Kiírta idei pályázatát az alapítvány

Kiírta idei pályázatát a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. Pályázni az általános iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó időszakban lehet, feltétel, hogy a pályázó állandó lakóhelye Paks vagy itt tanul. (Csoportban vagy csapatban elért eredménnyel benyújtott egyéni pályázatot a kuratórium nem értékel.) Pályázni lehet szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a pályázó eredményességét, tehetségét. Megyei, regionális és nem központi szervezésű országos tanulmányi versenyen elért első helyezéssel. A központi szervezésű (minisztérium, hatóság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) országos tanulmányi versenyeken az első tizenöt helyezés valamelyikének elérésével. Valamennyi művészeti ágban egyéni és csoportos alkotással, koncerteken, előadásokon, fellépéseken, irodalmi pályázatokon elért eredményekkel. Az országos szakszövetségek és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken elért 1-3. helyezéssel (sport kategória esetén). Pályázat nem nyújtható be, amennyiben a pályázó az eredményét levelezős tanulmányi versenyeken érte el, vagy 2022-ben díjazott volt ugyanabban a kategóriában.

Tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki tanulmányai során eddig tartósan kiemelkedő eredményt ért el és a 2023/2024-es tanévben valamelyik hazai felsőfokú intézmény nappali tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi átlagának 4,5 fölött kell lennie a 2022/2023-as tanév mindkét félévében.

Pályázhatnak azok a felnőttek (egyénileg vagy csoportban), akik alapfeladatukon felül eredményes tehetséggondozó tevékenységet folytatnak paksi fiatalok körében. Felnőtt díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot.

A hiányosan, illetve pontatlanul kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő vagy a benyújtási határidő után beérkezett pályázatokat a kuratórium nem értékeli. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség, valamint a bíráló bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A pályázatot írásban, az erre szolgáló űrlapon kell benyújtani, ami a részletes kiírással együtt megtalálható a Paksi Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságán, vagy letölthető a paks.hu honlapról (ide kattintva is elérhető). A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal titkárságára várja a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 2023. szeptember 15-én 12 óráig. A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítik, és meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre. A pályázat eredményét a város honlapján közzé teszik.

A pályázattal kapcsolatban további információt Szabó Béla József (20- 376-7457) és Takács-Kern Ágnes (75-500-565) ad.

A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com

Háttér:

Az alapítványt harminc évvel ezelőtt hozta létre az önkormányzat és a paksi atomerőmű, a cél pedig azóta is változatlan: az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és a velük foglalkozó felnőttek tehetséggondozó munkájának elismerése, ösztönzése. A kiváló eredményt elért fiataloknak ösztöndíjat biztosítani felsőfokú tanulmányaik folytatásához. 2013-ig kevésbé volt szigorú a pályázati kiírás, évente 100-120 pályázat érkezett be, és 50-60 díjat osztottak ki önálló díjátadó ünnepségen. Miután 2014-ben szigorított a kuratórium a kiíráson, csökkent a pályázatok száma, évente 20-30 érkezik elbírálásra, és 10-15 díjat osztanak ki, már nem önálló gálán, hanem az október 23-i városi ünnepi esten. Mindezzel emelték az alapítvány díjának rangját, híre pedig a városi ünnepséghez kapcsolva szélesebb rétegekhez eljut.