Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület az áprilisi ülésen

Közel húsz napirendi pontot tárgyalt Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 17-i ülésén. A napirend tárgyalása előtt Heringes Anita képviselő (PDF) a június 9-i európai parlamenti és helyhatósági választásokra utalva nyugalmas és tisztességes választási kampányt kívánt a lakosságnak, amely arról szól, ki a jobb. Szabó Péter polgármester is hasonlóan tisztességes kampányt kívánt. Mezősi Árpád képviselő (PDF) arról tájékoztatta a testületet, hogy számos lakossági megkeresést kapott a szemétteleppel kapcsolatos problémákról, például a bűzről, illetve a túl sok odaszállított hulladékról. A polgármester azt mondta, mindent megtesznek, akár a hatóságokat is megkeresik a kérdések tisztázása érdekében.

Forrás: TelePaks-Paksi Hírnök Facebook-oldal

Elsőként az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosítását tárgyalta a testület. Erre technikai okok miatt volt szükség, illetve átvezették a részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkákról hozott döntéseket, a Paksi Polgármesteri Hivatal dolgozói illetményének 17,6 százalékos inflációs növekedését, az ideiglenes buszmegállók kialakításának, Fehérvári úti buszmegálló felújításának költségeit és az ürgemezei összekötő járda útfelújításának tervezése és a Tolnai úti járda felújítása előirányzatait. A módosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló rendeletet is módosította a testület. A rászorulók életkörülményeinek javítása érdekében korábban is megemelték már az irányadó jövedelemhatárokat, egyes ellátástípusoknál ezt megtették most is, hogy azokat minél többen igénybe tudják venni.

Döntöttek jóváhagyási dokumentáció elfogadásáról és a településfejlesztési tervekkel való összhang biztosításáról, a Településszerkezeti Terv módosításának elfogadásáról, valamint a Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának elfogadásáról is, ezekre a Paksot érintő kerékpározható közutak tervezése miatt volt szükség.

A Paksi Bezerédj Általános Iskola Anna utcai épületében megszűnt a köznevelési feladatok ellátása, ezért a Szekszárdi Tankerületi Központ visszaadta az épületet az önkormányzatnak; így Paks fizeti az üzemeltetési költséget, ám a fűtési rendszer közös a központ kezelése alá tartozó iskolaépülettel. Amíg nem szerelnek fel hőmennyiségmérőt, addig a vagyonkezelési szerződést módosítani szükséges, összegzett előterjesztésében Szabó Péter. A vagyonkezelési szerződés módosítását elfogadta a testület.

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium átszervezését is véleményezték az ülésen. A Pécsi Egyházmegye módosítja a fenntartásában levő intézmény alapító okiratát, miszerint a nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozatot a 2023/2024-es tanévben kivezetik, a négy évfolyamos képzési létszám pedig 85 főre módosul.

A helyi adórendszer felülvizsgálatát is tárgyalta a grémium. Szabó Péter előterjesztésében felidézte: Barnabás István képviselő (PDF) a korábban az adórendszer felülvizsgálatára hivatott ideiglenes bizottság felállítása tárgyában tett előterjesztését visszavonta, a polgármester pedig módosító indítványt nyújtott be arról, hogy a bizottságok feladatkörükben ellenőrizzék a döntések végrehajtását. Előterjesztésében arra tett javaslatot a polgármester, hogy a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottságot bízzák meg a helyi adórendszer vizsgálatával, a bizottság munkájában tanácskozási joggal a képviselő-testület valamennyi tagja részt vehet. Mivel az adóhatósági feladatokat a jegyző látja el, dr. Blazsek Balázs egy szakértői csapattal vizsgáltassa meg a helyi adóztatás gyakorlatát, a szakértői véleményt pedig terjessze a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elé. Szabó Péter polgármester hozzátette, hogy ő maga is fontosnak tartja a helyi adórendszer felülvizsgálatát.

Heringes Anita (PDF), a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnöke szerint munkacsoportra lenne szükség a felülvizsgálatot kezdeményező vállalkozók részvételével. A munkacsoport által kidolgozott szakmai javaslat kerüljön majd a bizottság elé. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző felhívta a figyelmet az Állami Számvevőszék jelenleg Pakson folyó vizsgálatára, amely érinti a helyi adórendszer gyakorlatát is. Azt ajánlotta, várják meg ennek a vizsgálatnak a végét. Végül a testület arról döntött, hogy az előterjesztést leveszik a napirendről azzal, hogy a számvevőszéki vizsgálat lezárultát követően visszatérnek a témára, ugyanezzel az előterjesztéssel.

A továbbiakban tárgyalták Paks 2023. évi környezeti értékelését, amelyben egyebek között a környezetvédelmi program felülvizsgálata mellett a levegővel, vízminőséggel, talajjal, zaj- és rezgésterheléssel, valamint hulladékgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos adatok szerepeltek. Szabó Péter hozzáfűzte, az értékelés is azt tükrözi, hogy Paks zöld város és klímabarát település.

A testület arról is döntött, hogy a Zöldfa utcában megvásárolja azt az ingatlant, amelynek lakóit zavarta a Sárgödör tér zaja. Ezzel a döntéssel mindkét fél jól jár, az ingatlant az önkormányzat akár közösségi térként is használhatja a későbbiekben.

Döntöttek a végelszámolással jogutód nélkül megszűnt Protheus Holding Zrt. tulajdonában álló gépjárművek Paksi Közlekedési Kft. részére történő értékesítéséről; majd jóváhagyták a Gastroblues Alapítvány támogatását 20 millió forint értékben. A támogatást az alapítvány a 32. Gastroblues Fesztivál megrendezésére fordítja.

Az egyebek napirendi pontban alapítványi támogatásokat hagytak jóvá, és határoztak a Paksi Közlekedési Kft. pályázatairól, elszámolásáról és az ügyvezető munkabéréről is. Ingatlan tulajdonszerzésről is döntött a testület a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület-fejlesztés második üteméhez kapcsolódóan.

Zárt ülésen intézményvezetői pályázatokat bíráltak el, és két díj odaítéléséről döntöttek. A Paksi Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjévé 2024. augusztus 1-től öt évre Hollendusné Bíró Anettet nevezték ki. A Paksi Napsugár Óvoda intézményvezetőjévé ugyancsak augusztus 1-től öt évre Molnár Adriennt, a korábbi vezetőt nevezték ki, míg a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetője a testületi döntés értelmében továbbra is Lukácsi-Magyar Melinda, az ő megbízatása is ö évre, 2029. július 29-ig szól.

A testület döntése értelmében Paks Város Közbiztonságáért kitüntetést dr. Schütz Judit rendőr alezredes, a Paksi Városi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője, míg a Paks Város Sportjáért díjat Janóczkiné Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE maratoni kajakozó sportolója kapja. A kitüntetéseket a későbbiekben, ünnepség keretében adják majd át a díjazottaknak.

A képviselő-testületi ülést teljes terjedelmében visszanézhető a telepaks.net oldalon és a TelePaks YouTube-csatornáján.