Védeni kell a vízórákat a fagy ellen

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelméről. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie…

Tovább