Óvodába hívogató – Bemutatkoznak a paksi óvodák

Tisztelt Érdeklődők! Kedves Szülők!

Az a kisgyermek, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, óvodaköteles korú. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2024/2025-ös nevelési évre be kell íratni óvodába. Paks Város Önkormányzata az általa fenntartott Paksi Benedek Elek Óvoda (7030 Paks, Ifjúság útja 4.) és a Paksi Napsugár Óvoda (7030 Paks, Vörösmarty utca 7–11.) székhelyén várja a Paks város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező leendő óvodások gondviselőit az alábbi időpontban: 2024. április 29–30. (hétfő–kedd) 7.30– 17 óra. A jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a kitűzött időpont előtt harminc nappal hirdetményben tájékozódhatnak az érintettek, mely megtalálható az intézményekben, a helyi médiumokban, valamint Paks város honlapján (www.paks.hu). Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a következő összeállítást, melyben megismerkedhetnek a városi óvodák székhely-, illetve tagintézményeivel, bepillantást nyerhetnek a mindennapi életükbe. A bemutatkozásban helyet kap a városban működő nem önkormányzati fenntartású intézmény is, hogy az érintett szülők teljes képet kaphassanak a lehetőségekről. Városunk minden intézményében közös az akarat, hogy a gyermekek óvodai beilleszkedése zavartalan legyen. Az óvodai beíratással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat által fenntartott óvodák esetében jegyzői hatáskörben a Polgármesteri Hivatal intézményfenntartó csoportja végzi, bármilyen szülői kérdéssel forduljanak bizalommal a csoport munkatársaihoz: Debreceniné Polgár Eszter csoportvezetőhöz (75/500-559) vagy Nagyné Pap Brigitta köznevelési és kulturális referenshez (75/500-555). (Az összeállítás a Paksi Hírnök 2024. március 28-i számában jelent meg.)

Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézmény

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A Paksi Benedek Elek Óvoda Mesevár Székhelyóvodája 1978 óta működik a lakótelepen, az Ifjúság útja és a Gesztenyés út sarkán, ahol biztonságos, nagyszámú parkolóhely várja az autóval érkező szülőket. Az óvodás gyermekek igényeihez kialakított épületben, öt csoportban, esztétikus belső környezet, szeretetteljes, családias légkör fogadja a gyermekeket. Minden csoportnak külön játszóudvara, saját fedett homokozója és mozgásfejlesztő játékai vannak a hatalmas udvarunkon, ahol a füves részeken túl modern, térkővel burkolt terek, felfestett közlekedési pálya kínál lehetőséget a kerékpározásra, labdajátékokra. Minden gyermek egyedi, ezért nevelésünk alapelve megfelelő figyelmet fordítani személyiségük és tehetségük kibontakozására. Nevelési programunk: Óvodai nevelés játékkal, mesével Mesevár módra. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint a gyermek legfontosabb tevékenységére, hiszen a játékon keresztül fedezi fel a világot, és létfeltétele az egészséges fejlődésnek. A mese szerepére, ami ott van a mindennapjainkban, tanulás és szórakozás, egymásra hangolódás. A mese az anyanyelv zenéje és észjárása. A mozgásfejlesztésre, ami kiegészül sok szabad mozgáslehetőséggel az udvaron és szervezetten a sportcsarnokban, az uszodában. Amit kínálunk: logopédia (beszédjavítás szükség szerint), diszlexiaprevenció (tanulási nehézségek megelőzését szolgáló játékos foglalkozások), labdás ügyességfejlesztés, vízhez szoktatás, úszástanítás, korcsolyázás. A gyermekek nevelését gondos, megóvó, magasan képzett, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytestnevelő, úszásoktató, fejlesztőpedagógus végzettséggel is rendelkező pedagógusok segítségével végezzük. Az óvoda címe: Paks, Ifjúság u. 1/b., telefonszám: 75/830-407.

Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A leendő kiscsoportosokat öt vegyes életkorú csoportban, a Tolnai úton várja nagy múlttal rendelkező óvodánk. Célunk, hogy kulturált, gyermekbarát, családias környezetben, magas színvonalú pedagógiai munkával a felnövekvő generáció környezettudatos szemléletét megalapozzuk. Arra törekszünk, hogy a gyerekek új élményekkel gazdagodjanak, jól érezzék magukat, a szülők pedig biztonságban tudják őket. Ehhez intézményünk jól képzett, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusai, szakképzett dajkái, pedagógiai asszisztensei közös munkálkodása a biztosíték. Udvarunk egy zöld sziget, mely lehetőséget teremt az intenzívebb mozgásformák kielégítésére. A gyerekeknek lehetőségük van a természet csodáinak felfedezésére, ezt segíti az óvodánk mindennapjait átszövő Zöldszíves filozófia, megismerését szolgálja a Madarász ovi programunk, a vizsgálódásokhoz, kísérletezésekhez kialakított természetbúvár szoba, valamint az udvaron található környezeti nevelési mini tanösvény, a lepkekert, a gyógynövénykert, a magaságyások, a komposztszigetek. Állatbarát óvodaként nagy hangsúlyt fektetünk az állatok védelmére is. A gyermekek egészségét szolgálja az óvoda sószobája és gazdag eszköztárú tornaszobája. A szülőkkel való partneri kapcsolatunkat az általunk szervezett családi programokkal mélyítjük el. Az óvodánktól búcsúzó gyermekeknek Zöldszíves tábort-erdei óvodát szervezünk. A nevelési év keretén belül labdás foglalkozáson, gyermeknéptáncon, vízhez szoktatáson, gyógytestnevelésen és óvodai hitoktatáson is részt vehetnek a gyerekek. Fontos számunkra a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a lassabban fejlődő gyermekekkel gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus is foglalkozik. A játék elsődlegességére alapozva arra törekszünk, hogy a gyermekek saját képességeikhez képest harmonikusan fejlődjenek. Játéktárunk folyamatos bővítésével lehetőséget biztosítunk az egyéni elképzelések megvalósításához.

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvoda

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Óvodánk az Atomtér, kulturális központ, iskola, sportlétesítmények, zöldövezet szomszédságában működik. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programunkban az érzelmi nevelés is fontos, így egészséges emberi kapcsolatokra képes, értelmileg és érzelmileg fejlett gyermekek nevelését segítjük elő. Ehhez megfelelő, a gyermekekhez közelálló fejlesztő tartalmat választunk, hagyományaink, népmeséink, a művészetek tiszta forrásából. Vegyes csoportjainkban a kicsik örömmel tanulnak a nagyoktól, a nagyobb gyermekek pedig szívesen segítenek kisebb társaiknak. Boldog, felszabadult óvodáskorban növekszik felelősségtudatuk, empátiájuk, és felnőtt korukban is segítőkész, egymásra odafigyelni tudó emberek lesznek. Családias légkörben kedves, gyermekszerető, szakképzett pedagógusok, pedagógiai asszisztensek fejlesztik, dajkák gondozzák a „Kishegyiseket”. Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek, zenének, mesének, alkotótevékenységnek kialakított kuckókkal, ahol a gyermekek szabadon kibontakozhatnak, önfeledten játszhatnak. Óriási udvarunkban a gyerekek kielégíthetik mozgásigényüket, a nagyok vízhez szoktatáson, az ASE sportcsarnokban labdás testnevelésen vagy saját arénánkban is edződhetnek. Gyakran a családokkal együtt ünneplünk: Márton-nap, karácsonyi gyertyagyújtás, népihangszer-készítés, farsang, édesanyák köszöntése, szülőkkel közös kirándulások, nagyok búcsúja. Nagycsoportosaink heti rendszerességgel járhatnak különféle programjainkra az ez irányban is képzett óvónőinkhez, ami a szülőknek jelentős idő- és pénzmegtakarítás: Mestermorzsa Vizuális Tehetségműhely, Csiri-biri drámajáték, Zimme-zumm Zeneovi, Perdülj-fordulj gyermektánc. Akinek szükséges, egyéni fejlesztést, gyógytestnevelést, logopédiai fejlesztést, hittanoktatást tudunk nyújtani. További információt kaphatnak rólunk intézményünk honlapján (benedekelekovi.paks.hu) vagy telefonon: 75/830-150

Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézmény

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Székhelyintézménye az óváros szívében található. A műemlék jellegű épület fekvése miatt udvarunk csendes, zárt és biztonságos, valamint felújított és jól felszerelt praktikus fajátékokkal, fedett teraszokkal és homokozókkal. Óvodánkban négy csoport található, amelyekhez három mosdó tartozik, valamint csoportonként egy-egy tágas öltöző. A tornaszoba korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel rendelkezik. A csoportszobáink modern és esztétikus bútorokkal és eszközökkel felszereltek, ennek köszönhetően barátságos légkörben fogadják a vegyes életkorú gyermekeket, biztosítva ezzel az elmélyült és önfeledt játékot. A Színesen, hatékonyan a művészetek eszközeivel elnevezésű programunk alapján dolgozunk, de a néphagyományok ápolását is fontosnak tartjuk, ezért arra törekszünk, hogy mindkét irányelv megjelenjen a mindennapokban. A művészetekkel kapcsolatos világnapokat – mese, zene, költészet – megünnepeljük. Tehetségműhelyt tartunk havonta egy alkalommal a tanköteles korú gyermekek számára; dráma-játék, zeneovi, mozgásfejlesztés, valamint kézműves-barkácsolás keretein belül igyekszünk közelebb vinni a gyermekekhez a művészeti tartalmakat. Rendszeresen járunk a könyvtárba, a múzeumba, a művészeti iskolába, valamint színházba. A négy csoportból az egyik német nemzetiségi csoportként működik, amely a német hagyományokat ápolva teszi élménydúsabbá a gyermekek életét. A Paksi Napsugár Óvoda választható délutáni tevékenységei: hittan – amely mind a három felekezet számára lehetővé teszi a hitoktatást –, dzsúdó, ovifoci, ovikosár és néptánc.

Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

„A gyerekek a legnagyobb értékeink: akkor fogják kihozni magukból a legtöbbet, ha érzik, hogy tiszteljük őket, támogatjuk a fejlődésüket és tiszteletben tartjuk a hibázáshoz való szent jogukat. Csak így tanulhatják meg felismerni az igazi útjukat, és vele együtt identitásukat, ami végigkíséri őket az életen.” Óvodánk egy gyermekcsoporttal működik, a Felhőcske csoporttal, ahová vegyes életkorú gyermekek járnak. Csoportszobánk tágas, világos, ahol elkülönített „kuckó” teszi lehetővé a gyermekek felszabadult játékát és tanulását. Óvodánk udvara tágas, a mászókák, hinták és a homokozó lehetőséget biztosítanak a gyermekek nagymozgásának folyamatos fejlesztésére. A helyi pedagógiai programunk a néphagyományőrzésen alapszik. A néphagyomány őrzése, megismertetése a gyermekekkel az óvodánk dolgozóinak már régóta szívügye. Programunkba a népi kultúra azon elemeit építettük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori, fejlődési sajátosságaihoz, és mindennapi életüket gazdagítják. Óvodapedagógusaink az éves nevelési terv elkészítése során építik be ezeket a tevékenységekbe. Fontos számunkra, hogy a gyermekek a jeles napokra való készülés során jó kedvvel vegyenek részt a készülődésben, majd az ünnepnapon. A közös várakozás és az élmények, tapasztalatok szerzése a gyermekek fejlődésében is fontos szerepet játszanak. Természetes anyagokat igyekszünk használni a kézműves tevékenységek során és a dekorációknál. Programunk szellemisége jó lehetőséget ad az óvoda és a családok közötti szorosabb kapcsolat kialakítására, fontos számunka a szülőkkel való jó kapcsolattartás. A délutáni szabadidős programokat a szülői igények és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével szervezzük. Választható délutáni tevékenységek: néptánc, ovifoci. Intézményünk családias környezetben várja az újonnan érkező gyermekeket a következő nevelési évben is.

Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvoda

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Óvodánk Paks város óvárosi, kertvárosi részében, csendes, forgalommentes utcában, családi házas környezetben helyezkedik el. Óvodánk adottságainál fogva családias jellegű. Az óvoda tágas udvaraiban változatos mozgáslehetőségeket kínáló játékeszközök, fedett homokozók várják az örökmozgó gyerekeket. Az első, térköves udvaron lehetőség nyílik a kerékpározásra, rollerezésre, motorozásra, aszfaltrajzolásra, a közlekedési szabályok megismerésére, gyakorlására. Tornaszobával is rendelkezünk, mely gazdag felszereltségével sokféle mozgáslehetőséget kínál. Az óvoda három vegyes csoporttal működik. A csoportszobák esztétikusak, otthonosak, a meglévő tárgyi feltételek a gyermekek neveléséhez, a változatos játéktevékenységekhez és mozgásigényük kielégítéséhez sokrétű lehetőséget biztosítanak. Minden csoportszobában van akvárium, és minden csoportnak van az udvaron magaságyása, melyet a gyerekekkel közösen gondozunk, és komposztálunk is. Célunk a tapasztalatszerzésen alapuló ismeretnyújtás, a tevékenységközpontú óvodai nevelés eszközeivel, az életkori, az egyéni és fejlődési sajátosságokat gyelembe véve. Nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, a környezettudatos magatartás megalapozására és az egészséges életmódra nevelésre. Minden évszakban szervezünk erdei óvoda kirándulást a nagycsoportos gyerekeknek a Cseresznyéskert Erdei Iskolába és környékére, ahol nagyon sok érdekesség vár rájuk. Ünnepeinket, hagyományainkat az évszakokhoz kapcsolódó jeles napok köré, a természeti környezetre gyelve szervezzük. Heti rendszerességgel vannak logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozások és fakultatív programok (vízhez szoktatás, hittan, ovifoci, néptánc).

Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvoda

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

A Munkácsy utcai tagóvoda Paks Malomhegy részén található, a Gárdonyi kilátó mellett. Az óvoda udvarából Dunára néző panoráma fogadja a gyermekeket és szüleiket. Az udvarunk tavasszal és ősszel helyszíne a sokoldalú mozgásfejlesztésnek, különböző programjainknak, és segíti tudatosan felépített pedagógiai munkánkat. Emellett az itt elhelyezett három magaságyás lehetőséget ad a gyermeki megtapasztalásra, felfedezésre. Családias hangulatú óvodánkban kettő vegyes csoportban – Süni és Csicsergő csoport – várjuk a gyermekeket. Kiemelt szerepet tulajdonítunk a játéknak, a dierenciálásnak, a komplex személyiségfejlesztésnek. A Süni csoportban német nemzetiségi nevelés folyik, melynek során a gyermekek életkorukhoz igazodva játékos formában ismerkedhetnek a német nemzetiség kultúrájával, nyelvével, hagyományaival mondókák, dalos játékok segítségével. Óvodapedagógusaink módszertani kultúrája sokszínű. Csoportszobáink berendezése esztétikus, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő. A gyerekek életkorához illeszkedő eszközök segítik a nevelést, emellett az óvodapedagógusok által készített játékok és saját ötletek szélesítik a játéktárunkat. Óvodánk programja, arculata: Mozgásfejlesztéssel az egészséges életmódért. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására, fejlesztésére, a gyermekek testi-lelki szükségleteinek és mozgásigényének kielégítésére. Óvodánk jól felszerelt tornaszobával rendelkezik. A mozgásfejlesztő eszközök bővítéséhez óvodánk alapítványa, a Napsugár Alapítvány is hozzájárul. A fenntarthatóság jegyében ettől a nevelési évtől csatlakozunk az Óvodakert programhoz, valamint jó kapcsolatot ápolunk a város civil szervezeteivel. Figyelemmel kísérjük a pályázatokat, mellyel az óvodai nevelőmunkát színesítjük. Kiemelt figyelmet fordítunk a szülők és az óvoda kapcsolatának ápolására, erősítésére. Több olyan programot tervezünk és szervezünk, amelyek a családdal való együttműködésen alapszanak.

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda

Fotó: Babai István/korábbi felvétel

Paks város szívében található négy csoporttal működő óvodánk, mely a Pécsi Egyházmegye fenntartásában, a katolikus iskola tagóvodájaként működik. Felújított épületben, esztétikus környezetben várjuk a gyermekeket. A gondosan kialakított külső és belső terek, a csoportszobák, a sószoba, a tornaszoba, az udvar a gyermekek kényelmét szolgálják. A mindennapokban hangsúlyos a keresztény nevelés, melynek során a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, keresztényi értékek közvetítésére törekszünk. Mottónk: „A keresztény óvodapedagógus mint a gyermekközösség vezetője a belőle áradó szeretet által vonzza magához a gyermekeket.” Odafigyelünk arra, hogy minden kisgyermek megkapja a fejlődéséhez szükséges segítséget tehetségének feltárásához, hátrányának leküzdéséhez. Az óvodai fejlesztő munkát logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és pszichológus segíti. 2024. szeptember 1-től körzethatár nélkül várjuk a kiscsoportos korú gyermekeket a tiszta kiscsoportba és a vegyes csoportba. Amit kínálunk: szeretetteljes, sokféle élménnyel tarkított mindennapok, keresztényi értékek közvetítése, játékos hitre nevelés, választható/ javasolt foglalkozások: labdás mozgásfejlesztés, alapozó terápia, néptáncfoglalkozás, tehetségműhely nagycsoportosok számára (olvasóvá nevelés, kézműves, dráma-játék, ének és KETT foglalkozás), logopédia, fejlesztő foglalkozás, vízhez szoktatás. A beiratkozás időpontja 2024. április 22–23. (hétfő–kedd), helyszín: Paks, Kossuth L. u. 2., parkolási lehetőség: Paks, Kossuth L. u. 6. Az óvoda telefonszáma 30/481-77-25, melyen várjuk a szülők hívását. Továbbá engedjék meg, hogy – gyelmükbe ajánljam intézményünk honlapját és Facebookoldalát: www.baloghakatisk.hu, www.facebook.com/baloghantalkatolikusiskola.