Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

Hat napirendi pontot tárgyalt rendkívüli ülésen a képviselő-testület június 28-án. Határoztak hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, víziközművagyon-átadásról, és napirenden szerepelt a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. DC Dunakom Zrt.-be történő beolvadása is.

Forrás: TelePaks

A magyar állam saját hatáskörben látja el 2023. július elsejétől a hulladékgazdálkodási feladatokat, ezért a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntött júniusi rendkívüli ülésén a képviselő-testület.

Szabó Péter polgármester arról tájékoztatott a napirend tárgyalásakor, hogy kizárólag az elhagyott hulladék felszámolásával és a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok maradnak önkormányzati hatáskörben.

Heringes Anita, a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselője jelezte, hogy mivel törvény kötelez erre, megszavazza ő is a javaslatot, de aggályosnak látja a feladatátadást a hulladékgazdálkodás tekintetében, mert tart attól, hogy az állam nem a jó gazda gondosságával jár el. Azt mondta, hogy amíg az önkormányzat tulajdonában volt a telep, megfelelően működött. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos új rendeletet várhatóan szeptemberben alkotják majd meg.

A víziközmű társaság integrációjához szükséges vagyonátadásról is döntöttek a képviselők. Szabó Péter felidézte, hogy korábban arról döntött a testület, hogy a Mezőföldvíz Kft.-ben fennálló 82,5 százalékos tulajdonrészét Paks átadja a Nemzeti Víziközmű Zrt.-nek a kapcsolódó vagyontárgyakkal, víziközművekkel együtt, mert az önkormányzat nem tudta finanszírozni a kft. működése során keletkező veszteséget. Hozzátette, hogy az átadás folyamatban van, jelenleg a tételes vagyonleltárt kell elfogadnia a grémiumnak.

Heringes Anita jelezte, hogy a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselői közül többen már korábban sem támogatták a vagyonátadást. Barnabás István (PDF) a Mezőföldvíz Kft. nehéz helyzetbe kerülésének okairól szólva elmondta, hogy véleménye szerint a közműadó emelése és az energiaárak drasztikus növekedése okozott csődközeli helyzetet a Mezőföldvíz Kft-nél.

A polgármester, Leber Ferenc és Szántó Zoltán alpolgármesterek azonban hangsúlyozták, hogy a víziközmű cég további működtetése milliárdos terhet róna a városra, azzal együtt, hogy a korábbi, másfél milliárd forint állami támogatást is vissza kellene fizetnie a városnak, amennyiben nem történik meg az átadás. A testület hét igen, két nem szavazat valamint két tartózkodás mellett fogadta el a vagyontárgyak átadását.

Tárgyaltak a képviselők a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) DC Dunakom Zrt.-be olvadásáról is, amelynek határideje 2023. szeptember 30. Szabó Péter azt mondta, hogy erre azért van szükség, mert bár a PFV Zrt. fennállásának hat éve alatt jó munkát végzett, már nincs feladata. Az egybeolvadáshoz kapcsolódóan személyi kérdésekről is határozott a testület: Seemann Erikát bízták meg 2023. október 5-ig a két cég vezérigazgatói tisztének betöltésével.

A továbbiakban jóváhagyták a TelePaks Médiacentrum ügyvezetőjének munkaszerződését, és döntöttek a településrendezési eszközök módosításának elindításáról egy külterületi ingatlan övezeti besorolásának javítása miatt.