Energiaválság és infláció – takarékossági intézkedések

Októberben az energiaválság miatt átmeneti takarékossági intézkedéseket fogadott el a képviselő-testület. Ennek hátteréről tájékoztattak Szabó Péter polgármester és Szántó Zoltán alpolgármester a TelePaks televízió Közélet közelről című magazinjában.

17,8 milliárd forint főösszeggel fogadta el februárban Paks idei költségvetési rendeletét a képviselő-testület, ennek nagy részét, több mint 12,2 milliárd forintot működési célú kiadásokra fordítja a város. Ennek mintegy 70 százalékát önként vállalt feladatokra, 30 százalékát pedig kötelező feladatokra használja fel. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy önként vállalt feladat a Paksi Életfa Idősek Otthona, a Paksi Városi Múzeum, valamint a Paksi Gyógyászati Központ járóbeteg-ellátásának működtetése, a civil szervezetek támogatása, a szociális segélyek biztosítása, a rendezvények, a turisztika és városmarketing finanszírozása, a nemzetközi kapcsolatok kiadásai, az önkormányzati kitüntetésekkel és a kiváló sportolók jutalmazásával kapcsolatos ráfordítások, az ürgemezei strand, a jégpálya üzemeltetése, valamint a városi tulajdonú cégek, azaz a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt., a Paksi Közlekedési Kft., a Paksi Közművelődési Np. Kft. és a TelePaks Médiacentrum Np. Kft. támogatása, továbbá az intézmények, bérlakások, játszóterek felújítása, a karácsonyi díszítés, a beruházástervezések, a Prelátus kúria, az üdülők és a közösségi házak fenntartása. Ebbe a körbe tartoznak a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat állami támogatáson felüli támogatása, a polgármesteri és alpolgármesteri, valamint az egyéni önkormányzati képviselői és a részönkormányzati keretek, a szakbizottságok támogatási kerete, a gazdasági bizottság felhalmozási céltartaléka, a pályázati tartalék, valamint a beruházások, felújítások is.

Fotó: TelePaks

A kötelezően ellátandó feladatokról Szántó Zoltán alpolgármester tájékoztatott. Elmondta, hogy ilyen terület a köztisztaság, a parkfenntartás, a belvízmentesítés, a helyi utak fenntartása, a települési vízellátás, az állategészségügyi kiadások, a temetőfenntartás, a közvilágítás, a nem csatornázott településrészek szennyvízelszállítása, a gyermekétkeztetés, a polgármesteri hivatal kiadásai, a képviselő-testület és a szakbizottságok díjazása, valamint az államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulás, és ide tartozik a kötelező feladatot ellátó intézmények állami támogatáson túli finanszírozása. Az államtól érkező feladatellátási támogatás összege 1,8 milliárd forint.

– A költségvetésben fennmaradó 5,5 milliárd forint célzott támogatás, tehát meghatározott feladatokra érkezik és használható fel. Ebből finanszírozza az önkormányzat idén többek között a Csengey központ felújításának tervezését, a főutca újabb ütemű rekonstrukciójának tervezését és az Építők úti járdafelújítást – fejtette ki Szántó Zoltán.

Az önként és a kötelezően vállalt feladatokat a helyi adókból (iparűzési adó, építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) és az állami normatívákból finanszírozza az önkormányzat. Emellett egyéb működési célú támogatások is érkeznek, például a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől és a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól. A működési bevétel idén összesen 11,5 milliárd forint. Felhalmozási bevételek is érkeznek a városba, mint például európai uniós és kormányzati támogatások, amiket konkrét célokra kap. Így készült el többek között a korábbi években a Kápolna utcai bölcsőde felújítása, a Szentháromság tér rekonstrukciója és a Kömlődi utca korszerűsítése. Ez az összeg nyújt fedezetet az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásaira, felújításaira mint például új lakóterületek közművesítése.

– A megszokott szinten terveztük a város 2022-es költségvetését, ám időközben jött az orosz–ukrán háború, ezzel energiaválság és infláció, ami mind hatással van a költségvetésünkre. Jelen állás szerint mindezek miatt több mint 2,5 milliárd forinttal többe kerülne a kötelező és az önként vállalt feladatok megszokott színvonalú ellátásának biztosítása. Ezért döntöttünk átmeneti takarékossági intézkedésekről az októberi képviselő-testületi ülésen, de tovább kell gondolkodnunk a probléma megoldásán – fogalmazott Szabó Péter. Szántó Zoltán alpolgármester hozzátette, hogy csak a kiadások csökkentésével, a költségvetés átstrukturálásával és a bevételek növelésével tudják a 2023. évi kiadások fedezetét biztosítani. – A lakosság által fizetett kommunális adón nem kívánunk változtatni, az iparűzési adó és a telekadó mértéke a törvényi maximumon van, a mentességek megszüntetésével lehetne nagyobb bevételt elérni, illetve az építményadónál van még mozgástere az önkormányzatnak, de ezt illetően nem szeretnénk elhamarkodott döntést hozni – összegzett Szabó Péter polgármester, aki arról is tájékoztatott, hogy a város kormányzati segítségre is számíthat, az egyeztetések megkezdődtek.

A Közélet közelről című magazin október 26-i adása visszanézhető a telepaks.net oldalon és a TelePaks YouTube-csatornán.