Tíz témát tárgyalt a képviselő-testület rendkívüli ülésen

Antóni Józsefné lett a humánpolitikai bizottság új elnöke, és 74 ingatlan energiatakarékos felújítását támogatja idén az önkormányzat – ezekről döntött többek között a képviselő testület rendkívüli ülésen. A grémium térítési díjak változtatásáról is határozott.

Új helyi rendeletet alkotott a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő helyi partnerségi egyeztetésről a képviselő-testület. – Paks Város Önkormányzatának szándékában áll a teljeskörű nyilvánosság, a véleményezési lehetőség biztosítása a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél vagy módosításánál. Ehhez volt szükséges az új partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Az új rendelet elengedhetetlen az új atomerőművi blokkok építésével kapcsolatos további beruházások okán zajló egyeztető eljárások lefolytatásához, ezért volt szükséges annak soron kívüli elfogadása – tájékoztatott Szabó Péter polgármester.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A képviselő-testület elfogadta az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a gyermekétkeztetésért, továbbá a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Az intézményi térítési díjak emelése a törvényi szabályozás szerint 2022. június 30-ig nem volt megengedett, így annak ellenére, hogy az alapjául szolgáló kiadások folyamatosan emelkedtek, nem volt lehetősége az önkormányzatnak ezeket a díjakban is érvényesíteni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gazdasági bizottság az intézményi gyermekétkeztetés zavartalan biztosítása érdekében az élelmezési nyersanyagnorma újabb tíz százalékos emeléséről döntött. A Paksi Bóbita Bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátásáért továbbra sem kell térítési díjat fizetni.

A Paksi Életfa Idősek Otthonában 4450 forint lesz a napi intézményi térítési díj, tavaly ez az összeg 3850 forint volt. A gondozottak személyi térítési díjként maximum a jövedelmük nyolcvan százalékát fizethetik. Amennyiben az ellátott jövedelme nem fedezi az ellátás költségét, úgy vizsgálni kell a tartásra köteles hozzátartozók tartási képességét. Ha az intézményi térítési díj ezzel együtt sem kerül megfizetésre, úgy a jogszabályok alapján megállapítható térítési díjért kell a szolgáltatást biztosítani.

Nyolcvankét pályázat érkezett idén a hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására kiírt pályázatban. Ebből 80 hagyományos és 2 panelépület felújítására igényeltek támogatást. A hiánypótlások lezárását követően 72 hagyományos és 2 iparosított építésű lakás pályázatát támogatja az önkormányzat – erről tájékoztatott Paks polgármestere a rendkívüli ülésen. Úgy tájékoztatott, hogy a hagyományos technológiával épült lakásoknál túlnyomórészt fűtéskorszerűsítésre igényeltek támogatást a pályázók 23.426.352 forint összértékben, fűtéskorszerűsítésre és nyílászárócserére 2.800.000 forint, fűtéskorszerűsítésre és hőszigetelésre 700.000 forint, nyílászárócserére 5.843.293 forint, hőszigetelésre 1.500.000 forint, hőszigetelésre és nyílászárócserére 8.400.000 forint és megújuló energia és nyílászárócserére 700.000 forint, megújuló energia napelemre pedig 500.000 forint értékben. Az iparosított technológiával épült lakásokra beadott pályázatoknál fűtéskorszerűsítésre 281.305 forint értékben igényeltek támogatást. Így összességében a hagyományosra 43.869.645 forint, az iparosítottra 281.305 forint értékben érkeztek be érvényes támogatási kérelmek. A pályázatra biztosított keretösszeg a 2022. évi költségvetésben együttesen 45 millió forint. A befogadott pályázatok teljes támogatásához így ezen összegből 44.150.950 forintot használtak fel. Az érvényes pályázatok támogatását jóváhagyta döntésével a képviselő-testület.

Antóni Józsefnét választott a humánpolitikai bizottság elnökévé a testület, miután a korábbi elnök Ulbert Sándor lemondott tisztségéről, úgy, hogy a jövőben a bizottság tagjaként kívánja folytatni a munkát.

A DC Dunakom Zrt., a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt., a Paksi Közlekedési Kft. és a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságai is átalakultak. A személyi változások, valamint a testületi ülés részletes döntései megtalálhatók a paks.hu honlapon.