INES 1-es esemény a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában

A kiégett kazetták átmeneti tárolója. Fotó: rhk.hu

Egyes besorolást kapott az INES, azaz Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Esemény Skálán a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) történt esemény. Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján 2021. február 17-én közzétett tájékoztató szerint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. paksi telephelyén az elhasznált üzemanyagok átmeneti tárolására szolgáló létesítményben február 12-én a személyzet nem tartotta be pontosan az előírásokat. Mint írják: az egyik tárolócsőcsoportnál a lecsökkent védőgáznyomás helyreállítása során az üzemeltető személyzet eltért az Üzemeltetési Feltételek és Korlátok előírásai szerinti műveleti sortól.

Az RHK Kft. honlapján az üzemi eseménnyel kapcsolatban olvasható, hogy az egyik tárolócsőcsoport esetében a nitrogéngáznyomás lecsökkent. Az előírások szerint ilyen esetben négyszer lehet utántöltést végezni, ez azonban jelen esetben a megengedettnél egy alkalommal többször történt meg. – Az RHK Kft. vizsgálati programot dolgoz ki, melyet hatósági jóváhagyást követően hajt végre. A további munkálatok az üzemeltetésre vonatkozó szabályok szigorú és maradéktalan betartása mellett zajlanak – fogalmaz a cég. Az eseménynek a nukleáris biztonságra, a környezetre, a lakosságra és az üzemeltető személyzetre gyakorolt hatása nem volt. A rendellenességet az RHK Kft. az INES 1-es kategóriába sorolta, és az Országos Atomenergia Hivatalnak bejelentette. A hatóság elfogadta az előzetes minősítést, és felügyeli az esemény kivizsgálását.

A skálát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége által közösen összehívott szakértők nemzetközi csoportja dolgozta ki 1989-ben. A kezdetben az atomerőművekben bekövetkező események minősítésére alkalmazták, majd kiterjesztették és átdolgozták annak érdekében, hogy alkalmazható legyen minél több, az atomenergia békés célú felhasználása során bekövetkezett esemény jelentőségének megítélésére. A közelmúltban történt fejlesztéseknek köszönhetően ma már az INES-skálát alkalmazni lehet a radioaktív anyagok és radioaktív források szállítása, tárolása és alkalmazása során bekövetkező események minősítéséhez is.