Pénzügyek és köszönetnyilvánítás

Négy pontról tárgyalt február 7-i ülésén a városépítő bizottság. Pénzügyi kérdéseken és a város 2024-es költségvetéséről szóló rendelettervezet megvitatásán túl a biztonságosabb közlekedésre tett javaslatokat is tárgyalták a tagok. Áttekintették továbbá a DC Dunakom Zrt. elmúlt félévi beszámolóját is.