Iskolakezdési támogatásokat lehet igényelni

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/korábbi felvétel

Évek óta több módon nyújt segítséget Paks Város Önkormányzata az iskoláztatáshoz. A szociálisan rászoruló családoknak nyújtott támogatások egyik formája a beiskolázási segély. Ennek mértéke függ, hogy óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben kezdi a gyermek a tanévet. A kérelem július óta benyújtható a hivatal szociális csoportjához.

Szintén szociális rászorultságtól függő ellátás a rendszeres nevelési segély, amivel az önkormányzat a gyermeknevelési, iskoláztatási költségekhez járul hozzá. Ez a támogatás az általános iskolásoknak általában étkezési térítési díjkedvezmény formájában, a középiskolásoknak és felsőoktatásban tanulóknak készpénzben kerül folyósításra, havi 3-10 ezer forint közötti összegben. A kérelmet szeptembertől lehet benyújtani a szociális csoporthoz.

Évek óta létező támogatási forma a felzárkóztatási ösztöndíj az általános és a középiskolás roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére. Az ösztöndíj szeptembertől igénylehető, a havi összeg a tanulmányi átlagtól függően 3–8 ezer forint között alakul.

További támogatási formák közé tartozik a kedvezményes diákbérlet is. Az önkormányzat az autóbuszbérlet árának 80%-ának utólagos visszatérítését biztosítja a város közigazgatási területén tanuló általános és középiskolások részére. A kérelmet az első bérlet lejárta után kell beadni a szociális csoporthoz.

A támogatások iránti kérelemnyomtatványok letölthetőek a paks.hu weboldalon a Hivatal menüpontban, az Ügyintézés/E-ügyintézés rovatra kattintva, a Szociális és gyermekvédelmi ügyek fül alatt.