Tájékoztató az idegenforgalmi adó felfüggesztés megszűnéséről

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/archív illusztráció

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) az idegenforgalmi adóra a vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg. Eszerint az idegenforgalmi adót nem kell(ett) megfizetnie a vendégnek, az adó beszedőjének pedig nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatósághoz a 2020. április 26. és a veszélyhelyzet vége közötti vendégéjszaka után.

Ezt a szabályt több veszélyhelyzeti jogszabály is tovább éltette. Az utolsó módosítást tartalmazó 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletbe 2021. június 10-i hatállyal új, 2/B. §-t iktatott be, amely szerint az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. június 30-át követő időszakra megszűnik. Ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz az Országgyűlés által már elfogadott, kihirdetés előtt álló, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú törvényjavaslat 146. §-a is.

Erre figyelemmel az idegenforgalmi adót működtető településeken 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő (megszálló) vendég köteles a települési adórendeletben meghatározott mértékű idegenforgalmi adót a szállásadónak megfizetni. A szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, az adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni.

Az adókötelezettség felfüggesztésének a 2020. június 30-ával történő megszüntetésével tehát az idegenforgalmi adó-megfizetési, illetve a szállásadó részéről a beszedett illetve beszedni elmulasztott adó befizetésére vonatkozó korábbi, 2020. április 26-a előtti rend visszaáll úgy, hogy a települési részletszabályok tekintetében továbbra is a helyi adórendelet előírásai az irányadóak.