Véget ért a felülvizsgálati értekezlet

Bécsben tartották a közelmúltban a Nukleáris Biztonsági Egyezmény (Convention on Nuclear Safety – CNS) részes államainak egybevont, 8. és 9. felülvizsgálati értekezletét. Magyarországot a kéthetes ülésen az Országos Atomenergia Hivatal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., valamint a Paks II. Zrt. küldöttei képviselték, tudósított honlapján az Országos Atomenergia Hivatal.

Forrás: haea.gov.hu

Mint írják, a Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes államainak háromévenként felülvizsgálati értekezleten kell részt venniük. A nyolcadik felülvizsgálati ülésre a járványhelyzet miatt 2020-ban nem került sor, ezért a kilencedikkel összevonva tartották meg március 20. és 31. között.

Az értekezleten 82 állam képviseletében 900 küldött vett részt. Az első héten a részes államok egymás nemzeti jelentéseit és előadásait országcsoportokban vitatták meg, valamint további kölcsönös szakértői felülvizsgálat keretében tárgyalták egymás nukleáris biztonsági kérdéseit. Magyarországot az Országos Atomenergia Hivatal elnöke, Kádár Andrea Beatrix által vezetett delegáció képviselte. A magyar nemzeti prezentáció keretében az OAH képviselői többek közt ismertették az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonsági kérdéseit és a Bécsi Nyilatkozat hazai végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. Az előadást követően az OAH, az Energiaügyi Minisztérium, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. Zrt. képviselői válaszoltak a többi részes állam kérdéseire.

A nemzeti jelentés, a magyar prezentáció, valamint a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgálati értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel a Nukleáris Biztonsági Egyezményben meghatározott követelményeknek. A felülvizsgálók Magyarország teljesítményét több tekintetben is követendőnek találták. Pozitívan értékelték például (area of good performance) az OAH által rendszeresen megrendezett Atomenergiáról mindenkinek konferenciákat, amelyek az ifjúság bevonását és tájékoztatását szolgálják.

Az értekezleten az egyes országok nukleáris biztonsági szabályozásának megerősítését, (különös tekintettel az új és innovatív technológiák biztonsági szempontjaira), a nemzetközi együttműködés és a szakértői felülvizsgálati missziók előmozdítását, valamint a veszélyhelyzetekre való felkészültség fokozását közös prioritásként emelték ki. A felülvizsgálati értekezlet ugyancsak nagyon fontos, a legtöbb részes államot érintő feladatként azonosította a nukleáris létesítmények öregedéskezelésére és hosszú távú üzemeltetésére vonatkozó terveket, az éghajlatváltozással és annak a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetésére gyakorolt hatásával kapcsolatos stratégiák kidolgozását, valamint a megbízható nukleáris ellátási láncok biztosítását.

A tizedik felülvizsgálati értekezletet 2026-ban tartják.

Forrás: haea.gov.hu