Változik a hulladékszállítás rendje

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a kommunális és szelektív hulladékszállítás rendje 2023. július 1-től az alábbiak szerint változik.

A kép illusztráció. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív
A kép illusztráció. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök archív

A Társaság az elmúlt évhez hasonlóan 2023-ban is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve évi tíz alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett szállítási napokon.

Az újrahasznosítható hulladékok gyűjtése során az elszállítás napján reggel 6 óráig áttetsző műanyag zsákban vagy a cég által biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kell kihelyezi az ingatlan elé az elkülönítetten gyűjtött anyagokat: műanyag (pl. PET palack, tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklámtáska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok, papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír), Tetra-Pak italoskarton-dobozok, fém (alumíniumos italosdoboz, alufólia, fém konzervdoboz).

Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

Kérik, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget ne tegyenek. Mindig gondoljanak arra, hogy minden hulladékkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.
A Társaság 2023-ban is minden településen biztosítja az üveghulladék elkülönített gyűjtését hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a Társaság megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákban (egy zsák legfeljebb 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket nem fogják elszállítani. A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként egy darab) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.

Kérik, hogy a komposztálható hulladékot úgy helyezzék ki, hogy az a közterületet ne szennyezze. A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék nem kerülhet.

A házhoz menő lomtalanítást évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el a cég az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék, elektromos, elektronikai készülékek (pl. tévékészülék, hűtőgép), veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala stb., a heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék). Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 1,5 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék, és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka. Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. Kérik, hogy a lomtalanítási igényt legalább egy héttel előre jelezze az ingatlantulajdonos a megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltatónak (ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu; tel.: 22/576-070). Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik. Amennyiben többlethulladéka keletkezik, abban az esetben lehetősége van konténerrendelésre az alábbi telefonszámon: 06 30/518-4401.

FIGYELEM! Szállításirend-változás, zöld és szelektív hulladékok esetén! 2023. július 1-től a kommunális hulladékszállítás rendje Pakson az alábbiak szerint módosul:

PAKS 1-2 HÉTFŐ
PAKS 3-4 KEDD
PAKS 5-6 SZERDA