Többen juthatnak támogatásokhoz

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismét módosított a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és igazgatásról szóló önkormányzati rendeletet, a módosítás április 20-tól hatályos. Az ellátások értékének megőrzése és a városban élő, szociálisan rászorulók életkörülményeinek javítása érdekében a grémium több ellátástípusnál megemelte a jogosultságok megállapításánál irányadó jövedelemhatárokat.

Az infláció, az élelmiszer- és a rezsiárak növekedése jelentős terhet ró a családokra, így Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újra módosította a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletet. Feketéné dr. Féhr Nikolett, a Paksi Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának vezetője szerint a képviselő-testületet annak érdekében módosította a rendeletet, hogy minél több szociálisan rászoruló paksi lakosnak, családnak segíthessen, a jövedelemhatárok megemelésével többen beleférhetnek a támogatásokba. A különböző ellátásokra azok lehetnek jogosultak a továbbiakban, akik családjában (háztartásában) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a települési lakásfenntartási támogatás, a települési gyógyszertámogatás, a temetési segély, a méltányossági rendkívüli települési támogatás (ideértve a szociális tűzifa- és hátralékkezelési támogatást is), valamint a 70 év feletti szociális szemétszállítási költségtérítés esetén a 128.250 forintot, egyedül élő/egyedülálló esetén a 142.500 forintot; a rendkívüli települési támogatás, a rendszeres nevelési segély, a korra tekintet nélkül nyújtott szociális szemétszállítási költségtérítés, valamint a kábeltévé díjfizetési támogatás esetén a 114.000 forintot, egyedül élő/egyedülálló esetén a 128.250 forintot; a települési ápolási díj esetén a 99.750 forintot; a karácsonyi támogatás esetén pedig a 142.500 forintot, egyedül élő esetén a 199.500 forintot. A szociális csoport vezetője azt is elmondta, hogy a változás érinti a tanulók helyi közlekedési támogatását is, a rendeletet kiegészítették a telefonos alkalmazással vásárolt bérletre vonatkozó szabállyal. Ebben az esetben a kérelem benyújtásához, illetve a támogatás kifizetéséhez a bérlet helyett a vásárlást igazoló elektronikus számlát kell bemutatni. A módosításokkal és az ellátásokkal kapcsolatban bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjától kérhető. A kérelmek átvehetők a hivatal ügyfélszolgálati irodájában vagy elérhetők és letölthetők a paks.hu honlap Hivatal menü Ügyintézés/E-ügyintézés rovatra kattintva, a Szociális és gyermekvédelmi ügyek fül alatt.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal/archív felvétel