Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület a decemberi ülésen

Elsőként a Paks II. projekt aktuális helyzetéről számolt be Rákóczi Péter, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója a december 13-án tartott képviselő-testületi ülésen. A beszámolót közmeghallgatás követte.

A napirend elfogadása előtt Barnabás István képviselő (PDF) idézte fel a Paksi FC hétvégi, FTC ellen aratott győzelmét, és kiemelte, hogy a siker kitartó munka eredménye. Szabó Péter polgármester köszönetet mondott a Paksi FC csapatának és a szakvezetésnek, hozzátéve, hogy hivatalos közösségi oldalán már a győztes mérkőzést követően gratulált a csapatnak.

A testületi ülés érdemi részében elsőként az önkormányzat 2024. évi átmeneti költségvetésről szóló rendeletét fogadták el a képviselők, a rendelet évről évre történő jóváhagyására a város működőképességének megőrzése érdekében van szükség.

A lakások lakbéreinek megállapításáról szóló rendeletet is tárgyalták. Szabó Péter a határozati javaslathoz hozzátette, hogy az elmúlt években, kivéve a tavalyit, nem volt lakbéremelés. Most, a lakások értékállóságának biztosítása érdekében 6 százalékos emelésre tett javaslatot, amit a képviselők elfogadtak.

Módosították a temetőkről és temetkezésről szóló rendeletet. A lakosságot a szabályozás egy változása érinti: a hűtőház üzemeltetését végző vállalkozó jelezte, hogy az energiaköltségek miatt már nem végezhető gazdaságosan a feladat, így a hűtőkamra használati díját a vállalkozó kérésére megemelték. A testület a javaslatot jóváhagyta.

Változásra volt szükség a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja kapcsán. A szolgáltatást 2022 első negyedév végétől a Mezőföldvíz Kft. vette át, és most javaslatot tett a díjemelésre. Ez alapján a nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díj az alapdíj esetében 4,5 százalékkal, az ürítési díj pedig 29,6 százalékkal emelkedik. A lakosság számára a szolgáltatások ára nem változik. Az árnyékszékből történő begyűjtés esetén az emelkedés a nem természetes személyek esetében 10-10 százalék lesz, a lakosság esetében pedig az árak szintén változatlanok. A testület a 2024-es díjtételeket jóváhagyta.

A grémium a hatályos településrendezési eszközök módosítása kapcsán a Városi csomag – teljes eljárás ügyében döntést hozott a jóváhagyási dokumentáció elfogadásáról, a településfejlesztési tervekkel való összhang biztosításáról, a Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról, és a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosításának elfogadásáról.

A Paksi Benedek Elek Óvoda és a Paksi Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása is szükségessé vált, mivel az ott dolgozók közalkalmazotti jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul a pedagógus életpályamodell alapján.

A 3-as számú gyermekorvosi körzetet ellátó Simonné dr. Tajdina Julianna november 22-én jelezte, hogy személyes okok miatt be kívánja fejezni gyermekorvosi tevékenységét – tájékoztatta a képviselőket Szabó Péter a polgármester. Hat hónap felmondási időt követően az önkormányzat kötelezett a feladat ellátására a Paksi Gyógyászati Központ útján. A polgármester szerint a gyermekorvosi körzetekben nem áll fenn ellátási probléma. A határozat alapján a doktornő feladatellátási kötelezettsége 2024. június 30-án szűnik majd meg, a praxisjog a jövő év végéig elidegeníthető.

A továbbiakban a testület jóváhagyta a 2024. évi belső ellenőrzési tervet, a képviselő-testület jövő évi munkatervét, és elfogadta a polgármester beszámolóit a Paks Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban, a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsban, valamint a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról. A polgármesteri beszámolókat a képviselők elfogadták.

A képviselő-testület döntött a fenntartható energia és klíma akciótervről. Szabó Péter az előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy az elmúlt évek munkája visszaköszön, hiszen Paks elnyerte a Klímabarát település, a Holnap városa címeket, és fődíjas lett a Virágos Magyarország versenyben a harmincezer fő alatti városok kategóriájában, amely díjakat független szakmai bizottságok ítélték oda, és ezekre minden paksi büszke lehet, hiszen mindez közös munka eredménye. Kudorné Szanyi Katalin képviselő (PDF) az akcióterv kapcsán megjegyezte, hogy a lakótelepen tűrhetetlen állapotok uralkodnak a konténerek környékén, ahova veszélyes hulladékokat is elhelyeznek lakók, valamint elfogadhatatlan és érthetetlen az Ürgemezőn tapasztalható illegális hulladéklerakás is, mely problémákra mielőbb megoldást kell találni. Szabó Péter szerint szemléletformálásra van szükség.

Fotó: TelePaks

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) számviteli törvény szerinti beszámolóját is tárgyalták. Seemann Erika vezérigazgatóként szeptember 30-ig volt alkalmazásban, és elkészítette a beszámolót, amelyet a szakbizottságok jóváhagytak. Barnabás István képviselő szerint a Zrt. története szomorú, a cég politikai okokból jött létre és szűnik meg. Úgy véli: az igazságot hallgatják el, amikor nem derítenek fényt bizonyos dolgokra, például a homokbánya kapcsán. Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy a homokbánya-ügy kapcsán a képviselő valótlanságokat állít, kampányol. Pálmai Klára képviselő (Fidesz–KDNP) emlékeztette Barnabás Istvánt arra, hogy a képviselő által vezetett homokbánya bizottság minden dokumentumot beszerzett, és szakértőket is meghallgatott, akik arra jutottak, hogy nem történt szabálytalanság, és Barnabás István is eltekintett akkor a feljelentéstől. Seemann Erika is szót kért az ülésen és elmondta, hogy a PFV Zrt. másfél milliárdos ázsiós tőkeemelésére az önkormányzat rákényszerült jogszabályi előírások miatt. Megjegyezte: vannak gazdasági folyamatok, amelyek elindulnak, majd ezeket egy másik gazdasági folyamat megállítja – a gazdasági életben adódhatnak ilyen helyzetek. Barnabás István azon állítása, hogy 100 forint volt a homok köbméterára, nem igaz, hiszen nem a homok ára volt ennyi, hanem a különbözeti rész, és ezt a képviselő is tudja – tette hozzá a korábbi vezérigazgató. Végül a beszámolót 9 igen és 3 tartózkodás mellett a testület elfogadta. Ehhez a napirendhez kapcsolódott a következő: a DC Dunakom Zrt. és a PFV Zrt. egyesülési vagyonmérlegének elfogadása, amely mindkét cég esetében megtörtént.

Döntöttek a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alapítványának 170 ezer forinttal történő támogatásáról, az összeget az iskolai könyvtár könyvbeszerzésére fordítja az alapítvány.

Az egyebek napirendi pontban Heringes Anita képviselő (PDF) javaslatát tárgyalták azzal kapcsolatban, hogy a SPAR Magyarország Kft. Dózsa György úti üzletében önkiszolgáló kasszákat telepítettek, és egy pénztáros ügyel ezekre, valamint a saját pénztárára is. Javasolta, hogy az önkormányzat levélben kérje még egy kassza visszaállítását, vagy két munkatárs beállítását, ez a dolgozóknak és a vásárlóknak is segítséget jelentene.

Zárt ülésen döntöttek a Paks Kultúrájáért díj adományozásáról. A kétévenként odaítélhető elismerést 2024-ben Péger József veheti majd át a magyar kultúra napi városi ünnepségen.

A képviselő-testületi ülést teljes terjedelmében megtekinthető a telepaks.net oldalon és a TelePaks YouTube-csatornáján.