Az EURAD projekt munkacsoportjának tartottak képzést

Az Európai Unió jelenleg is futó European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD) projektjének célja, hogy segítse az EU tagállamok 2011/70/Euratom irányelvnek való megfelelését. Az irányelv meghatározza a békés célú nukleáris tevékenységek során keletkező radioaktív hulladékokkal és kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos nemzeti politikákra vonatkozó elveket; a nemzeti jogi, szabályozási és szervezeti kereteket; az elhelyezésre vonatkozó szabályokat, olvasható az RHK Kft. honlapján.

Mint írják, az EURAD egyik munkacsoportjának feladata gyakorlati útmutatók kidolgozása. Ebben a munkában a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) munkatársai is jelentős szerepet vállalnak, többek között a közelmúltban házigazdaként a követelménykezelési útmutatók kidolgozásához kapcsolódóan adtak otthont a témával kapcsolatos képzésnek Budapesten. Az eseményre 15 országból érkeztek szakemberek. A társaságot Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató, Dankó Gyula kutatási főmérnök és Ormai Péter nemzetközi kapcsolatokért felelős főmunkatárs képviselte.

Forrás: rhk.hu

A kurzus első napján a követelménykezelés, valamint ennek tervezésével és használatával kapcsolatos stratégiák, módszerek és eszközök ismertetésére és szemléltetésére került sor. A második napon ezeknek a stratégiáknak és módszereknek a lehetséges alkalmazási lehetőségeit mutatták be finn, svéd, svájci és az egyesült királyságbeli példákkal illusztrálva. Végül az utolsó napot csoportos megbeszéléssel zárták a követelménykezelés gyakorlati alkalmazásáról.

A tanfolyam lehetőséget biztosított a résztvevőknek, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a módszertani és az alkalmazási lehetőségekbe. A kurzus résztvevőitől kapott visszajelzések egyöntetűen kedvezők voltak, zárul a beszámoló.

Forrás: rhk.hu