Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület az áprilisi ülésen

Huszonöt témát tárgyalt április 19-i ülésén Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Döntöttek a 2022. évi költségvetési rendelet technikai jellegű módosításról, majd ugyancsak módosították – a gyakorlathoz igazították – az adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló rendeletet.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Változás történt a képviselők döntése értelmében a szociális és gyermekjóléti ellátásokban: Szabó Péter polgármester arra tett javaslatot az ülésen, hogy emeljék meg a rászorultságot jelző jövedelemhatárt.

A képviselő-testület helyt adott Leber Ferenc eddigi társadalmi megbízatású alpolgármester kérésének, aki így főállású alpolgármesterként folytatja munkáját. Ennek megfelelően módosította a testület az szmsz-t, és meghatározta a főállású alpolgármester illetményét.

A hagyományos és iparosított technológiával épült lakások, lakóházak energiamegtakarítást célzó beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló rendeletet is módosították a képviselők annak érdekében, hogy szélesíteni tudják a támogatható tevékenységek és ingatlanok körét. A pályázat, amely minden évben nagyon népszerű, most új elemekkel bővült. A támogatható beruházások közé került az inverteres klíma, a hőszivattyú, a napelemes és napkollektoros rendszer kiépítése, tájékoztatott Szabó Péter polgármester.

Tárgyalták a Paksi Közlekedési Kft. (PK Kft.) 2023-as üzleti tervét. Ezt az előzetesen véleményező gazdasági bizottság nem támogatta. A grémium tagja, Barnabás István képviselő (PDF) döntésüket azzal indokolta, úgy látták, hogy az üzleti tervet az önkormányzattól és a kft.-től független, külső, bizonytalan tényezőkre alapozták. Hozzátette: javult az egyre népszerűbb szolgáltatás színvonala, érdemes vele foglalkozni, de nem felelőtlenül. Érdeklődött továbbá, hogy a Protheus Zrt. üzleti tervével mikor foglalkozik a képviselő-testület. Szabó Péter válaszában elmondta, hogy a cég nem végez üzleti tevékenységet, és elindult a végelszámolása – ez a tény egyébként az elmúlt ülésen a lejárt határidejű határozati javaslatok között szerepelt. A PK Kft. üzleti tervéről szólva úgy fogalmazott a polgármester, hogy nem a rövid távú gondolkodás a célja egy üzleti tervnek, hanem hogy merjünk előre tekinteni, merjünk igénybe venni új technológiákat, akár a hidrogéncellás buszokat tekintve. Egy üzleti tervnek így kell kinéznie, tette hozzá. Kudorné Szanyi Katalin képviselő (PDF) felvetette a távolsági és helyi buszjáratok érkezési-indulási időpontjai összehangolásának kérdését. Szabó Péter szerint megkeresik majd ezzel a problémával a cég vezetését, és megoldást keresnek rá. Leber Ferenc alpolgármester szerint az üzleti terv, amelyről dönteniük kell, tartalmazhat bizonytalanságokat. Azt mondta, hogy a kockázati elemeket feltárták; javasolta az elfogadást. Végül a testület a PK Kft. üzleti tervét 7 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját is jóváhagyta a testület.

A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás megszüntetését kezdeményezte a társulás azzal az indokkal, hogy nincs reális cél a gyepmesteri telep kialakítására. A társulásban Paks is részt vesz, ezért volt szükség a képviselő-testület döntésére a megszüntetéshez.

A következőkben a Paksi Gyógyászati Központ alapító okiratát módosította a testület azért, mert a központ 2023. május 1-től nem látja el az egynapos sebészet és a gyógyfürdő tevékenységeket és az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Az alapító okiratból törölni kellett a Deák Ferenc utcai feladatellátási helyet is. Heringes Anita képviselő (PDF) korábban már sérelmezte a Deák Ferenc utcai műemléki jellegű épület eladását. Szabó Péter elmondta, hogy az épület hasznosítása attól is függ, hogy a polgármesteri hivatal milyen tevékenység végzését engedélyezi. Az alapító okirat módosítását elfogadta a testület.

A Paksi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása is napirenden szerepelt. A polgármester azt mondta, hogy a múzeum szervezeti egységébe tartozó Paksi Képtár fenntartási költségei a megnyitás óta magasak, míg a látogatói igény a gyermekfoglalkozásokat leszámítva igen alacsony. Az önkormányzat továbbra is biztosítani kívánja a múzeumi feladatokat, de a képtári tevékenységet és telephelyet megszünteti. A határozati javaslat arról is szólt, hogy a grémium felkéri a városi múzeum igazgatóját, hogy a kihasználatlanság okán megszűnő képtári tevékenység miatt tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. Mindkét határozati javaslatot elfogadta a testület.

A képviselők arról is döntöttek, hogy polgármesteri és alpolgármesteri keretből támogatják az Anett Angyalai Alapítványt 200 ezer forinttal, ebből az alapítvány kamionos találkozót szervez a beteg kislány megsegítésére. Arról is határoztak, hogy szintén polgármesteri és alpolgármesteri keretből 100 ezer forinttal segítik a Pakson is feladatot teljesítő, légimentéssel foglalkozó Medicopter Alapítványt.

Az ülésen tárgyalt előterjesztések megtalálhatók a paks.hu oldalon, az Önkormányzat/Testületi anyagok fül alatt.