Jó tudni: A helyi adókat érintő változásokról

A gépjárműadóról, a helyi iparűzési adóbevallásról, az idegenforgalmi adóról, az illetékfizetési kötelezettségről tájékoztatott a Paksi Polgármesteri Hivatal adócsoportja. Arról is szól a tájékoztató, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak az iparűzési adóelőleg csökkentésének lehetőségét nyilatkozattal kell kérniük:

1. Belföldi gépjárművek adóztatása

A belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től már nem az önkormányzati adóhatóság végzi, hanem az állami adóhatóság látja el. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Paksi Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóhatósága végzi. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a másodikat 2021. szeptember 15-éig kell befizetni. Kérik, hogy a 2021. évre vonatkozó fizetési kötelezettségüket már ne a Paksi Polgármesteri Hivatal gépjárműadó-számlájára teljesítsék.

2. Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás vagy önellenőrzés, illetve bevallásjavítás. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján megtalálhatók. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzathoz sem. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

3. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzésiadóelőleg-csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni

2021. évben végződő adóévben azon vállalkozónak, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény (KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 4 milliárd forint – a helyi iparűzési adó mértéke egy százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint egy százalék. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg ötven százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Az adócsökkentés csak abban az esetben vehető igénybe, ha a vállalkozás 2021. február 25-ig nyilatkozatot tesz arról, hogy a feltételeknek megfelel. Az említett nyilatkozat 2021. januártól kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján ÁNYK formátumban lesz elérhető. A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyoknak (KATA) – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenniük, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

4. Illetékfizetési kötelezettség

2021. január 1-től az illetékekről szóló törvény módosításának értelmében az úti okmányok, a gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv, valamint az adó- és értékbizonyítványok kiállításával kapcsolatos eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárások illetékmentessé váltak.

5. Idegenforgalmi adó

2021. január 1-től a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló Kormányrendelet (XI. 3.) szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig:

– a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie,
– az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

Fotó: www.pixabay.com
Fotó: www.pixabay.com