Az aradi vértanúk emlékére

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” Schweidel József honvéd tábornok utolsó szavait idézve kezdte beszédét Szabó Péter polgármester az aradi vértanúk emléknapján megtartott városi megemlékezésen.

Kiemelte, hogy az aradi események után 174 évvel is érezhetjük, hogy mennyire időszerűek, örökérvényűek a honvéd tábornok szavai. – Hiszen sokszor ma is egy meghasonlott világban kell élni, bölcs döntéseket hozni, erkölcsi tartással kiállni a jó, az igaz és az örök mellett azért, hogy létünket ne a pillanat eméssze fel, hanem képesek legyünk az aradi vértanúkhoz hasonlóan megmaradni abban, amiben hiszünk, vagyis az ember örök értékében és abban is, hogy az ember az egyetlen létező a világban, aki képes szinte örök nyomot hagyni benne. Hiszen életünkkel, személyünkkel, döntéseinkkel mindannyian nyomot hagyunk az időben, közösségeinkben, vagyis a ránk bízottak világában. Úgy, ahogy nyomot hagytak mindörökre nemzetünkben az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményei. A dicsőséges tavasz büszke tettei és október 6-a gyászos vesztesége is – mondta a polgármester, majd így folytatta: Történelmünk gyászlapjairól sohasem lesz kitörölhető a Habsburg elnyomás, kizsákmányolás, hatalmuk megtartása érdekében az idegen katonák behívása és természetesen az aradi vértanúk meggyilkolása sem. Mindez örök felkiáltójel, mely emlékeztetni fogja nemzetünk polgárait, hogy mire képes egy elbizakodott zsarnok, akit a bukás félelme vezérel.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Mint fogalmazott, nemzetünk történelemkönyvének aranyoldalain írjuk azon emberek tetteit és nevét, akikre ma emlékezünk. A 13 aradi vértanú életével és halálával egyszerre hagyott örök, maradandó nyomot az utókor számára. – Hiszen életükkel megmutatták, mit jelent a hősiesség, a szabadság elkötelezett szeretete. Tetteikkel elénk élték a haza melletti örök elköteleződést is, melynek beteljesedését immár 33 éve szabadságban élhetjük hazánkban – húzta alá.

Hangsúlyozta, hogy utolsó szavaikra éppúgy büszkék lehetünk, és mindörökre emlékezhetünk. Hiszen haláluk előtti utolsó gondolataik Istenbe vetett hitről, lelki békéről, tiszta értékrendről, hazaszeretetről, önzetlen önfeláldozásról, fiatalok iránti aggódásról, a jó és a rossz örök harcáról szólnak. – Olyan gondolatokkal adnak örök érvényt létüknek, személyüknek, melyek minden kor embere számára megmutatják az ember méltóságát, örök, semmihez sem fogható értékét. Azt az emberen túl mutató jót, melyet nem képes beárnyékolni a zsarnokság, az önkény és egyetlen emberi gonoszság sem – emelte ki Szabó Péter.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Beszédét zárva azt mondta: büszke lehet az a nemzet, akinek ilyen nemes vértanúi mutatnak példát 174 év távlatából is, hiszen a mai szabad és gyarapodó életünk az ő önfeláldozásuk eredménye is. Ezért kívánom, hogy merjük hinni, hogy minden döntésnek, szónak, cselekedetnek súlya van. Tudjunk és akarjunk az aradi vértanúk lelkületével, felelősségével, hazaszeretetével élni, hogy általa eligazodhassunk mai, sokszor önmagával is meghasonlott világunkban, hogy a vértanúk tiszta, bátor, igaz lelkületével örök és értékes nyomot hagyhassunk világunkban, közösségeinkben a ránk bízottak szívében és életében.

A megemlékezésen közreműködött Klenk Réka (ének). Az ünnepi beszéd után a megjelentek elhelyezték a Kálvária temetőben álló emlékkeresztnél a tisztelet és hála virágait.