Tájékoztató a házszámok kötelező feltüntetéséről

A házszámtáblák hiánya a mindennapi életben sok bosszúságot, gondot okozhat, amikor hatóságok, szolgáltatók, postás, futár, szállító nem találja a keresett címet. Még nagyobb problémát jelenthet, amikor baj esetén a segítség idejében történő érkezését is akadályozza, késlelteti a rendőrség, tűzoltóság, orvosi ügyelet vagy mentők kiérkezését.

Sajnos Pakson is sok helyen tapasztalható, hogy az egyes ingatlanokon nincs kint a házszám (ennek hiányában a helyrajzi szám), vagy ha kint is van, az téves, esetleg nem jól látható.

Jó tudnia mindenkinek, hogy a házszámtábla kihelyezése az ingatlantulajdonosok jogszabályi kötelezettsége, hiszen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám megállapításról szóló önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése részletezi a házszámtábla kihelyezésének módjára vonatkozó szabályokat is. Ez utóbbi jogszabály szerint a házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának a házszám megállapítástól, az épület használatbavételétől számított 60 napon belül elhelyezni. Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat jelölni kell. A házszámtábla kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségen köteles gondoskodni.

A helyi önkormányzatoknak törvényi felhatalmazásuk van arra, hogy a fenti kötelezettségét elmulasztó épület-tulajdonossal szemben rendeletében közigazgatási bírságot helyezzen kilátásba. Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2019.(II.29.) rendelete e tekintetben csak arra ad szankcionálási lehetőséget, ha valaki közterületi emléktáblát, utca névtáblát, házszámtáblát eltakar vagy más módon olvashatatlanná tesz. A kiszabható bírság természetes személy esetében 200 ezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében 500 ezer forintig terjedhet.

Természetesen nem a bírságolás a cél, a házszám feltüntetése, és annak jól láthatóságának folyamatos biztosítása elsősorban az ingatlantulajdonos saját érdeke.

A fentiekben leírtak miatt kérik, hogy ahol nincs házszámtábla, ott pótolják, ahol nem jól látszik, gondoskodjanak a láthatóságáról. Többlakásos épületek esetében kérik, hogy a szinteket és az ajtószámokat is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon. Külterületen javasolt a helyrajzi szám kitétele.

Kérik, hogy minden ingatlantulajdonos ezen kötelezettségének tegyen eleget, hiszen a címek gyors megtalálása akár életet is menthet.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/archív illusztráció