Könyvtáros állást hirdetett a paksi városi könyvtár

Könyvtáros állást hirdetett a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2020. december 31–ig tart, és teljes munkaidőre szól. A munkavégzés helye: 7030 Paks, Ifjúság út 2. A munkakörbe tartozó feladatok: iskolai könyvtári feladatok ellátása (gyűjteményszervezés, olvasószolgálat, könyvtárpedagógiai munka, a felsoroltakhoz kapcsolódó adminisztráció). Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat feltétele legalább főiskolai szintű könyvtáros vagy iskolai könyvtáros végzettség. A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16-tól tölthető be. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 16. A pályázatokat postán a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár címére (7030 Paks, Villany utca 1. ) kell elküldeni, a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.