Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület március 23-án. Az ülés összehívásának egyik oka az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének március 31-ig szükséges elfogadása volt.

Elsőként az IZSÉPKER Plusz Kft. kérelméről tárgyaltak: a cég tulajdonában levő Mária bánya területén az atomerőmű bővítésével kapcsolatban keletkező inert hulladékot szeretné elhelyezni a Paks II. Zrt. Ezzel kapcsolatosan döntésmegalapozó vizsgálat készült, amelyet a főépítész javaslata alátámasztott. A javaslatot a testület elfogadta.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A következő napirendi pontban szerepelt a 2023-as évi közbeszerzési terv jóváhagyása. Szabó Péter, Paks polgármestere elmondta, hogy a terv elfogadása függvényében valósíthatók meg az idén az önkormányzati beruházások és felújítások. Barnabás István, a PDF képviselője észrevételeket fogalmazott meg az önkormányzat közbeszerzési szabályzata kapcsán: a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatár feletti építési beruházásokra vonatkozóan az önkormányzat által preferált hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásokat kifogásolta. A képviselő az előző testületi ülésen és most is javasolta, hogy egészítsék ki a határozati javaslatot azzal, hogy a közbeszerzési törvényben megjelölt esetekben (300 millió forintos értékhatárt el nem érő építési beruházásoknál) a beszerzést a hirdetményen meghirdetett közbeszerzési eljárás szabályai szerint kell lebonyolítani. Misóczki Anikó, a polgármesteri hivatal pályázati osztályának vezetője arról tájékoztatta a testületet, hogy a zárt eljárásban meghívott cégeket előzetesen mindig alaposan megvizsgálják, a kiírás nyerteséről pedig bírálóbizottság dönt. Barnabás István módosító indítványát nem fogadta el a képviselő-testület, a 2023-as közbeszerzési tervet azonban jóváhagyták, azzal a két beruházással együtt, amely az ezt megelőző testületi ülésen került a tervbe a polgármester javaslata alapján. Az egyik javaslat a strand üzemeltetésére vonatkozott, mivel a felkészítés és az üzemeltetés 127 millió forintos költsége elérte azt az értékhatárt, amely már közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. A másik javaslat szerint elektromos hulladékgyűjtő járművek beszerzése is megtörténik majd az idei közbeszerzési terv alapján.

A képviselő testület a következő ülését várhatóan áprilisban tartja.