Ezeket a döntéseket hozták a márciusi testületi ülésen

Seregély Erzsébet, a DC Dunakom Zrt. közterület-fenntartási részlegvezetője veheti át idén a „Paks város Környezetéért” díjat – így döntött márciusi ülésén a képviselő-testület. A grémium rendeletmódosításokról, támogatásokról és üzleti tervek elfogadásáról is határozott.

Forrás: TelePaks

Közel húsz napirendi pontot tárgyalt március 13-i ülésén Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az idősek otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, a gyermekétkeztetésért, továbbá a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet módosították először. Döntésük értelmében az idősek otthona vonatkozásában a térítési díjakban a tavalyi évhez képest nem történt változás, míg a gyermekétkeztetés esetében a díjak emelkedtek.

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján történő pályázati felhívás jóváhagyásáról is tárgyalt a grémium. Szabó Péter polgármester szerint népszerű pályázati lehetőségről van szó, egyre több lakóközösség veszi igénybe, főleg a Vácikában. A város 2024. évi költségvetési rendelete bruttó 50 millió forintot biztosít az útépítési és közműfejlesztési lakossági pályázatok idei támogatására.

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 2024. évi munkaterve és szolgáltatási terve áttekintésével folytatódott a testületi ülés. A polgármester szerint alapos és részletesen kidolgozott munkatervről van szó, ezt Kudorné Szanyi Katalin (PDF) képviselő is így vélte. Hozzátette azonban, hogy az új művelődési központ terveiben hiányzik a könyvtár kialakítása, és ez véleménye szerint nagy hiányosságot jelent. Szabó Péter úgy vélte, a Csengey Dénes Kulturális Központban jelenleg működő könyvtár inkább átvette a közösségi tér szerepkört, a foglalkozások nem igazán a könyvtárhasználathoz, hanem egyéb kulturális programokhoz kötődnek, ezeknek pedig lesz helye az újonnan megvalósuló központban is. A munkaterv elfogadását követően a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítását, munkaszerződésének módosítását tárgyalták a képviselők. Heringes Anita (PDF) azt javasolta: a jövőben vizsgálják felül a teljes bérezési rendszert, hiszen vannak Pakson olyan intézményvezetők, akiknek a fizetése fele vagy harmada a többiekének.

Tárgyaltak arról is, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei bankszámláit jelenleg vezető ERSTE Bank helyett másik pénzintézettel, az MBH Bank Nyrt.-vel kívánnak szerződést kötni, valamennyi érintett számla vonatkozásában. Barnabás István (PDF) arról érdeklődött, miért történik meg a számlavezető bank váltása. Szabó Péter válaszában elmondta, hogy pályáztatást követően három bank ajánlata közül az MHB Bank Nyrt.-é volt a kedvezőbb. Négy tartózkodás és nyolc igen szavazat mellett a javaslatot a bankváltásra elfogadták.

A következőkben jóváhagyták az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok: a Paksi Közművelődési NKft. és a TelePaks Médiacentrum Nkft. 2024. évi üzleti tervét, majd az önkormányzat idei közbeszerzési tervét tárgyalta a testület. Barnabás István (PDF) hozzászólásában előre bocsátotta, hogy nem fogja támogatni az előterjesztést, mert véleménye szerint többségében valójában nem nyílt közbeszerzési eljárásokról van szó. Szabó Péter felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy 2004 óta a közbeszerzési törvény 115. paragrafusa szerint zajlik az eljárás. Misóczki Anikó, a pályázati osztály vezetője részletesen ismertette az eljárás menetét. Heringes Anita (PDF) elmondta: hisz a transzparenciában, ezért támogatja a 2004 óta szokásos meghívásos helyett a teljesen nyílt eljárást. Kudorné Szanyi Katalin (PDF) köszönetét fejezte ki a pályázati osztály munkatársainak, hogy a körzetében zajló fejlesztések megvalósításában sokat segítettek.

A képviselő-testület döntött pályázat meghirdetéséről az ipari technológiával épült, valamint a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására. Mindkét pályázat részletes kiírása megjelent a mai napon (03.14.) a paks.hu honlapon a Lakossági pályázatok rovatban.

A 3. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó Simonné Dr. Tajdina Julianna egyéni vállalkozó kérte szerződése 2024. június 30. napjával történő felbontását. A képviselő-testület felkérte a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatóját, dr. Bodnár Imrét, hogy az érintett körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítését lássa el.

Támogatásokról is döntött a testület. Az Anett Angyalai Alapítvány számára kamionos találkozó megszervezésére polgármesteri és alpolgármesteri keretből 500 ezer forintot biztosított. Ugyanebből a keretből a Medicopter Alapítványt 150 ezer forinttal segíti az önkormányzat, a koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális mentésére hivatott Peter Cerny Alapítványt pedig 450 ezer forinttal támogatják.

Az egyebek napirendi pontok között Barnabás István (PDF) a helyi adózási rendszer felülvizsgálata érdekében munkabizottság felállítását javasolta a helyi vállalkozók védelme érdekében. Szabó Péter polgármesterként egyetértett az indítvány egyes pontjaival, de azt javasolta, hogy az SZMSZ-ben meghatározott jogkörénél fogva a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottságot bízza meg a testület a helyi adórendszer vizsgálatával. Barnabás István így visszavonta napirendi pontra tett javaslatát, Heringes Anita pedig azt kérte, egészítsék ki a polgármester indítványát azzal, hogy a gazdasági bizottsággal közös ad-hoc grémiumot hozzanak létre a helyi adórendszer felülvizsgálatára. Az ezzel kiegészített előterjesztést a polgármester a következő testületi ülésre elkészíti.

Zárt ülésen döntöttek a Paks város környezetéért kitüntetés adományozásáról. A díjat az idén Seregély Erzsébetnek, a DC Dunakom Zrt. közterület-fenntartási részlegvezetőjének ítélte oda a testület a város környezetének megóvásáért és fejlesztésért végzett munkája elismeréseként. A kitüntetést a Föld napja alkalmából rendezett városi ünnepségen adják majd át.

A képviselő-testületi ülése teljes terjedelmében visszanézhető a telepaks.net oldalon és a TelePaks YouTube-csatornáján.