Közép-Duna Menti Kiemelt Térség – Vállalati Kutatás 2023

Felkérés a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén megvalósuló Vállalati Kutatás 2023 című programban való részvételre.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kiegészítésével 2020 nyarán létrejött a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (továbbiakban KDMKT), megalakult a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (továbbiakban Tanács), majd sor került a Tanács operatív feladatokat ellátó munkaszervezete, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.) cégbírósági bejegyzésére.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. koordinációjában elkészültek a Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumai, melyekben kiemelt célként jelenik meg a kiemelt térségi képzési és szakképzési kereslet, valamint kínálat felmérése, illetve hosszútávon történő összehangolása, a térségi képzési portfólió felülvizsgálata és esetleges bővítése érdekében. Ezen célok eléréséért a KDMKT területén 2022. március 22-én megalakult Képzési és Foglalkoztatásfejlesztési Fórum felel, amelynek tagjai között képzési (közoktatási, szak- és felnőttképzési, felsőoktatási), valamint piaci szereplők egyaránt szerepelnek.

Kiemelt cél továbbá – gazdaságfejlesztési és innovációs (zöldfejlesztési) irányelvek mentén – a kiemelt térségi vállalkozások célzott és sokszínű eszközrendszerrel történő fejlesztése, illetve az ezen célhoz illeszkedő Vállalkozásfejlesztési Koncepció kidolgozása.

A fenti stratégiai dokumentumok kidolgozása, valamint futó projektjeik megvalósítása során egyértelművé vált, hogy a tervezett fejlesztési programok kizárólag a helyi piaci szereplőkkel történő folyamatos és élő kapcsolat kiépítésén és működtetésén keresztül valósulhatnak meg, a térségi mikro-, kis-, közép-, valamint nagyvállalatok munkáltatói, termelői, illetve szolgáltatói
szerepére és erőforrásaira építve.

Ezért a 2022-es évben egy online Vállalati Kutatást bonyolítottak le, valamennyi, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező társas vállalkozás bevonásával. A „Vállalati Kutatás 2023” című program a 2022-es – átfogó – kutatás megismétlése, (részben) módosított tartalommal, elsősorban a 2023-as évet leíró szervezeti adatokra, mutatókra alapozott szemlélettel.

Kérik a vállalkozásokat, hogy a kérdőív kitöltésével segítsék a munkát, ezen keresztül pedig a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség versenyképességének fokozását.

A kutatás során feltérképezik, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben működő vállalkozások jelenleg milyen gazdasági helyzetben vannak, milyen fejlesztési elképzelésekkel, tervekkel rendelkeznek, milyen kihívásokkal néznek szembe a foglalkoztatás terén, mik a képzési igényeik, emellett kitérnek a cégek közötti együttműködések lehetőségeire és az innovációs törekvéseikre, valamint a fenntarthatósági szempontokról alkotott véleményükre is, külön kitérve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is egyre nagyobb mértékben érintő ESG jelentéstételi kötelezettségre is (A-D kérdéscsoportok).

Fentieken túl a Paks II. beruházásban való részvételi lehetőségekről meglévő információkra (E kérdéscsoport) is kíváncsiak, kérik, ezen tématerület mentén is segítsék a munkát. Az eredményeket összevetik a 2022-es kutatás legfontosabb következtetéseivel.

Az információkat zárt IT-rendszerben feldolgozva, üzleti titokként kezelik. Az egyes kérdésekre adott válaszok összesítve kerülnek kiértékelésre és felhasználásra a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztése céljából.

A Vállalati Kutatás kérdőíve az alábbi linken érhető el: https://kutatas.kdmfu.hu/
A felületen online Felhasználói Kézikönyv segíti a Partnerek munkáját, azaz a kérdőív kitöltését.
A kitöltés határideje: 2024. április 5. 17 óra.
A kérdőív kitöltése körülbelül 30-60 percet vesz igénybe, szükség esetén megszakítható, és az automatikusan mentett verzió később újból folytatható. Kérdés esetén a KDMFÜ Nonprofit Kft. munkatársai munkanapokon 10 és 15 óra között szíves rendelkezésükre állnak, az alábbi
elérhetőségeken: Majoros Zsuzsanna, szakmai igazgató email: majoros.zsuzsanna@kdmfu.hu és
Lancsár Eszter Fanni, stratégiai és monitoring referens email: lancsar.eszter@kdmfu.hu

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térségről, illetve a tervezett fejlesztésekről, programokról itt tájékozódhatnak.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/archív illusztráció