„Segítő Kéz" kitüntetésre várják a javaslatokat

Paks város képviselő-testülete azon személyek részére, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak „Segítő Kéz” kitüntetést alapított. A kitüntetést első ízben 2003-ban adták át, s kétévente ítélik oda. Legutóbb Benedeczki Mihályt, az Idősek Otthonának munkatársát érte a megtiszteltetés. A kitüntetésre szeptember 13-ig írásban nyújthatnak be javaslatot Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az elismerést novemberben, a szociális munka napján adják át.