Ezeket a döntéseket hozta Paks polgármestere

Az óvodai beíratás rendjéről, új fejlesztési terület kijelöléséről, a Mezőföldvíz Kft. ázsiós tőkeemeléséről, valamint a bérlakásrendelet és a helyi szociális rendelet módosításáról is határozott a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Szabó Péter polgármester március 17-én. A döntésekről Paks polgármestere és Szántó Zoltán alpolgármester tájékoztattak a TelePaks közéleti magazinjában.

Fotó: TelePaks

A veszélyhelyzet miatt rendhagyó formában zajlott 2020-ban az óvodai beíratás Pakson, a szülőknek elektronikus úton vagy telefonon kellett jelezniük a város két önkormányzati fenntartású óvodájában, hogy melyik intézmény melyik csoportjába szeretnék íratni gyermeküket. Az idei rendről a járványhelyzetre tekintettel április elején dönt majd a városvezetés. – A helyi rendeletünk szerint április 20-a és május 20-a között lehet kitűzni a beíratási napokat. Idén ez a két nap április 26-a és 27-e, amikor reggel fél nyolctól este öt óráig lesz lehetősége a szülőknek beíratni gyermeküket a Paksi Benedek Elek Óvodába vagy a Paksi Napsugár Óvodába, mindkét intézményben a székhelyen zajlik majd a regisztráció. Ez a terv, de mivel jelenleg is olyanok a járványügyi adatok, a helyzet felülírhatja ezt a két napot, a végleges dátumokat április elején fogjuk bejelenteni – tájékoztatott Szabó Péter polgármester. Szántó Zoltán hangsúlyozta, hogy minden tagóvoda minden csoportját elindítják, a gyermeklétszám indokolja a működő csoportok fenntartását.

A PIP Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be Paks Város Önkormányzatához a „Paks, 2. sz. Ipari Park belső út” tervezése kapcsán szükségessé vált településrendezési eszközök módosítása ügyében. Erről, valamint az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról is határozott a polgármester. – Az út nyomvonala az út tervezése során minimális mértékben módosult, ezért vált szükségessé a településrendezési eszközök módosítása, ennek meggyorsításáért pedig dönteni kellett az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. Volt már erre példa a Paks II. projekthez kapcsolódó fejlesztéseknél és várhatóan lesz is – mondta Paks polgármestere.

Döntés született a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. ázsiós tőkeemeléséről is. Az előterjesztés szerint Paks Város Önkormányzata 240.712.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Magyarország Kormányától kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében, pénzeszköz-átadással. Ezt a központi támogatást adták át a Mezőföldvíz Kft.-nek ázsiós tőkeemelésként. – Tavaly év végén hagyta jóvá a kormány a paksi, kötelező önkormányzati feladatellátásra megítélt támogatást. Egy meglehetősen nehéz helyzetben lévő ágazatról van szó, örömmel vettük, hogy a korábbi kérések meghallgatásra találtak, és az önkormányzat támogatást kapott a feladathoz. Ezzel az összeggel jó ideig biztonságossá tudjuk tenni a cég működését – tájékoztatott Szántó Zoltán alpolgármester.

Paks polgármestere elfogadta a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítását is. Egy felülvizsgálat észrevételeit vezették át, valamint az elektronikus ügyintézés kiterjesztése is szerepel az indokok között. – Egy-két ponton módosítottunk a lakásrendeleten. Például a bérlőkijelölés szempontjából. Ezentúl, amikor valamelyik bérlő értesítést kap, hogy kiutaltunk számára egy lakást (első körben négy évre), és erre nem jelez vissza, akkor tizenöt napon belül hatályát veszti a kijelölés – mondta Szabó Péter. Paks polgármestere hangsúlyozta, hogy a rendelet tavalyi módosításának eredményeként javult az önkormányzati bérlakások fenntarthatósága, a döntéshozatal elősegítése és a bérlőkijelölési gyakorlat, és növekedett a bérlakás-gazdálkodás hatékonysága is. – Sokkal kevesebb a tartozások száma, tehát befizetik a bérleti díjat a lakók, emellett sokkal kevesebb lett a jogcím nélküli lakáshasználók száma is. Ehhez persze kellett az is, hogy elindultak a bírósági perek, az eljárások a végéhez értek. Ennek köszönhetően egyébként látványosan több bérlakásunk szabadult fel abban az értelemben, hogy újra kiadható azoknak, akik ezt szeretnék igénybe venni – fogalmazott.

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását is elfogadta egyéni hatáskörben Paks polgármestere. Az egyik módosítás ezentúl lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést az ügyfelek számára. – Szeretnénk minden olyan támogatási formát elektronikusan is elérhetővé tenni az ügyfeleknek, amit a város a rendelete alapján biztosítani tud. Ahhoz, hogy kompatibilissé tegyük az e-ügyintézéssel, hozzá kellett nyúlnunk az igénylőlapokhoz, kérelmekhez, azok mellékleteihez – erről Szántó Zoltán beszélt. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy lezajlott a szociális rendelet felülvizsgálata is, a gyakorlati tapasztalatokat itt is átvezették, a rendelet elfogadásával a város lakóinak szociális biztonsága növekszik, a felmerülő feladatok ellátásához a hivatal személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei rendelkezésre állnak.

Az önkormányzat köteles minden költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 2021. évit március 17-én fogadta el Szabó Péter polgármester. – Jelenleg olyan projektek szerepelnek benne, mint az elektromos buszok szervizcsarnokához kapcsolódó eszközbeszerzés és a telepre vezető út közbeszerzése, vagy az ebrendészeti telep kivitelezése, illetve a Dózsa György út rekonstrukciójának harmadik üteméhez szükséges terv elkészítése. Ez a tervünk az elmúlt években szerencsére mindig módosult, reméljük, hogy idén is bővíthetjük majd újabb beruházásokkal – tudtuk meg a városvezetőtől.

A képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva hozott márciusi polgármesteri döntések megtekinthetők a város honlapján, ide kattintva is elérhetők. A magazin ide kattintva megtekinthető.