Elkészült a 2024-es hulladékszállítási naptár

A Vertikál Zrt. elkészítette a 2024-es hulladékszállítási naptárt, illetve tájékoztatót.

Házhoz menő lomtalanítás

Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalommal társasházanként értendő) végzik el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok) háztól történő elszállítását. A nagy darabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve szállítják el.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági és ipari hulladék,
– elektromos, elektronikus készülékek (pl. tévékészülék, hűtőgép stb.),
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala stb.,
– a heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék stb.).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként ne legyen több a kihelyezett hulladék 1,5 köbméternél, és az ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka. Az évente egy alkalommal történő lomtalanításért külön nem kell fizetni, ennek díját a a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Az elszállítás napján reggel 6 óráig, áttetsző műanyag zsákban, vagy az erre a célra biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve ki kell helyezni az ingatlan elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

– műanyag (pl. PET palack, kiöblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, reklámtáska, PP, HDPE jelzésű flakonok);
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
– Tetra-Pak italoskarton-doboz (laposra taposva);
– fém (alumínium italos doboz, alufólia, fém konzervdoboz);
– polisztirol (pl. csomagolásból származó hungarocell).

Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanban keletkező hulladéknak, a hulladék az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

FONTOS: Kérik, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék közé üveget ne tegyenek, illetve az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba. Mindig gondoljanak arra, hogy a hulladékkal emberek dolgoznak.

Szelektív gyűjtési nap: Paks 1.+2.+3. körzet hétfő, Paks 4.+5.+6. körzet kedd.

Üveghulladékok gyűjtése

Az üveghulladék elkülönített gyűjtését hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék-gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével biztosítják.

Komposztálható hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve, alkalmanként maximum 0,5 köbméter mennyiségben szállítják el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a társaság dolgozói nem szállítják el. A zsákok (gyűjtési alkalmanként egy darab) átvehetők az ügyfélszolgálaton.

FONTOS: Kérik, hogy a komposztálható hulladékot úgy helyezzék ki, hogy ne szennyezze a közterületet. A kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék nem kerülhet.