Kitüntetésre vár javaslatokat az önkormányzat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiség formálásában huzamosan végzett munkájának elismerésére alapított Gyermekeinkért kitüntetés idei díjazottjainak személyére vár javaslatokat. A kitüntetés adományozható a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak. Javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az írásos ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A felterjesztéseket 2024. április 26-án 12 óráig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. A kitüntetésben évente két személy részesülhet, a díjat a pedagógus nap alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át.

A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: www.pixabay.com