Két téma szerepelt napirenden

A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottság is megtárgyalta témaköreit a képviselő-testületi ülés előtt. A grémium összesen két témát, közterület megszüntetést és új közterület létesítést, valamint köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotást javasolt elfogadásra.