Pályázati felhívás – Útépítési és közműfejlesztési beruházások

Pályázatot hirdet a 2023. évi helyi útépítési és közműfejlesztési beruházások támogatására Paks Város Önkormányzata az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló helyi rendelet (23/2018. (VI.29.) alapján. A pályázati keret bruttó 50 millió forint.

A pályázat célja az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásával, önkormányzati beruházásban, a közforgalom számára megnyitott közutak (út és járdák) kiépítése, továbbá csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz-, szennyvízközművek és közvilágítás kiépítése.

Megvalósult beruházásra nem adható támogatás. Nem támogatható a beruházás olyan eleme, amelynek megvalósítása más forrásból biztosított, így különösen a jogszabály alapján közműszolgáltató által ingyenesen elvégzendő közműcsatlakozási munkarész.

Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható: út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést szolgáló – műszaki szükségességtől függően – zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítése; ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, bekötővezeték megépítése; szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz-gerincvezeték és a bekötővezeték megépítése; közvilágítás megvalósítása.

A pályázatot 2023. június 30-án 10 óráig kell benyújtani két példányban a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (7030, Paks, Dózsa György út 55–61., II. emelet, Rozinka Attila, tel: 75/500-553). A jelentkezési adatlap és a teljes pályázati kiírás ugyanitt beszerezhető, illetve letölthető a paks.hu honlapról (lakossági pályázatok menüpont), ide kattintva is elérhető.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal korábbi felvétel