Paksi építésügyi kisokos – Pincék, présházak területe, kertes mezőgazdasági terület karakterek

A Sárgödör tér egy része. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az előző cikkekben taglalt lakóterületekhez szervesen kapcsolódik a szőlőműveléshez kötődő pincék, présházak területe. A városba betelepült svábok hagyományainak megfelelően a pincéket és présházakat a múltban nem a lakóházas telkeken építették meg, hanem önálló települési egységet alkotó területeken. Ezek általában fésűs elhelyezkedésű, zártsorúan beépült utcácskákban helyezkednek el. Különleges hangulatúak a Fehérvári úti és a Sárgödör téri présházsorok, orsós elrendezésű terecskékkel, melyek kiválóan alkalmasak rendezvények lebonyolítására. A ’80-as években a szőlőtermesztési és borkészítési kedv lassú hanyatlásával és a motorizáció fellendülésével egyre nagyobb igény mutatkozott a városban gépkocsitárolók építésére. Megoldásként elterjedt a présházak átalakítása gépkocsitárolóvá nagyméretű kapuk beépítésével, megváltoztatva ezzel sajátos jellegüket. Ahol nagyobb terület tartozott a présházakhoz, ott kisebb toldásokkal, átalakításokkal, a tetőterek beépítésével lakásokat alakítottak ki, így változott meg például a Tavasz utca és a Kömlődi utca egy-egy részének beépítése. Ennek a folyamatnak a megállítására az önkormányzat már a helyi építészeti értékekről szóló első rendeletében védetté nyilvánította a jellemzően présházakkal beépített területeket, és a védettséget a mai napig fenntartja. Ezek a Sárgödör téri, Fehérvári úti, Ősz utcai és Dunakömlődön a Bartók Béla utca és Béke utca közötti présházsorok. A helyi építési szabályzat a pincés, présházas területeket „K-Pi” különleges pincés területek övezetbe sorolja, és kiköti, hogy kizárólag présház, valamint a borturizmushoz kapcsolódó vendéglátó, kisüzemi vagy közösségi rendeltetésűek lehetnek. Új épületet kizárólag a meglévő épületek által meghatározott beépítési vonalban, a korábbi épületek helyére, lyukpincéhez igazodva lehet építeni. Az épületek szélessége legfeljebb 60 centiméterrel, a homlokzatmagasságuk legfeljebb 50 centiméterrel térhet el a szomszédos épületekétől. A településképi rendelet szigorú szabályokat ír elő a homlokzati kialakításra, az anyaghasználatra és a színezésre vonatkozóan. Szerencsére az elmúlt évtizedben megváltozott a tulajdonosok szemlélete, sorra újították fel a présházaikat, és alakították vissza eredeti állapotukba a homlokzatukat, aminek eredményeként megújult a Sárgödör tér, és a paksiak, valamint a turisták kedvelt szabadidős helyszínévé vált.

A szőlőtermesztéshez, mezőgazdasági műveléshez kapcsolódik a város külterületén kialakult jellemzően keskeny, viszonylag kisméretű parcellákból álló, kertes mezőgazdasági területek karakter. A ’80-as években a lakótelepen élőknek igényük volt arra, hogy a város közelében pihenjenek, kapcsolódjanak ki, illetve hogy maguk termesszenek zöldséget, gyümölcsöt, ezért sorra megvásárolták a felhagyott szőlőterületeket, és építettek pihenésre is alkalmas gazdasági épületeket, melyek mérete az akkori jogszabályok alapján nem haladhatta meg a 30 négyzetmétert. Ezek a területek a város belterületének peremén alakultak ki, megjelenésük befolyásolja a település képét, ezért ezekre vonatkozóan egyedi előírásokat tartalmaz az építési szabályzat és a településképi rendelet is. A földszintes, legfeljebb 3,5 méter magas és 6 méter széles épületeket legalább 10 méteres előkerttel lehet elhelyezni. A telek beépítettsége nem haladhatja meg a három százalékot. Szimmetrikus nyeregtető építhető 30-45 fok hajlásszöggel, agyagcserép vagy azzal megegyező színű és textúrájú betoncserép- vagy nádfedéssel, hagyományos építőanyagokkal. Fontos tudni, hogy a kertes mezőgazdasági területeken lakóház csak a 3000 négyzetméternél nagyobb szőlő és kert művelési ágú telkeken építhető, de a mérete a maximálisan beépíthető három százalék felét nem haladhatja meg. A belterületi építési telkek árának nagymértékű növekedése miatt egyre többen vásárolnak a kertes területen lévő gazdasági épületeket, és használják lakásként. Az érvényes szabályok szerint ezeket az épületeket nem lehet átminősíteni lakóházzá, és a leírtak kivételével a bővítésükre sincs lehetőség. Folytatjuk.

Vassné Skerlanitz Katalin