnöke Hosnyánszki Bence.

Kelemen István Ferenc sport kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület versenyzője. Legjellemzőbb tulajdonsága, hogy nagyon szorgalmas. Tudja, mit szeretne, a céljait tudatosan követi és el is éri. Osztályfőnöke szerint nagyon közvetlen, barátságos, nyitott, életvidám diák, és minden osztálytársa nagyon kedveli. Többszörös Magyar Bajnok. Edzője Makai János. Osztályfőnöke Szeriné Hipszki Györgyi.

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola floorballcsapata sport kategória
A csoport sokszínű, a csapat tagjai több sportágat űznek párhuzamosan. A floorball mellett röplabdázásban, kézilabdában, atlétikában és labdarúgásban is sikeresen szerepeltek a diákolimpiákon. Csapattagok: Pulai Brigitta, Mészáros Viktória, Horváth Flóra, Ulbert Nóra, Herger Jázmin, Hingl Réka, Hanol Luca, Bán Kristóf, Hanol Patrik, Pál Bence, Ulbert Zoltán, Németh Gergő, Flaisz Robin, Pintér Márk, Hanol Péter. Eredményük U23 Floorball Nagypályás Bajnokság I. helyezés. Edzőjük Poór József.

Volf Nóra zene kategória
Volf Nóra a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Zenei tehetsége korán megmutatkozott, hétévesen kezdett gitározni. Kilencévesen, legfiatalabb versenyzőként arany oklevelet nyert Szekszárdon, a regionális versenyen. 2021 márciusában a XV. Országos Gitárversenyen korcsoportjában harmadik helyezést ért el. Ez az eredmény azért is kimagasló, mert ez a legnívósabb verseny, melyet háromévenként rendeznek meg. Tanára, Szabados László elmondása szerint Nóra gyakorlási kedve és szorgalma kimagasló, a tehetsége nagyon sikeres jövőt sejtet.

Kiss Virág Gabriella képzőművészeti kategória
A Vak Bottyán Gimnázium 9.H osztályos tanulója több mint negyven művészeti technikával készített, igényes, változatos, képzőművészeti alkotással pályázott, mely tartalmaz rajzokat, grafikákat, festményeket, rajzfüzetet. Kreatívan kísérletezik színekkel, formákkal, eszközökkel. Portréin jól megragadja a modell karakterét, tanulmányrajzai pontosak, precízek. Képeit, festményeit egyedi gondolkodásmód, kreativitás jellemzi. Művészeti pályára készül. Számos iskolai, városi kiállításon szerepel alkotásaival, részt vesz a Paksi Képzőművészeti Iskola évenkénti kiállításán a Csengey Dénes Kulturális Központban. Felkészítő tanára Takács Éva.

Hanol Márta közép- és felsőfokú tanulmányok kategória
Az Energetikai Technikum és Kollégium tanulója, aki folyamatos kiváló tanulmányi eredményével kitűnt az osztályból, hamar kiderült, hogy fegyelmezett, szorgalmas diák, aki több területen is kiválóan teljesít. A 2019/2020-tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye döntőjében közgazdasági ismeretek vizsgatárgyban 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Nagy Éva osztályfőnök.

Párkány Bálint közép- és felsőfokú tanulmányok kategória
Az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként a 2020/2021-es tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye döntőjében környezetvédelmi ismeretek vizsgatárgyban 3. helyezést ért el. 2022-ben az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjén környezetvédelmi technikus tárgyból 1. helyezést ért el. Munkája és versenyeredményei példaértékűek az iskola tanulói számára. Jelenleg a Pannon Egyetem vegyészmérnöki karán tanul. Felkészítő tanára Nagy János Róbert.

Fritz Dorka közép-és felsőfokú tanulmányok kategória
Az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként a 2021/2022-es tanében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye közgazdasági ismeretek vizsgatárgy döntőjén 6. helyezést ért el. Középiskolai tanulmányai során tudásával, szorgalmával kitűnt az osztályból, eredményei mindvégig jeles vagy kitűnő voltak, szakmai tantárgyakból rendszeresen dicséretet kapott. Jelenleg az ELTE Gazdálkodás és Menedzsment szakán folytatja tanulmányait. Felkészítő tanára Schmidt Katalin.

Lóki Dániel János közép- és felsőfokú tanulmányok kategória
Az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként a 2020/2021-es tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott, „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye döntőjében Gépgyártás-technológiai ismeretek vizsgatárgyban 13. helyezést ért. Tanulmányait az érettségiig minden évben kitűnő eredménnyel zárta, tantestületi dicsérettel. A Solid Edge Oktatási- és a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyekre virtuális szimulációval működő szerkezetet tervezett és készített saját elképzelés alapján. Felkészítő tanára Barkovics Lajos.

Kis-Szabó Gábor Tóbiás közép-és felsőfokú tanulmányok kategória
Az Energetikai Technikum és kollégium tanulója. Sokoldalú, a természettudományos problémákat nagyon könnyen megértő, kreatív megoldásokra képes, céltudatos, alapos, a fizika iránt különösen érdeklődő diák. 2021-ben a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Verseny III. kategóriájában 1. helyezést ért el. 2022-ben ugyancsak a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Versenyen a IV. kategóriájában 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára Damjanovitsné Eke Violetta.

Pusztai Abigél közép-és felsőfokú tanulmányok kategória
Az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként tanulmányai során végig kitűnő eredményeket ért el, versenyeken rendszeresen sikeresen szerepelt, az iskola rendezvényein, a közösségi életben is részt vállalt. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által szervezett 2018. évi országos szövegszerkesztő bajnokságon 1. helyezést, a 2021-2022-es tanévben a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyén (OSZTV) 2. helyezést ért el. Más tanulmányi versenyeken is szépen teljesített. Felkészítő tanára Tőkés Laura.

Gregor Dorka közép- és felsőfokú tanulmányok kategória
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója. Az általános iskola 5. osztályától minden évben minden tantárgyból kitűnő eredményt ért el. Minden tanév végén nevelőtestületi dicséretben részesült kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért. Kitűnő tanulmányi eredményein túl, számos versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. Például 2017-ben a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei 1., majd a Kazinczy szépkiejtési versenyen ugyancsak megyei 1., 2021-ben az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen szintén megyei 1. helyezést ért el. 2021-ben és 2022-ben ritmikus gimnasztikában a Pilis Gálán 1. helyezést szerzett. Felkészítő tanárai Hermesz Anita, Führpaszné Fekete Gabriella.

Barkovics Lajos eredményes tehetséggondozó munkáért
Eredményes tehetséggondozó munkájáért díjazásban részesül Barkovics Lajos, az Energetikai Technikum és Kollégium tanára. 1987 óta dolgozik az ESZI-ben gépész szaktanárként. Munkája során részt vett a számítógépes tervezés és gyártás oktatásának bevezetésében, fejlesztésében. Tanulóit évről-évre sikeresen készíti fel ezen szakmai tantárgyak országos versenyeire, ahol 2016-tól eredményesen szerepeltek, és dobogós 2-3. helyezéseket értek el, többször pedig különdíjban részesültek. 2021-ben a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen, a Számítógéppel támogatott tervezés középiskolai kategóriájában diákja 2. helyezést ért el. A tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektet az osztályfőnöki feladataira, több évig volt az ESZI-ben működő diákszervezet patronáló tanára.

A két alapító, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., valamint Paks Város Önkormányzata köszönetet mondott a tehetséges paksi fiatalokért, valamint a kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző felnőttekért végzett fáradhatatlan munkájáért Gutai Istvánnak, aki 2012-től 2021-ig vett részt aktívan a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány munkájában kuratóriumi titkárként. Az alapítvány sikeres működése érdekében éveken keresztül előkészítette a pályázati kiírást, gondoskodott annak minden helyi oktatási és kulturális intézményhez, médiához történő eljuttatásáról, a pályázati kiírás minél szélesebb körben történő terjesztéséről. Fontos volt számára, hogy minél több diák, valamint tehetséggondozó munkát végző felnőtt adjon be pályázatot, illetve kapjon díjat kiváló teljesítményéért. Éveken keresztül az ő feladata volt a különféle helyszíneken megszervezett díjátadó ünnepségek ünnepi műsorának előkészítése, koordinálása is. Az évek során egyre nagyobb közönség előtt adták át az alapítvány díjait. Kezdetben a polgármesteri hivatalban, a Paksi Képtárban, az Erzsébet Nagy Szállodában, végül a Csengey Dénes Kulturális Központban volt az ünnepélyes díjátadás. Munkájának köszönhetően minden évben színvonalas műsor várta az ünnepség vendégeit.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Ezek után a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort, Kit nemessé emelt a föld porából/Sok ritka szenvedés” In memoriam dr. Tarisznyás Györgyi címmel. Felkészítők Hermánné Tóthegyi Judit, Prantner-Zatykó Tünde, Szeriné Hipszki Györgyi. Az est zárásaként Leber Ferenc, Paks alpolgármestere mondott pohárköszöntőt a kulturális központ aulájában.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal