Döntött a képviselő-testület

Tizenhárom napirendi pontot tárgyalt Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 11-i ülésén. A költségvetési rendelet módosításán túl a képviselők véleményezték egyebek mellett a 2024/25-ös tanévre vonatkozó intézményi felvételi körzeteket, és döntöttek arról, hogy Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthonának vezetője veheti át a Segítő Kéz” kitüntetést a Szociális Munka Napja alkalmából szervezett városi ünnepségen. 

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A lejárt határidejű határozati javaslatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása után Heringes Anita képviselő (PDF) intézett kérdést a piactéri nyilvános illemhely felújításával kapcsolatosan. Mireider László, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője a képviselő által említett magas költségeket az épület rossz állapotával, a műszaki paraméterekkel magyarázta és részletesen ismertette a beruházás tartalmát. Szabó Péter polgármester hozzátette: a februári költségvetésben már szerepelt a tervezett felújítás költsége, akkor a javaslatot a képviselő-testület elfogadta. Heringes Anita kérdésére válaszolva elmondta, hogy a piac szélesítése érdekében három vállalkozást hívott meg az önkormányzat a beruházás megpályáztatása során; a város saját cége, a DC Dunakom Zrt. leterheltsége miatt nem tudott vállalkozni erre a feladatra.

Barnabás István képviselő (PDF) a polgármester helyi rádióban elhangzott, az egynapos sebészet visszaállítására vonatkozó megjegyzése kapcsán megjegyezte, hogy a PDF nem fogja támogatni, hogy a város pénzéből korábban kialakított és működtetett egynapos sebészetet privatizálják. Szabó Péter elmondta, hogy az egynapos sebészettel kapcsolatban a napokban megbeszélést tartanak, üzleti tárgyalás pedig nem történt ebben a kérdéskörben.

Az első napirendi pontban az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. A módosítás a bevételi és kiadási oldalak átvezetéseit tartalmazta. A polgármester megjegyezte, hogy az energiaárak változása az elmúlt időszakban az önkormányzatok számára pozitívan alakult, ez is szükségessé tette a rendelet módosítását. A módosításról szóló javaslatot a testület elfogadta.

A következőkben az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről döntöttek a képviselők. Az erről szóló rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a PFV Zrt. október 1-vel beolvadt a DC Dunakom Zrt.-be, és a jogutód a PFV Zrt. által eddig ellátott feladatokat nem végzi.

Módosította a testület a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. Tolna vármegyében is átvette az Országos Mentőszolgálat az orvosi ügyelet ellátását október 1-től. Ezt a feladatot eddig a többcélú társulás keretében látta el az önkormányzat, így a megállapodásból az ügyeleti ellátás fogalmát törölni kell. Több PDF-es képviselő aggályát fejezte ki az ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatosan, hivatkozva más vármegyékben tapasztalt nehézségekre. Szabó Péter arra kérte a testület tagjait, hogy elsősorban a Paksot közvetlenül érintő eseményekkel foglalkozzanak.

Véleményezte a testület a 2024/25-ös tanévre vonatkozó intézményi felvételi körzeteket, amellyel kapcsolatban módosító indítvány érkezett például a Síp és Cecei utcák másik intézményi felvételi körzetbe helyezése kapcsán. Antóni Józsefné képviselő szerint a II. Rákóczi Ferenc általános iskolába a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felülreprezentáltak a körzethatár mellett található Deák Ferenc iskolával szemben (10- illetve 1 százalék arányban), véleménye szerint nem lehet azt elvárni, hogy az egyik intézményben a gyerekek esélyegyenlősége kevésbé valósuljon meg, mint a másikban. A határozati javaslatot a módosító indítvánnyal végül elfogadta a testület.

Ugyancsak jóváhagyták a képviselők kilenc paksi orvosi körzetben lejárt feladatellátási szerződés meghosszabbítását, újabb öt évre.

Döntöttek a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetéséről. Kudorné Szanyi Katalin, a PDF képviselője elmondása szerint örömmel fogadta, hogy a programba az egészséges utcák kialakítására szóló javaslata is bekerült.

A következő napirendi pontokban feladatellátást nem szolgáló önkormányzati ingatlanok adásvételéről határoztak a képviselők, majd döntöttek az ÖKO Munkacsoport Alapítvány támogatásáról, 120 ezer forint értékben.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület a „Segítő Kéz” kitüntető cím adományozásáról. A képviselők döntése alapján a város szociális és gyermekvédelmi ellátásában nyújtott kimagasló tevékenységének elismeréseként 2023-ban a díjat Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthonának igazgatója kapja. A kitüntetést a Szociális Munka Napja alkalmából szervezett városi ünnepségen adják át Ferenczi Ildikónak.

A képviselő-testület ülései visszanézhetők a TelePaks YouTube csatornáján.