Ezeket a döntéseket hozta egyéni hatáskörben eljárva a polgármester

A város új közbeszerzési szabályzata, intézményi beszámolók és két szakbizottság tavaszi pályázatának eredménye is szerepelt az áprilisi képviselő-testületi határozatok között, az előterjesztésekről egyéni hatáskörben eljárva Szabó Péter polgármester döntött április 21-én. A döntések hátteréről Paks polgármestere és Szántó Zoltán alpolgármester tájékoztattak a TelePaks televízió közéleti műsorában.

Fotó: TelePaks

Az eddigi gyakorlat tapasztalatait figyelembe véve elkészült a város új közbeszerzési szabályzata, amelyet a képviselő-testület nevében egyéni hatáskörben eljárva fogadott el Szabó Péter polgármester. A 2004-ben megalkotott, eddig hatályban lévő és folyamatosan felülvizsgált szabályzatban technikai jellegű módosításokat vezettek át idén is, így többek között pontosították az eljárásrendet megalapozó becsült érték megállapítására vonatkozó előírásokat, illetve pontosították, módosították a feladat- és hatásköröket is.

– A 2004-ben, az európai uniós csatlakozással összefüggésben megjelent közbeszerzési törvény alapján készítette és fogadta el azóta hatályos közbeszerzési szabályzatát a város. Azóta csak technikai módosításokat vezettek át benne, utoljára 2019. február 20-án, így tizenhét éve az akkor kialakult rend szerint bonyolítja az önkormányzat a város közbeszerzéseit. Ezt a szabályzatot többször vizsgálták már a hazai és uniós pályázatokkal összefüggésben, és helytállónak találták ezt az időtálló szabályzatot – mondta Szántó Zoltán alpolgármester.

– A jelenlegi közbeszerzési szabályzatunk egy szigorú szabályozás, minden elemében megfelel a közbeszerzési törvényben foglalt előírásoknak – hangsúlyozta Szabó Péter, hozzátéve, hogy hosszú folyamat, amire egy beruházás elindulhat. Ahogy elmondta, a költségvetési rendelet, majd a közbeszerzési terv képviselő-testületi elfogadásával indul. – Már a költségvetésben szerepel a tervezett beruházások összege, a közbeszerzési tervben pedig a tervezett megvalósítás dátumai és a választott eljárásrend, ezekkel így minden képviselő tisztában lehet. Ekkor kezd el dolgozni a beruházás előkészítésén a szakmai stáb, közbeszerzési bírálóbizottság alakul, közbeszerzési szakjogászt is alkalmazunk. Kiírják a pályázatot, értékelik a beérkezett ajánlatokat, súlyozott szempontrendszer alapján hozzák meg döntésüket, ezt követően dönthet csak a nyertesről a mindenkori polgármester. Ha az ajánlatok túllépik a meghatározott keretet, akkor a beruházás ismét a képviselő-testület elé kerül, ha döntenek a szükséges fedezet emelésről, újraindul a folyamat. Beiktatunk minőségbiztosítási rendszert, közbeszerzési felügyeleti vizsgálat is zajlik, szigorúak a lebonyolítási szabályok – tájékoztatott Paks polgármestere. Szabó Péter hozzátette, hogy a TOP-os pályázatoknál, valamint a PIP Np. Kft.-től érkezett forrásokból megvalósított beruházások esetén is az Unió, a kormány, a belügyminisztérium felé nagyon szigorú elszámolással tartoztunk, górcső alá vonta a projektek kapcsán az önkormányzatot az államkincstár és az Állami Számvevőszék is. – Vizsgálták a beruházásokat, és a vizsgálatok vége minden esetben az volt, hogy jól megvalósult beruházásokat bonyolítottunk le – fogalmazott a városvezető.

– Így történt ez a lakótelepi központi park felújítása esetén is. 2019. február 20-án, a költségvetés elfogadásakor a testület döntött a beruházás megvalósításról, majd a közbeszerzési eljárás végén kiderült, hogy abból az összegből nem valósítható meg a tervezett projekt. Ezt követően 2019. szeptember 11-én forrásemelésről született döntés – emelte ki Szántó Zoltán, aki szerint minden képviselő ismerte a számokat, a tényeket, és elfogadta a most túlárazottnak mondott beruházás megvalósítását.

Paks alpolgármestere arról is beszélt, hogy a képviselő-testület minden esztendőben előre elfogadott munkaterv szerint dolgozik, most a veszélyhelyzet idején is tartja magát a polgármester ehhez. – A hivatal előkészíti az ütemezett előterjesztéseket a szokott módon, a munkatervben szereplő ügyek mellett a napi működés során felmerülő döntéseket, valamint a képviselőktől érkező javaslatokat is a tervezett ülésnapon fogadta el. Az előterjesztéseket a hivatal munkatársai, szakemberek készítik el, a szerdai döntést megelőző pénteken ezeket minden képviselőhöz eljuttatjuk. Van idő megismerni a tartalmat, feltehetik kérdéseiket és válaszokat kaphatnak, a beépíthető javaslatokat beépítjük – mondta el Szántó Zoltán.

Nagyon nehéz év volt a 2020-as a Paksi Életfa Idősek Otthona számára, a pandémia talán legérzékenyebben ezt az intézményt érintette a városban – erről is beszélt Szabó Péter annak apropóján, hogy elfogadta az idősek otthona tavalyi évi tevékenységéről szóló beszámolót. Mint mondta, a koronavírus-járvány kitörésétől kezdve nagy figyelmet fordítottak a védekezésre, arra, hogy megóvják az ott lakókat. – Erkölcsi és anyagi támogatást is biztosítottunk folyamatosan, védőfelszerelést és folyamatos fertőtlenítést, aminek megvolt az eredménye az első hullám idején. Novemberben komoly kihívás volt a második hullám, ekkor sajnos már nem tudtuk megállítani a kapuban a járványt. A harmadik hullám, most tavasszal, köszönhetően az oltási kampánynak, nem érintette már az intézményt, a legnagyobb biztonságban vannak az otthon lakói – fogalmazott a polgármester, aki megköszönte az intézmény dolgozóinak, a gyógyászati központ és a szociális központ munkatársainak segítségét, valamint a hozzátartozók türelmét.

A Paksi Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfogadása kapcsán Szántó Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmény biztosította a teljes szakmai hátteret a Kápolna utcai volt bölcsődeépület felújításához. – Nehezen indult, ugyanis érvényteleníteni kellett az első közbeszerzést a beérkezett magas árajánlat miatt, itt nem emeltünk rá a költségvetésben meghatározott forrás összegére. Az új eljárás lefolytatásakor itt is alkalmaztuk a közbeszerzésbe épített minőségbiztosítást, ez is többhetes csúszást okozott. De év elején elindulhatott a kivitelezés, egy teljesen új bölcsőde épül a Kápolna utcában, hiszen csak a falak maradnak a régi épületből. A tervezett ütemezés szerint halad a projekt, ősszel átadjuk – tájékoztatott.

Arról is beszéltek a városvezetők a műsorban, hogy zajlik a Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan a víziközmű-hálózat felújításának tervezése a kormány által biztosított 1,9 milliárd forintból társulási formában. – A tervek idén elkészülnek, jövőre indulhat a kivitelezés – mondta a polgármester. Szántó Zoltán hozzátette, hogy a Villany, a Hajnal és a Mélyút utcák tervezése is folyamatban van, júniusra készen lesznek a tervek, a felújítás meggyorsításáért rövidesen kiírják a feltételes közbeszerzést. – Azzal számolunk, hogy az idei év második felében elkezdődhet ezeknek az utcáknak a rekonstrukciója, és elkészülnek a tervek a főutca felújításának harmadik üteméhez – folytatta Paks alpolgármestere.

Április 26-án megjelenik az iparosított technológiával, illetve a hagyományos módon épült épületek energiamegtakarítást eredményező felújítását támogató önkormányzati pályázat. – Népszerű ez a pályázat, ezért idén nem változtattunk a korábban bevált pályázható célokon, a tavalyival megegyező módon bonyolítjuk le. A rendkívüli jogrend miatt várhatóan júniusi lesz a jelentkezési határidő, melyet a város honlapján és a helyi médiában is közzéteszünk – tájékoztatott Szántó Zoltán, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy megszületett a döntés a humánpolitikai és a gazdasági bizottságok tavaszi pályázatairól, a nyertes pályázók névsora megtalálható a www.paks.hu oldalon, és írásban is kiértesítik az érintetteket.