Közműépítés a Platán utcában

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Közműépítés kezdődött a Platán utcában. A kivitelező paksi Bau-Team Kft. megkezdte a kutatóárkok létesítését, majd a látványos munka pár nappal később indul meg. A beruházás szerződés szerinti összege közel nettó 19 millió forint.

A közműberuházás az önkormányzat vonatkozó rendelete által biztosított lehetőség alapján megkötött megállapodás szerint a Platán utcai ingatlantulajdonosaival együttműködésben, közös finanszírozásban valósul meg. A munkák befejezésének határideje a kezdéstől számított hetvenöt nap. Az útépítés és csapadékvíz-elvezető rendszer a telkek beépítését követően egy újabb beruházásban valósulhat meg.

A beruházás révén a jelenlegi telekosztás szerint hét ingatlan ellátása lesz biztosított, a megépülő közművek víz- és szennyvíz közművezetékek és házi bekötések, valamint a telkek elektromos energia ellátását biztosító vezetékek és közvilágítást biztosító öt kandeláberes lámpatest megépítése. Az érintett közterület hossza 95 méter, a közművek hosszadatai, mennyiségei a létesítési műszaki feltételeik szerint ehhez igazodnak.