Óvodába hívogató 2022 – Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

„Minden makkban rejlik egy tölgyfa, / minden tölgyfában rejlik egy erdő, /ha egy makkban ennyi minden rejlik, / vajon egy kisgyermekben mi minden van. / … ahány gyermek, annyiféle csodálatos világ … ”

Óvodánk 2004-ben nyitotta meg kapuit Dunakömlődön. Az intézmény két gyermekcsoporttal működik, a Felhőcske és a Pillangó csoportba is vegyes életkorú gyermekek járnak. Csoportszobáink tágasak, világosak, elkülönített „kuckók” teszik lehetővé a gyermekek felszabadult játékát és tanulását. Mind a két csoportunkhoz külön mosdó tartozik, az óvoda öltözőjében minden gyermeknek saját öltözőszekrénye van a jelével ellátva. Az óvodapedagógusok az oktató-nevelő munkát a nevelő munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztens segítségével végzik. Az udvar tágas, a mászókák, a hinták és a homokozó lehetőséget adnak a gyermekek nagymozgásának fejlesztésére. Pedagógiai programunk a néphagyományőrzésen alapszik. Igyekszünk kihasználni a helyi sajátosságokat a tapasztalatszerzés során. Nevelési programunk elkötelezett az óvodai nevelés értékei és időtálló hagyományai, az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyság, a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartása mellett.

Fotó: Babai István/Paksi Hírnök

A néphagyomány őrzése, megismertetése a gyermekekkel óvodánk dolgozóinak régóta szívügye. Programunkba a népi kultúra azon elemeit építettük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori, fejlődési sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Óvodapedagógusaink az éves nevelési terv elkészítése során építik be ezt a tevékenységekbe. Fontos számunkra, hogy a gyermekek a jeles napokra való készülődésben jó kedvvel vegyenek részt, ahogy az ünnepnapokon is. A közös várakozás és az élmények, tapasztalatok szerzése a gyermekek fejlődésében is fontos szerepet játszik. Természetes anyagokat igyekszünk használni a kézműves tevékenységekben és a dekorációnál. A délutáni szabadidős programok a szülői igények és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével szerveződnek. Választható délutáni tevékenységek: néptánc, ovifoci.

Paks Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratás időpontja: 2022. április 25–26. (hétfő-kedd) 7.30–17.00 óra.