Ezeket a döntéseket hozta a képviselő-testület

Több mint húsz napirendi pontot tárgyalt novemberi ülésén Paks város képviselő-testülete.

Napirend előtti felszólalásában Kudorné Szanyi Katalin (PDF) képviselő lakossági észrevételt tolmácsolt a Gesztenyés, Fenyves, Pollack Mihály utcák környékéről látható szemét és gépjárműroncsok kapcsán. Kérte dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőt, hogy hatósági jogkörét gyakorolva szólítsa fel az érintett telephely tulajdonosát a terület rendbetételére. Dr. Blazsek Balázs harminc napon belül írásban válaszol a képviselő felvetésére.

A napirend elfogadását követően a 2023. évi költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet módosították, az idén immár ötödször. Most támogatások, felhasználási céltartalék átvezetése miatt volt szükség a technikai jellegű változtatásra, amelyet a képviselők jóváhagytak éppúgy, mint a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) technikai jellegű módosítását.

Leber Ferenc alpolgármester korábban bejelentette, hogy főállású munkaviszonyt létesített, majd összeférhetetlenség miatt november 21-én lemondott tisztéről. Szabó Péter polgármester előterjesztésében javasolta az SZMSZ korábbi szabályainak visszaállítását, és egy főállású mellett egy társadalmi megbízatású alpolgármester meghatározását. Mivel a poszt mihamarabbi betöltése indokolt, ezért a képviselők titkos szavazással megválasztották a társadalmi megbízatású alpolgármestert, a polgármester javaslata alapján Leber Ferenc személyében. Az alpolgármester a szavazást követően letette esküjét.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Ezt követően Szabó Péter a helyi adókról szóló rendelet módosítására, ezen belül a lakásokra vonatkozó építményadó mértékének csökkentésére tett javaslatot. A polgármester előterjesztésében felidézte, hogy egy évvel ezelőtt döntöttek az adótípus maximálisra, azaz 3,6 százalékra állításáról; most ennek felére csökkentésére tett javaslatot. Szabó Péter javaslatát azzal indokolta, hogy a Paks II.-es beruházás erősen érinti az ingatlanpiacot, hiszen a munkavállalók elhelyezésének fontossága elsőrendű, és szerencsés lenne, ha az önkormányzat ebből minél többet profitálna. Véleménye szerint, ha az adónemet lecsökkentik, akkor is többletbevétel keletkezik, mert a vállalkozók számára érdemes lesz Pakson elhelyezni a munkavállalókat. A testület a javaslatot a lakások építményadójának 1,8 százalékra csökkentéséről egyhangúlag elfogadta.

A következőkben az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendeletről, az önkormányzati helyiségek, épületek bérbeadásának, valamint a gunarasi és harkányi üdülők szolgáltatási díjainak meghatározásáról döntöttek a képviselők, éppúgy, mint az IZSÉPKER Plusz Kft. általi inerthulladék hasznosító telep létrehozásával kapcsolatos jóváhagyási dokumentáció elfogadásáról.

Tárgyalták a 2024. évi költségvetési koncepciót is. Az előterjesztésben szerepelt a köztisztviselők illetményalapjának 80 ezer forintról 85 ezer forintra emelése, cafeteria juttatásának 200 ezerről 300 ezer forintra emelése, és az is, hogy a hivatal az intézményeiben dolgozó munkavállalók számára 150 ezer forintos jutalmat ad az év végén. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a város által a központi költségvetésbe fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege megközelítőleg 1 milliárd 883 millió forint lesz jövőre. – Ez az összeg annak tulajdonítható, hogy Paks adóerőképessége magas – tette hozzá Szabó Péter. A koncepció tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának visszaállítását 3 millió 700 ezer forintra. Szabó Péter elmondta azt is, hogy a szociális gondoskodás és a városüzemeltetés területén a kötelezően ellátandó feladatok továbbra is elsőbbséget élveznek; indokolt esetben 6 százalékkal növekedhetnek ezek a kiadások, támogatások. Szinte az összes tartalékot visszaállítják, köztük a bizottságok és részönkormányzatok tartalékait és a választókerületi céltartalékot is. A gazdasági és humánpolitikai bizottság céltartalékainak visszaállításával a civil szervezetek támogatását helyezik előtérbe.

Barnabás István (PDF) képviselő hozzászólásában megjegyezte, hogy a frakció a jelenlegi előterjesztés alapelveivel egyetért, és bízik abban, hogy a jövőben mindenkire kiterjedő egyeztetést folytatnak majd a képviselő-testület tagjai a költségvetésre vonatkozóan. A koncepciót a képviselők elfogadták.

Döntöttek egy, a Sárgödör tér melletti, Zöldfa utcai ingatlan megvásárlásáról, amellyel régóta tartó békétlenségnek vetne véget az önkormányzat a ház lakói és a présháztulajdonosok, illetve a téren szervezett események résztvevői között. Az épületben a város civil közösségeinek rendezvényei kapnának helyet.

Napirenden szerepelt a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2024. évi támogatási igény és költségterv. A polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy forráshiány miatt a TEIT-települések és így Paks is ugyanakkora támogatási összeggel számolhat jövőre, mint az idén, 109 millió forinttal.

Megválasztották a Paksi Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait, majd igazgatási szünet elrendeléséről döntöttek a képviselők. Ennek értelmében a polgármesteri hivatal december 27-én, 28-án és 29-én zárva tart majd.

A Protheus Holding Zrt. jogutód nélküli megszűnéséről és végelszámolás elrendeléséről is tárgyalt a testület. Szabó Péter elmondta, hogy a holding, illetve részvényeinek értékesítése érdekében mindent megtett az önkormányzat, de nem jártak sikerrel, ezért válik szükségessé a jogutód nélküli megszüntetés. Barnabás István módosító javaslatában arra kérte a testületet, hogy döntsenek arról, hogy a végelszámoló készítsen beszámolót a társaság vagyoni helyzetéről, a 2020-2023 közötti kifizetéseiről és sorolja fel a szerződéseket is összeggel és másik szerződő fél megnevezésével együtt. Szabó Péter megjegyezte, hogy a holdinggal kapcsolatos összes dokumentáció hozzáférhető és megismerhető. Végül a határozati javaslatot a módosító indítványokkal együtt a képviselők elfogadták.

A Pollack Mihály utcai lakóterület fejlesztésével kapcsolatban tulajdonszerzés tárgyában is döntés született. – Mivel nagy a beruházói érdeklődés, a fejlesztések folytatása érdekében további területek megfelelő kialakítása és ingatlanügyi eljárások lefolytatása szükséges – hangzott el a polgármester előterjesztésében, amelyet a grémium elfogadott.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy kétmillió forinttal támogatják a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványt, az összeget a civil szervezet macskák ivartalanítására, kutyák szívféreg fertőzöttségének szűrésére és működésre kívánja fordítani.

A képviselő-testületi ülés teljes terjedelmében megtekinthető a telepaks.net oldalon a videotár fül alatt.