Felhívás az illegális hulladékelhelyezés megszűntetésére

Pakson is gyakori probléma a település bel-, illetve külterületén az utak mellé, erdőkbe, erdőszélekre, elhagyatott területekre lerakott lakossági kommunális hulladék és törmelék. Az illegális módon lerakott hulladék mind közterületen, mind pedig magánterületen szennyezi a környezetet, rontja a városképet, és közegészségügyi veszélyeket rejt magában.

Mindenkinek törvényi kötelezettsége, hogy a nála keletkező hulladékot eljuttassa a megfelelő lerakóhelyre. Számos bejelentés érkezett a környezetvédelmi hatósághoz Paks területén lévő illegálisan lerakott hulladékról a Tisztítsuk meg az országot! projektben. A magántulajdonban lévő ingatlanokon található hulladékok esetében (legyen az akár belterületen, akár külterületen) az ingatlanok tulajdonosai vagy felhasználói ellen hamarosan hatósági eljárások indulnak. Az eljárásban minden esetben bírságot is kiszabnak, aminek összege elérheti az ötvenezer forintot.

Felhívják mindazok figyelmét, akiknek ingatlanán felhalmozott hulladék található, hogy haladéktalanul szállíttassák el a kijelölt lerakóhelyre. Ezzel megelőzhetik az eljárás indítását és a bírságolást. A különböző jellegű hulladékok megfelelő lerakásának lehetőségeiről tájékoztatást kérhetnek a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálatán (paksi polgármesteri hivatal, fsz. 7. sz. iroda, telefonszám: 75/500-581), közölte a Paksi Polgármesteri Hivatal.

A kép illusztráció. Fotó: TelePaks archív