Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület a szeptemberi ülésen

Tizenhét napirendi pontot tárgyalt Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésén. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása után Barnabás István képviselő (PDF) intézett interpellációt Szabó Péter polgármesterhez azzal kapcsolatban, hogy a takarékossági intézkedések ellenére a város vezetői nagy értékű gépkocsikat használnak. Szabó Péter szabályszerű politizálásra kérte a képviselőt és visszautasította „a csúsztatást és a dezinformációt”, amely a gépjárművek értékére vonatkozott. Ezzel a polgármester véleménye szerint a paksi polgárokat megtéveszti. Válaszát végül hét képviselő elfogadta, négy pedig nemmel szavazott.

Barnabás István következő kérdése az Atom tér zöldfelületére vonatkozott. A képviselő véleménye szerint az öntözőrendszer hiányosságai miatt kiszáradnak a növények. A polgármester azt ígérte, felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel, hogy javítsák ki a hibákat.

Az első napirendi pontban a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjfizetési feltételekről szóló rendeletet módosították. A lakosságra nem hárul teher ezzel kapcsolatban, jegyezte meg Szabó Péter polgármester.

A 2023/2024-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet az utolsó tanítási napot június 21-ben határozta meg az eddigi június 16. helyett. Az időpontváltozás érint néhány szociális és gyermekjóléti ellátást, ezért az ezekről szóló önkormányzati rendeleteket is módosították.
Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló rendeletet. Az indoklás szerint mivel az önkormányzat energiahatékonysági intézkedései az elvárt eredményeket elérték, ezért a költségvetési egyensúly stabilitása mellett lehetőség van arra, hogy visszaálljon a város közvilágítási hálózata a közvilágítási naptárnak megfelelő üzemidejű működésre.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Tárgyalta a grémium az idei költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló rendeletet. Szabó Péter azt mondta, hogy júniusban 50 százalékos volt a teljesítés a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Barnabás István képviselő arról kérdezett, hogy az önkormányzat számláján levő 10,3 milliárd forintnyi bankbetétekkel, amelyek a mostani költségvetési beszámolóban jelentek csak meg, miért nem tervezett az önkormányzat. Szabó Péter polgármester azt mondta, azért, mert nem tudták előre, milyen lesz a kamatkörnyezet az országban, amelynek megfelelően a lekötés is megtörténik. Keresztes Éva, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának vezetője a képviselő további kérdésére válaszolva elmondta, hogy nem kötelező tervezni ezekkel a betétekkel a költségvetésben, illetve az önkormányzatnak most is van lekötött betéte. Hozzátette, hogy a 10,3 milliárd forint betétből 250 millió forint kamatbevétel származik.

Heringes Anita (PDF) szorgalmazta a dunakömlődi szüreti fesztivál jelenleginél magasabb összegű önkormányzati támogatását, de a polgármester szerint a rendezvényt eddig is erején felül támogatta az önkormányzat. A költségvetési beszámolót végül elfogadta a testület.

A következőkben településrendezési eszközök módosításának elindításáról tárgyaltak a téglagyár kapcsán. Mint elhangzott, ahhoz, hogy a helyi védettség alatt álló épületet megóvják és a későbbiekben hasznosítani tudják, tervezési programot kell elfogadni.

A hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására beérkezett pályázatokról is döntöttek a képviselők. Szabó Péter megjegyezte, hogy mostanra szinte az összes iparosított technológiával épült panelépület megújult a lakótelepen, és egyre nagyobb az érdeklődés a hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében. Egyre több a megújuló energia használatára igényelt támogatás.

A következő napirendi pontban a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatot bírálták el. Egy pályázó jelentkezett a májusban megüresedett posztra, Nagy Balázs, aki eddig is a könyvtár munkatársa volt. A pályázatot véleményező bizottság javaslata alapján a képviselő-testület Nagy Balázst október 1-től öt évre kinevezte a városi könyvtár élére.

Fenntartói egyetértését adta a grémium dr. Fazekas Ferenc igazgató azon javaslatához, hogy Kövi-Ónodi Gyöngyi lássa el a Paksi Városi Múzeum igazgató-helyettesi feladatait.

Lemondások miatt megüresedett a Települési Értéktár Bizottság két tagsági helye. A testület megválasztotta az új tagokat dr. Fazekas Ferenc múzeumigazgató és Győrffy József festőművész személyében.

Idén is csatlakozott Paks a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírások hamarosan elérhetőek lesznek a paks.hu honlapon.

Zárt ülésen döntöttek a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. és a DC Dunakom Zrt. beolvadás útján történő egyesülésével kapcsolatos személyi kérdésről: Apró-Kiss Esztert nevezték ki a cég vezérigazgatójának. Ugyancsak zárt ülésen határoztak a Pro Urbe Emlékérem adományozásáról. A kitüntetésre négy javaslat érkezett, a képviselő-testület Bosnyák Zoltánnénak, a Paksi Benedek Elek Óvoda vezetőjének és dr. Váradyné Péterfi Zsuzsannának, a Paksi Városi Múzeum nyugalmazott igazgatójának adományozta a díjat. Az elismeréseket az október 23-i városi ünnepségen adják majd át.

A képviselő-testületi ülést a TelePaks kistérségi televízió rögzítette, a felvétel elérhető a TelePaks YouTube-csatornáján, valamint a telepaks.net oldalon.