Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület

Közel húsz témát tárgyalt március 14-i ülésén Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Napirend előtt Barnabás István képviselő (PDF) a korábban létrehozott homokbánya vizsgálóbizottság elnökeként beszámolt arról, hogy a bizottság FIDESZ-KDNP-s tagjai jelentéstervezetükben azt állapították meg, hogy a várost nem érte kár, a vizsgálat lezárható. A PDF-es bizottsági tagok szerint azonban szükséges a vizsgálat további folytatása, és javasolták, hogy a képviselő-testület ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést. A szavazategyenlőség miatt végül egyik jelentést sem fogadták el.

A képviselők egyperces néma csenddel emlékeztek meg dr. Széchenyi Attila és Szinger Ferenc korábbi képviselőkről, a város köztiszteletben álló polgárairól, akik az elmúlt héten távoztak az élők sorából.

Az első napirendi pontban az idei évi költségvetési rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. Szabó Péter polgármester előterjesztésében arról beszélt: vizsgálták annak lehetőségét, hogy műszaki szempontból biztonságosan megnyitható-e a strand. A vizsgálat eredménye az, hogy az élménymedence és a pancsoló működhet. Ennek fedezetét, 127 millió forintot a tartalékkeret terhére biztosítja a város a költségvetést módosító indítványban foglaltak szerint. A polgármester azzal a módosító javaslattal is élt az ülésen, hogy az Atomerőmű Sportegyesület támogatását nulláról emeljék 180 millió forintra, az ott sportoló gyermekek érdekében. A költségvetési rendelet módosítását a testület tíz igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A következőkben az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, illetve az egyes családi eseményekről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló rendeletet módosították: a díjak felülvizsgálatát követően emeltek azokon. Intézményi térítési díjakról is tárgyaltak a képviselők. A bölcsődei térítési díjakat változatlanul hagyták a rendeletben, míg a Paksi Életfa Idősek Otthonában fizetendő napi intézményi térítési díjat 5100 forint/nap összegre emelték, ami 500 forint változást jelent. Az előterjesztést a testület elfogadta.

A Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. kérelme is napirendre került az ülésen. A kft. a Gyapa felé vezető út jobb oldalán 15 Megawattos névleges teljesítményű naperőmű létesítése érdekében az előterjesztésben megjelölt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását kérte. A kérelmező vállalta a napelemparkhoz kapcsolódó tanösvény létrehozását, és az erdősáv változatlanul tartását. A kapcsolódó előterjesztést a Településszerkezeti Terv, valamint Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról a képviselők elfogadták.

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban változtatási tilalom elrendeléséről is döntöttek a Virág utca – Haladás utca közötti tömbbelső feltárásával tervezett lakóterületfejlesztés kapcsán. A tilalom indoka, hogy a terület beépítésével a főként Haladás utcai ingatlanok a csapadékvíz-elvezetés egységes kezelésének megoldatlansága miatt veszélyeztetettek lennének. Cél, hogy a szakemberek megszüntessék az anomáliát, egységesen szabályozzák a csapadékvíz-elvezetést, ezt követően lehet beépítésre kijelölni, illetve ebbe az övezetbe átsorolni területeket. A testület az előterjesztést elfogadta.

Véleményezték a Paksi Vak Bottyán Gimnázium illetve a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átszervezését. A képviselő-testület támogató nyilatkozata azért szükséges, mert a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása mellett feladatbővítést szeretnének az intézmények: alapító okirataikba tervezik belefoglalni az autizmus spektrumzavarral élő tanulók oktatását is.

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló rendelet alapján pályázati felhívást hagytak jóvá a képviselők. Március 31-ig írják ki a pályázatot, és bruttó 50 millió forintot fordítanak erre a célra.

Az atomerőmű déli bejárója és a halastavak közötti kerékpározható közutak tervezéséről is döntöttek, majd meghallgatták a város főépítésze, Kirizsné Buják Mariann elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Napirenden szerepelt a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2022. évi negyedik negyedéves beszámolója is. A legnagyobb feladatot az elmúlt évben a cég beolvadása jelentette – mondta a polgármester az előterjesztés ismertetésekor. Barnabás István képviselő több kérdést tett fel a homokbánya hasznosítása és a szakértői vélemények kapcsán. Kifejtette: úgy véli, hogy a cég olyan tevékenységeket végzett, amelyek nem szolgálták a város érdekeit. Szabó Péter polgármester szerint azonban a szakértők is megállapították, hogy a zrt. mindent megtett annak érdekében, hogy a lehetőségeihez képest a homokbánya hasznosítását abszolválja, és a város érdekeit vette figyelembe. Ennél több nyereséget a Pfv Zrt. nem tudott volna realizálni, tette hozzá. A beszámolót végül hat igen egy nem három tartózkodás mellett elfogadta a testület.

Tárgyalták az önkormányzat többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok 2023. évi üzleti tervét. Szabó Péter bejelentette, hogy Domonkos Tamás, a DC Dunakom Kft. ügyvezetője március 3-án szóban kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Heringes Anita (PDF) jelezte: tudomására jutottak az elnökletével működő jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság ülésén olyan információk, amelyek alapján Domonkos Tamás magánügyben ügyvezetőként járt el. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző javaslata szerint önkormányzati cég lévén ki kell vizsgáltatni, ha a szakbizottság jogsértő cselekményt tapasztal, majd, ha szükséges, feljelentést tenni. Végül a DC Dunacom Kft., a TelePaks Médiacentrum Nkft. És a Paksi Közművelődési NKft. üzleti tervét is elfogadta a testület.

Tárgyalták a 2023. évi közbeszerzési tervet is, amellyel kapcsolatban Barnabás István képviselő nyújtott be módosító indítványt azzal, hogy az építési beruházásokra kötelezően válasszák a nyílt pályázati eljárást, és ne a hirdetmény nélküli, öt céget meghívó pályáztatási formát. Misóczki Anikó, a pályázati osztály vezetője elmondta: a Közbeszerzési Törvény szerint ezeket a pályázatokat nyílt eljárásban írják ki. Barnabás István módosító indítványát öt igen és öt nem szavazattal elutasították, míg az eredeti előterjesztést öt igen, négy nem és egy tartózkodás mellett elfogadták.

Az ülésen jóváhagyták a képviselők a koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésével foglalkozó Peter Cerny Alapítvány 150 ezer forinttal történő támogatását.