Félidőben – Hajdú János

Fotó: Kövi Gergő
Fotó: Kövi Gergő

11 éve a város első embere. Harmadik ciklusát tölti polgármesterként, 23 éve a képviselő-testület tagja. Tartalmában keveset változott a munkája az elmúlt tizenegy évben, összetettségében viszont igen, mondja Hajdú János. Városvezetői feladatai jellemzően ugyanazok: a hivatal, a képviselők munkájának segítése mellett a testületi döntések előkészítésében, majd a végrehajtásban is döntő szerep hárul rá. A kistérségi és hulladékgazdálkodási társulás vezetőjeként sokrétű feladatok sorakoznak teendői között. Mára, a korábbiakhoz képest, a körülmények sokkal nehezebbek lettek: rendkívül bonyolulttá vált a szabályozási környezet, a feladatok előkészítési szakaszának követelményei jelentősen megváltoztak. Reméli, hogy visszatér majd az a rend, amikor az adminisztráció helyett a valós munkára lehet koncentrálni.

A hivatalnak szakmai iránymutatásra van szüksége, az operatív döntések meghozatalának felelőssége kikerülhetetlenül a polgármesterre hárul. – Szerencsések vagyunk, hiszen szakmailag kiváló összetételű a hivatal, sok elhivatott, szakmáját szerető ember dolgozik a paksi önkormányzatnál. Munkatársaim ismerik a várost és az itt élőket, lelkiismeretes munkájukra mindig számíthatok. Ez eredményességünk kulcsa – vallja Paks vezetője.
– Gyakran hallani, hogy „Pakson van pénz, itt könnyű gazdálkodni”. Pedig ennek a helyzetnek is megvannak a sajátos nehézségei. Sokan éreznek vágyat ilyenkor osztogatásra, nem kellően megalapozott fejlesztési döntésekre. Nem szerénytelenség talán, hogy fontosnak tartom a tapasztalataimat, melyekkel mederbe terelhetem az elképzeléseket. Az energiákat a motor felé kell irányítani, nem pedig a kipufogóhoz: a munkára kell összpontosítanunk, nem önmagunk reklámozására; az önkormányzati törvény adta feladatok ellátása mellett a szükségszerű, lényegi fejlesztésekre kell a hangsúlyt fektetni – hangsúlyozza Hajdú János.

Fotó: Kövi Gergő
Fotó: Kövi Gergő

Idén, az évenkénti tízmilliárdos költségvetés mellett közel ötmilliárdos, két évre szóló beruházási csomag megvalósítását határozta el a képviselő-testület többségi frakciója: ez sem fizikailag, sem szervezésileg nem valósítható meg a rendelkezésre álló hivatali kapacitásokkal, folytatja a polgármester. A beruházások a közbeszerzési törvény folyamatos változásai miatt nagyon lelassultak és a szükségesnél sokkal több energiába kerül a megvalósításuk. A legfőbb cél a folyamatban lévő beruházások (hulladékközpont, gyógyfürdő) befejezése, az új szennyvíztelep megépítése, valamint a márciusban elfogadott jelentős út- és járdajavítási program megvalósítása. Ez utóbbi is milliárdos beruházás lesz, tudjuk meg.

– Komoly felelősség minden település vezetése számára, hogy hova helyezi a hangsúlyt a városrészek fejlesztésének tervezésekor. Egyensúlyra kell törekedni, de méricskélni nem szabad, hiszen ha nagyon igazságosak akarunk lenni, elaprózhatjuk a forrásokat. Pakson arra törekszünk, hogy a legtöbbek által használt utak, intézmények, közterületek megújuljanak. Ezt a szempontot figyelembe véve a lakótelepi beruházások kiemelkedően gazdaságosak – hangsúlyozza. Az elmúlt tíz évben a lakótelepi házak több mint 70%-a korszerűsödött, egymás után szépülnek a közterek is ezen a területen. Ehhez nagyban hozzájárult a város a panelfelújítást támogató pályázati rendszerével és a tömbbelső-felújítási programjával. Mindkettő az idén is folytatódik. Paks polgármestere elmondta: a lakótelepen élők életminősége mindig fontos volt a városvezetés számára, ezért amikor jó néhány évvel ezelőtt nem nyert a központi park rekonstrukciójára benyújtott pályázat, úgy döntöttek, más irányból kezdik el a lakótelep megújítását. – A paksi lakótelep adottságaihoz képest méltatlan állapotban volt – mondja Hajdú János. – Jó tervezői elképzelés alapján valósult meg annak idején, tájolása, az épületek egymáshoz való viszonya lakhatóvá és széppé teszi ezt a környezetet. Ám az épületek közötti területek már nagyon rossz állapotban voltak. Egy tömbbelső-felújítás költségei jóval magasabbak egy átlagos közterület-rendezésnél: új közműrendszereket, csapadék-vízelvezetőket, utakat, utcabútorokat kell építeni. Annak ellenére, hogy soknak tűnik egy tömbbelső-felújítás költsége, sok paksi lakos komfortérzetét javítja, hiszen a 2800 lakótelepi lakásban közel nyolcezren élnek – tette hozzá.

Paks kiterjedt intézményrendszert működtet: a lakosság megszokta és igényli a magas színvonalú és széles körű szolgáltatásokat. Mivel a rendszer nem pazarló, a kistérség településein élők számára is biztosítani tudjuk a magyar átlag feletti minőségű egészségügyi, oktatási és kulturális ellátást. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy bár sok kistérségi társulás felbomlott az országban, a paksi változatlan formában működik tovább, és ennek is köszönhető, hogy a Paksi Járás Tengelic csatlakozásával kibővült településszámmal működik.

Paks saját cégeivel biztosítja a közszolgáltatásokat. Teszi ezt azért, hogy biztonságos és jó minőségű legyen az ellátás színvonala.
– Négy gazdasági társaságunk eredményesen működik, a Paksi Ipari Park Kft. munkájának köszönhetően sorra épülnek az új üzemek az ipari parkban, a DC Dunakom Kft.-ből alakult cég hét településen végzi a hulladékkezelést, a DC Dunakom Plusznak köszönhetően alapvetően nincs gond a közterületek tisztaságával és például a hóeltakarítással. A Paksi Vízmű Kft.-ből 48 települést ellátó, regionális szolgáltató alakult. Ezek a cégek elkötelezettek a helyi emberek foglalkoztatásában, bevonhatók a közmunkaprogramba, és beruházóként, kivitelezőként is segítik az önkormányzatot – sorolja az előnyöket Hajdú János. Az inkubátorház, a ciklus egyik nagyberuházása a Paksi Ipari Park Kft. irányítása alatt készült el. A cég 13 évvel ezelőtti indulásakor kitűzött célja a stabilitás volt, hogy ne legyen hullámzó a foglalkoztatottak száma. Ma már 24 cégnél 600 ember dolgozik az üzemekben. A megfontolt működtetés az inkubátorház esetében is eredményt hozott: a 11 üzemcsarnokból 8-ban kezdő vállalkozások tevékenykednek, fél év alatt elérve az uniós pályázatban 2015-re vállalt kihasználtsági mutatót. A Paksi Ipari Park Kft. a gyógyászati központ építtetője is. A beruházás a finisébe érkezett, rövidesen elindul a próbaüzem.

– Több mint húsz éve épült az első, a gyógyvizet felszínre hozó kút, néhány éve újat fúrattunk, és az ország egyik legnagyobb ásványisó-tartalmú gyógyvizére leltünk. Már csak egy fürdőt kellett építtetnünk, ez is elkészül hamarosan. A kivitelezés alatt a gazdaságos működtetés miatt szükségessé vált technológiai váltás némi csúszást okoz, de várhatóan nyár végén egy igen jó műszaki rendszerű, kiváló betegirányítású fürdőt adunk át a paksiak és a környékben élők számára – mondja a ciklus egyik legnagyobb beruházásáról szólva városunk polgármestere.

Paks életének majdnem minden területét érintő kérdésben egyeztet a városvezetés a legnagyobb adófizetővel, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel. – Az atomerőmű vezetésével ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően kéréseink, javaslataink általában meghallgatásra találnak – mondja Hajdú János. Ez a jól működő kapcsolat is hozzájárul ahhoz, hogy Pakson egyenletes a fejlődés. Védjük értékeinket: legyenek azok épületek, utak, intézmények, szervezetek, hagyományaink vagy a múltunk. Határozott célkitűzés mentén dolgozunk, hétéves gazdasági programunk alapelvei tarthatók. Jó minőségű és minden területre kiterjedő fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, jelentős uniós pénzeket irányítva a városba. Reményeim szerint ez a jövőben sem lesz másként – mondja Paks polgármestere.