Novemberi képviselő-testületi döntések

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Negyedszer módosította Paks város önkormányzatának képviselő-testülete a 2022-es költségvetési rendeletet. A módosítással átvezették a rendeletbe a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság 2022. október 31-ig kiközölt előirányzatait, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntéseket, és a DC Dunakom Zrt. 2022. évi vállalkozási szerződésének módosítását.

Módosították az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet is. A közelmúltban képviselő-testületi döntés született két új, közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezéséről, ezek a Panoráma köz és az Ezüstfa utca. Bár gyűjtőnéven eddig is szerepeltek az ellátandó körzeteknél, az új elnevezés miatt szükséges volt a besorolásuk a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a felnőtt vegyes fogorvosi és a területi védőnői körzetekbe. Dr. Szilágyi Szabolcs lesz az Energetikai Technikum és Kollégium iskolaorvosa, miután dr. Barok József felmentését kérte a feladat alól, az intézményt ennek tükrében át kellett sorolni a megfelelő háziorvosi körzetbe. A területi védőnői körzeteknél a túlterheltséget mutató 2. számú területi védőnői körzetből a 6. számú területi védőnői körzetbe csoportosították át a Domb, a Gyár, a Györkönyi, a Hársfa, a Kápolna, a Kurcz György, valamint a Nádor utcákat és a Zsíros közt.

A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása is a grémium elé került, amit a végrehajtási eljárások következtében megüresedett, leromlott műszaki állapotú önkormányzati bérlakások más célú, valamint egyes társasházi ingatlanok kérelmezői igényeket jobban kielégítő hasznosítása indokolt. Bizonyos ingatlanokat töröltek a bérlakás besorolás alól. Az egyik a Síp utca 5. számú ingatlan, amely a jelenleg hajléktalanok nappali melegedőjeként működő Síp utca 7. szám alatti ingatlannal ikerházat alkot. – A most megüresedett Síp utca 5. szám alatti ingatlan a bérlakás-gazdálkodás szempontjából nélkülözhető, célszerű bevonni a hajléktalan-ellátásba az ellátás hatékonyságának növelése érdekében – mondta Szabó Péter polgármester. Az előterjesztésben az is szerepelt, hogy a Fenyves utca 10. szám alatti bérlakások az „eseti döntés alapján előtakarékossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján is bérbe adható lakások” kategóriába tartoznak. Tekintettel arra, hogy mostanra már az egész lépcsőházban előtakarékos bérlők laknak, ezeket a lakásokat a vegyes kategóriából az „előtakarékossághoz kötött bérlakások” kategóriájába sorolják át. A kérelmezői igények száma alapján (előtakarékos 20 és szociális 0) a jelenleg jórészt üres Fenyves utca 15. szám alatti bérlakások szociális helyzet alapján nem tölthetők fel, ugyanakkor előtakarékossághoz kötött bérlakásokra most is jelentős számú kérelem van a rendszerben. Annak érdekében, hogy a felújított bérlakások ne álljanak üresen, a Fenyves utca 15. szám alatti bérlakásokat a „szociális alapon bérbe adható” kategóriából az „eseti döntés alapján előtakarékossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján is bérbe adható lakások” kategóriába sorolta át döntésével a testület.

A közterületek használatáról új önkormányzati rendeletet alkottak. Paks Város közigazgatási területén a közterület használatát a közterületek használatáról szóló 2009-es önkormányzati rendelet szabályozta. Tekintettel arra, hogy egyes változtatásokat jogtechnikai okokból nem lehetett a hatályos rendeleten átvezetni, ezért új önkormányzati rendelet megalkotása volt indokolt. A rendelet-tervezet a hatályos önkormányzati rendelet szabályozására épült, de a közterület-használat korábbi szabályozásához képest több változásra került sor, részletek az előterjesztésben. Ezen módosítás okán a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról, valamint a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása is szükséges volt.

A tanácskozás napirendjén szerepelt beszámoló Paks Város 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról. – Az előterjesztés alapján elmondható, hogy összességében időarányosan teljesültek a bevételi és kiadási előirányzatok. A teljesítés 60 és 80 százalék közötti, a beruházások tekintetében közel 37 százalékos realizálódott – összegzett Szabó Péter.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár jelenlegi igazgatójának vezetői munkaköre 2023. április 30. napjával lejár, ezért nyilvános pályázatot kell kiírni, melyet az érintett kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján kell közzé tenni. A képviselő-testület a pályázat elbírálásáról előreláthatóan a 2023. februári ülésén dönt.

A Paksi Városi Múzeumban és a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakult. A kulturális intézmények dolgozói húsz százalékos bérfejlesztést kaptak a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 2021-es, vonatkozó kormányrendelet szerint. A 2022. évi bérfejlesztéshez szükséges forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma vissza nem térítendő támogatás formájában folyósította az intézményeknek. A támogatás elszámolása viszont csak a Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkción történhet, melyet az intézmények alapító okirata jelenleg nem tartalmaz. A támogatás sikeres elszámolása érdekében kellett mindkét intézmény alapító okiratát módosítani.

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. a képviselő-testület korábbi határozata alapján, várhatóan 2023-ban egyesül a DC Dunakom Zrt.-vel beolvadás formájában. Az eljárás mielőbbi lefolytatásának érdekében módosították a PFV Zrt. számviteli politikájában a vagyonmérleg készítés időpontját 2022. január 31-re.

A következőkben adásvétellel vegyes ingatlancsere-szerződés és telekalakítási megállapodás jóváhagyásáról döntöttek. Aztán egy belterületi ingatlan értékesítéséről, amire az M-Group Holding Zrt. jelzett vételi szándékot, itt tíz igen és egy tartózkodással fogadta el a testület az előterjesztést. Döntöttek a környezeti vizsgálat lefolytatásának mellőzéséről (Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt), aztán településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos Partnerségi dokumentáció elfogadásáról és a partnerségi egyeztetésről (Városi csomag – Tárgyalásos eljárás), valamint új kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről, és ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntésről (településrendezési eszközök módosításának kiegészítése Városi csomag – Tárgyalásos eljárás), továbbá arról, hogy értékesítésre jelölnek ki a bérlakás állományból a korábbi döntéssel kivett három ingatlant.

Igazgatási szünetet rendelnek el 2022. december 27-30-ig, erről is határozott a grémium. Ennek indoklása, hogy az elmúlt évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv azt mutatja, hogy a dolgozók nagy része a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a szabadsága egy részét, illetve ebben az időszakban kevesen mennek ügyet intézni a Polgármesteri Hivatalba. Az igazgatási szünet időtartama alatt általános ügyfélfogadás nincs a hivatalban, azonban a halaszthatatlan ügyek intézhetősége érdekében telefonos ügyeletet tartanak.

– Az önkormányzatot bevonták a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által koordinált Elektromos Hulladékszállító Mintaprojektbe. A mintaprojekt három különböző helyszínen – köztük Pakson – valósul meg, helyszínenként tervezetten három-három elektromos hajtáslánccal felszerelt hordozójárművel. A gépjárműveket uniós nyílt eljárásban szerzik be, melyet tervezetten 2022 decemberében hirdetnek meg. Az eljárás vége tervezetten 2023. március. A járműbeszerzéseket a három érintett szervezet közös eljárás keretében valósítja meg, a lebonyolító szerv a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. – ismertette a polgármester. Mindezek alapján elkészítették a közbeszerzési terv módosítását, amit egy nem, két tartózkodás és nyolc igen szavazattal fogadott el a grémium.

Barnabás István (PDF) képviselő a homokbánya üzemeltetésével kapcsolatban vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte, mert mint mondta, szeretné kivizsgálni, érte-e kár az önkormányzatot a kitermelt homok értékesítése kapcsán. Javaslatában az is szerepelt, hogy szeretné, ha a bizottság két Fidesz-KDNP-s és két PDF-es képviselőből állna.

Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy a vizsgálat lefolytatásának javasolt jövő év januári határideje szoros, javasolja február 28-ra kitolni, és a bizottság jelentését a márciusi testületi ülésen tárgyalni. Ezt támogatta az előterjesztő. A vizsgálóbizottság tagja lesz Barnabás István (elnök) és Mezősi Árpád a PDF és Antóni Józsefné és Pálmai Klára a Fidesz-KDNP részéről.

A novemberi testületi ülésen tárgyalt előterjesztések megtalálhatók a paks.hu oldalon, az Önkormányzat/Testületi anyagok fül alatt. A testületi-ülést élőben közvetítette a TelePaks, a felvétel felkerül a telepaks.hu oldalra.