Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület májusi ülésén

Közel harminc napirendi pontot tárgyalt május 22-i ülésén Paks Város Képviselő-testülete. A kérdések sorában Kudorné Szanyi Katalin képviselő (PDF) az iránt érdeklődött, hogy a Csengey Dénes Kulturális Központ átalakítását követően lesz-e az intézményben továbbra is könyvtár? Szabó Péter polgármester majd később Márkus Zalán, a központ igazgatója is igenlő választ adott a kérdésre, a könyvtár az alagsorban kap majd helyet. Mezősi Árpád képviselő (PDF) a szülők kérdését tolmácsolta annak kapcsán, hogy a Gazdag Erzsi iskola tanulói mikortól étkezhetnek a Balogh Antal katolikus iskola új épületszárnyának ebédlőjében – cserébe a 2000 m2 telekért, amit az új iskola építését elősegítve a Pécsi Egyházmegye tulajdonába adtak. Péterné Iker Ivett osztályvezető arról tájékoztatta a képviselőt, hogy 2024. szeptember 1-től már a Templom utcai épületszárnyban étkezhetnek a gyerekek és erről a szülőket is tájékoztatni fogják. Horváth Zoltán képviselő (PDF) a városi strand nyári nyitvatartásáról érdeklődött. Szabó Pétertől és Mireider László osztályvezetőtől azt a választ kapta, hogy a medencék biztonságosak és a strand kinyit; a nagymedence teljes körű átalakítása majd szeptemberben kezdődik. Heringes Anita képviselő (PDF) Szabó Péterhez intézett kérdést annak kapcsán, hogy visszafizette-e a Paks II. Zrt. felügyelőbizottsági tagságáért jogtalanul felvett tiszteletdíjat, és mikor? A polgármester igenlő választ adott, hozzátéve, hogy az időpontnak utánanéz, és 30 napon belül válaszol. Szabó Péter közérdekű bejelentésében jelezte, hogy az ipari parkban működő vállalkozók jelzését követően az önkormányzat szeretné átvenni az ipari park útjainak kezelését, így segítve a vállalkozóknak azzal, hogy a használatból fakadó adóterheket nem kell viselniük. Antóni Józsefné képviselő (Fidesz-KDNP), aki egyben a II. Rákóczi Ferenc általános iskola igazgatója, Kőműves Márton 11 éves focista diák támogatásának ügyében kért szót. Kovács Aliz és barátai június 9-én jótékonysági koncertet adnak, ennek teljes bevételét a súlyosan beteg kisfiú családjának ajánlották fel. A képviselő kérte: aki tudja, lehetőségeihez mérten támogassa a kisfiút, a számlaszám a Paksi FC honlapján megtalálható.

Forrás: TelePaks

Beszámolókat hallgattak meg a képviselők a közbiztonság helyzetéről, majd elfogadták közalapítványok és alapítvány kuratóriumi beszámolóit is.

Jóváhagyta a testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet, melyben az szerepel, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban van.

Második alkalommal módosították az idei évi költségvetési rendeletet: a pénzmaradvány igénybevételéhez kapcsolódó előirányzatok módosításáról, választókerületi céltartalékból megvalósuló munkákról döntöttek, továbbá a Bóbita bölcsődében két újabb csoport megnyitását szeretnék 2024. szeptember 1-jével, ennek a költségvonzatait is szerepeltetni kell a költségvetésben. Határoztak a képviselők arról is, hogy 20 millió forinttal támogatják a Kiszl Hajózási Kft-t.

Döntött a testület a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy a díjak csekély, 100-150 forinttal emelkednek a tavalyihoz képest.

A köztudatban régi rendelőintézetként él a Rákóczi utcai épület, amelyet tíz évvel ezelőtt értékesített az önkormányzat. Most az ingatlan melletti, jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő, 717 négyzetméter nagyságú terület értékesítésre történő kijelölése és rendeltetésmód-változás kezdeményezése szerepelt a testület napirendjén. Egyelőre tanulmánytervek, lehetséges beépítési javaslatok születtek az épület helyére tervezett társasházzal kapcsolatban. Ezek Barnabás István képviselő (PDF) szerint nem nyújtanak elegendő információt, és azt javasolta, halassza el a testület a döntést az értékesítésről. Dr. Blazsek Balázs, Paks címzetes főjegyzője egyetértett ezzel a javaslattal, és egyeztetést javasolt a Rákóczi utcai épület tulajdonosával. Az előterjesztést a terület értékesítéséről Szabó Péter visszavonta, a téma egyeztetést követően, később újra napirendre kerül.

Döntött a testület a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép Védelmi Rendelet módosítási eljárásában érkezett véleményekről, majd a Pécsi Egyházmegyével köznevelési szerződés megkötéséről határoztak.

Az 1. számú házi gyermekorvosi körzetet dr. Egri Tibor halála és dr. Angyalosi Zsuzsanna nyugdíjazása óta tartós helyettesítésben dr. Győri Gábor csecsemő- és gyermekgyógyász látja el. Dr. Győri Gábor előzetesen arról tájékoztatta a testületet, hogy szeretne a körzetben praxisjogot szerezni, és hosszú távú feladatellátási szerződést kötni, a praxisát pedig 2024. augusztus 1-től vállalkozásban működtetni. Az előterjesztést erről a testület elfogadta.

A képviselők szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról döntöttek, valamint elfogadták a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft., a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját, továbbá a Paksi Közlekedési Kft. 2023. évi beszámolóját és 2024. évi üzleti tervét.

Támogatta a testület a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítványt, valamint az Ifjú Harmonikásokért Alapítványt – utóbbi nyári harmonikakurzust tart majd Pakson, ehhez volt szükség az önkormányzat anyagi segítségére.

A DC Dunakom Zrt. vezérigazgatója megbízatásának meghosszabbításáról, illetve a munkakör betöltésére kiírt pályázat módosításáról tárgyaltak a következőkben. Szabó Péter előterjesztésében azt javasolta, hogy a pályázat benyújtási határideje május 31. helyett június 30., az elbírálás ideje pedig október 31-e legyen. Mivel a legnagyobb költségvetésű önkormányzati cégről van szó, amely fontos feladatot lát el, a június 9-én megválasztott képviselő-testületnek lenne a feladata dönteni a vezérigazgató személyéről, indokolt a polgármester. Heringes Anita képviselő (PDF) sérelmezte, hogy nem írták ki a pályázatot, holott a jelenlegi vezetői megbízatás május 31-én lejár; emellett szerinte nem szabad hagyni, hogy október végéig vezető nélkül maradjon a cég. Dr. Blazsek Balázs javasolta: tekintsék gesztusként a polgármester javaslatát, amelyben nem szeretné bebetonozni azt, akivel esetleg nem dolgozna szívesen együtt a következő képviselő-testület. Végül a polgármester előterjesztését a vezérigazgató megbízatásának meghosszabbításáról, valamint a pályázati kiírás módosításáról hét igen, négy nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a grémium.

Jóváhagyták a DC Dunakom Zrt. üzleti és számviteli tervét is. Heringes Anita képviselő (PDF) a tárgyalás során felmerülő kérdésére, amely a kertészeti dolgozók fizikai munkakörülményeinek javítására vonatkozott, dr. Gábor Ferenc vezérigazgató válaszolt: tervezik a munkakörülmények javítását konténer beszerzésével. A számviteli beszámolót végül hét igen, négy nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a testület.

Zárt ülésen kitüntetések adományozásáról döntöttek. A gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan végzett munkája elismeréséért Gyermekeinkért díjban részesítette a testület Kákainé Sebestyén Juditot, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusát, valamint Dimén Orsolyát, a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium pedagógusát. A város egészségügyi ellátásában nyújtott kimagasló tevékenységének elismerésére a Pongrácz Sándor kitüntetést dr. Bodor Bíborka háziorvos veheti majd át. A Paksi Polgármesteri Hivatalban kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselői munkájának elismerésére szolgáló Deák Ferenc kitüntetést idén Lovász Aranka beruházási ügyintézőnek ítélte oda a testület.

A képviselő-testület ülés visszanézhető a telepaks.net oldalon, valamint a TelePaks YouTube-csatornáján.