A Mezőföldvíz Kft. tájékoztatója a 2024-es számlázási rendről

A Mezőföldvíz Kft. ezúton tájékoztatja a fogyasztókat, hogy – Dunaújváros kivételével – 2024. január 1-től változik a számlázási rend.

Jogszabályi rendelkezés alapján a Mezőföldvíz Kft. 2024. január 1-től bruttó 3.000 forint alatti részszámlát már nem bocsát ki az ellátási területéhez tartozó 47 település fogyasztóinak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a részszámla összege nem éri el a bruttó 3.000 forintot, úgy a víziközmű-szolgáltató a számlát összevontan, de legalább negyedévente bocsátja ki.

Mindezekre tekintettel a Társaságnál a számlázási rend – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 65.§ (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján – a következők szerint alakul:

1. felhasználási helyenként a leolvasott fogyasztási adatok szerint évente legalább egy alkalommal elszámolószámlát bocsát ki (tekintet nélkül a limit összegére),

2. az elszámolószámla mellett – a jogszabályi kötelezettség okán – évi minimum 3 (ami lehet a limit összege alatti érték is), de legfeljebb 11 részszámlát bocsát ki.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel merül fel, forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodákhoz, vagy egyéb elérhetőségeikhez: személyesen ügyfélfogadási időben (Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, Pécsvárad), telefonon az ingyenesen hívható +36 80/ 442-442 telefonszámon, vagy az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail-címen.

A Mezőföldvíz Kft. ügyfélszolgálati irodái:

1. 7030 Paks, Kölesdi út 46.
2. 7020 Dunaföldvár, Hunyadi Park 5/a.
3. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
4. 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 29.

A 2024. január 1-től érvényes számlázási rend a dunaújvárosi ellátási területre nem érvényes.

A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com