Több napirendi pontot tárgyalt a jogi ügyrendi és pénzügyi bizottság

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet, valamint a bérlakás rendelet módosítását véleményezte egyebek mellett a Jogi ügyrendi és pénzügyi bizottság. A grémium elfogadásra javasolta a 12 napirenden szereplő téma mellett a vagyongazdálkodási zrt. beszámolóját is.