Tájékoztatás háztartási kutak fennmaradási engedélyezéséről

Tájékoztató kúttulajdonosoknak, kúthasználóknak a kizárólag háztartási vízszükséglet ellátásához használt kutak fennmaradási engedélyezéséről.

A 2021. január 1-je előtt engedély nélkül létesített, ásott, vert vagy fúrt kutak tulajdonosai 2023. december 31-ig kérelmezhetik vízgazdálkodási bírság fizetése nélkül kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását, ami illeték- és díjfizetésmentes. Amennyiben a tulajdonos a határidőig ezt nem teszi meg, meg kell fizetnie a vízgazdálkodási bírságot.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelő, magánszemélyek háztartási vízigényét kiszolgáló, nem gazdasági célú kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie az ingatlan tulajdonosának a kútra, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés), addig a fennmaradási engedélyezési eljárást le kell folytatni. Jegyzői engedélyes fúrt kútnál magánszemély esetében nem kell tervező által készített dokumentáció, ha a kérelemben a kivitelezés szakszerűségéről és a kút megfelelőségéről kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember nyilatkozik. A jogosultság igazolását a kérelemhez mellékelni kell. Ásott és vert kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez nem kell kútfúró közreműködését igénybe venni.

A kérelemnyomtatvány elérhető a www.paks.hu honlapon a Hivatal/Ügyintézés/e-ügyintézés/Intézze ügyeit elektronikusan/Ügyintézés bejelentkezéssel vagy Űrlapkitöltés bejelentkezés nélkül fül alatt, kiválasztva Paks Város Önkormányzatát és a Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek ágazat alatt a kérelem ügytípust indítható az űrlapkereső. A kérelem kitölthető, kinyomtatható és benyújtható papíralapon és elektronikusan is. Kézzel kitölthető kérelemnyomtatvány személyesen kérhető az ügyfélszolgálaton.

A kép illusztráció. Forrás: pixabay.com

A nem háztartási vízigényt kielégítő kutak legalizálását a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (Székesfehérvár) lehet kezdeményezni, fenti tájékoztató az ő eljárásukra nem vonatkozik. Kútfennmaradási, -létesítési vagy kút üzembehelyezési engedélyeztetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást lehet kérni a Paksi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen, vagy a 75/830-500-as telefonszámon.