Átadták a Gyermekeinkért díjat a pedagógusnapi városi ünnepségen

– Ünnepeink rámutatnak emberi életünk értékeire, soha nem múló kincseire. Így a mai ünnep megmutatja, hogy változhat bármennyit és bármilyen gyorsan a világ, a pedagógus mint hivatás és mint a másik emberért élő személy értéke, létjogosultsága sohasem lesz megkérdőjelezhető. Hiszen a mesterséges intelligenciával még tanítót vagy tanárt is lehet utánozni, de pótolni sohasem. Mert míg a gép mindig egy előre legyártott program alapján fog működni, addig az embert a szíve hajtja, hogy szeretetből és felelősségből legyen sokaknak pedagógusa, vagyis a kézvezetője. Ezért mi, ma legalább annyira ünnepeljük semmihez sem hasonlítható hivatásukat, mint azt, ahogyan megélik azt mindennap a gyermekek és fiatalok javának, fejlődésének szolgálatában – ezekkel a gondolatokkal kezdte köszöntőjét Szabó Péter polgármester a városi pedagógusnapi ünnepségen a Csengey Dénes Kulturális Központban.

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Kiemelte, hogy a mai nap tiszteletet és felelősséget követel mindenkitől. Hogy tiszteletünket kifejezzük ezen a napos is az ünnepséggel, és köszönetünkkel a gyermekeink jelenéért és jövőjéért végzett mindennapi szolgálatukért. – Felelősségünket pedig érezzük, és hiszem, hogy tevékenyen meg is éltük az elmúlt években, még akkor is, ha ma már az önkormányzat mint fenntartó csak az óvodákért tud teljes körűen felelősséget vállalni – mondta a polgármester. Mint kifejtette: mindenekelőtt lehetőségeinkhez mérten a lehető legnagyobb mértékben igyekeztünk óvodai dolgozóink, különösen óvodapedagógusaink anyagi juttatásait értékállóvá tenni. – De óvodáink infrastrukturális fejlesztésének területén is évről évre sikerült előrébb jutni, melynek folytatásaként uniós forrásból mintegy 1,4 milliárd forint értékben elvégezzük óvodáink teljes körű energetikai célú felújítását is. Bár iskoláink fenntartó feladatait nem önkormányzatunk látja el, mégis bízom benne, hogy a városunkban működő állami iskolák megújulása is elkezdődhet az előttünk álló időszakban. Melyhez segítséget jelenthet a választások után több részletben kormánytámogatásként megérkező 40 milliárd forint is, melyből hozzájárulhatunk általános iskoláink szükséges infrastrukturális fejlesztéséhez, teljes körű felújításához. Paks város nevelési-oktatási palettáját gazdagítják a Pécsi Egyházmegye által elvégzett beruházások is, melyhez önkormányzatunk is igyekezett minden tőle elvárható segítséget megadni. Ennek eredményeként katolikus óvodával gazdagodott városunk, és a Balogh Antal Katolikus Iskola bővítésének első üteme is befejeződött az elmúlt évben. Kormánytámogatásból az év második felében pedig a Pécsi Egyházmegye megkezdi a második ütem kivitelezését is – összegzett, majd így folytatta: Hiszem, hogy szolgálatuk, mindennapi erőfeszítéseik bennünket, paksiakat gazdagítanak. A sokszor nehéz helyzetek szorításából, feszült emberi helyzetekből megszülető gyümölcsök az itt élő családokat és gyermekeinket szolgálják. – Ezért a pedagógus miközben a ma kihívásait éli, vagy szenvedi, mégis inkább a jövő embere, aki folyamatosan hiszi és látja a jót. Saját hivatásában, a rábízott gyermekek lelkében, személyiségében. Teszi mindezt úgy, hogy közben tudja, hogy munkája gyümölcsét szinte egészen biztosan nem ő szakítja le, húzta alá.

Az esten köszöntötték a nyugállományba vonuló pedagógusokat: Baloghné Fitos Anikó, Bosnyák Zoltánné, Böczné Szűcs Hedvig, Hádingerné Lamm Judit, Jankovicsné Hományi Hedvig, Kappelmayer János, Lacza Csaba, Pretkó Marianna, Tarnainé Vida Gyöngyi, Tóth Zoltán Sándorné. Aranydiplomát vett át Gócza Levente Zsigmondné és Telegdiné Verli Éva, vasdiplomát Gyutai Attiláné, rubindiplomát Sárán Jenőné.

Átadták az esten a Gyermekeinkért díjakat. Az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók elismerésére alapított városi kitüntetést 1996 óta adják át, hagyományosan a pedagógusnapi városi ünnepségen. A díjat azon szakemberek kaphatják meg, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásban huzamosan végzik munkájukat. A kitüntetettek 2024-ben Dimén Orsolya és Kákainé Sebestyén Judit.

Fotó. Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Dimén Orsolya 2003-ban vette át biológia- kémia szakos tanári diplomáját. A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanára, a természettudományi munkaközösség vezetője. Kiemelkedő szakmai tudását folyamatosan bővíti, érdeklődése széles körű, a természettudományok mellett más területeken is erősíti az iskolát. Tehetséggondozó munkájának köszönhetően a szaktárgyi tanulmányi és az OKTV versenyeken is megállják helyüket tanítványai. Sikeres emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítéssel számos diák fejezte be, vagy éppen végez neves egyetemeken orvostudományi, gyógyszerész, vegyészmérnöki, vagy természettudományi képzést. Többen ma már kutatók, mert olyan példát kaptak elhivatottságból, ami az egyetemi évek alatt is kísérte őket. Osztályfőnöki tevékenysége során mindig a közösség érdekét tartja szem előtt, osztályai igazi befogadó és elfogadó közösségek. Diákjait segíti személyiségük kibontakozásában, nem gátja a tanulói kezdeményezésnek, higgadt következetessége ugyanakkor biztonságot ad tanítványainak, erős hite támaszt jelent a nehezebb helyzetekben. Dimén Orsolyára mindig lehet számítani, véleménye mérvadó a szülők, diákok és a tantestület számára is. Hitelesen közvetíti az emberi értékeket anélkül, hogy a saját személyét előtérbe helyezné. A pedagógus számára a legszebb, ha látja beérni munkája gyümölcsét, ha látja, hogy tanítványainak sikerült olyan tudást átadni, aminek segítségével helytállhatnak a mindennapi életben is. Dimén Orsolya nem csupán tárgyi tudást ad át, hanem egész személyiségével nevel. Példát mutat emberi hozzáállásával, őszinteségével, egyenességével, bölcsességével, hangzott el a méltatásban.

Kákainé Sebestyén Judit 1987-ben végzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem énekzene-népművelés szakán. Első munkahelye a paksi Herman Ottó Általános Iskola volt 2004-ig, amikor az intézményt összevonták mostani nevén a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával. Jelenleg is ott végzi nevelő-oktató munkáját, de áttanít a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskolába is. Továbbképezte magát, így már etikát is oktat a felső tagozaton. Közel állnak hozzá a magyar hagyományok, népszokások, kulturális értékek, melyeket átad tanítványainak nemcsak az ének, hanem a hon- és népismeret órákon is. Utóbbi tantárgy témájában lelkes csapatával országos döntőbe jutottak a 2020–2021. évi Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedőn. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 2023-ban ismét benevezett egy kis csapatot a Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Versenyére, ahol országos I. helyezést értek el, így továbbjutottak a Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Versenyének Erdélyben, Szovátán megtartott fordulójára, ahol a IV. helyen végeztek. Amióta megkezdte tanári pályáját, kórust vezet. Számtalan verseny, díj, arany minősítés, kórustalálkozó, fellépés, ünnepi műsor kötődik a nevéhez. Kórusával rendszeresen színesíti a Bárdos Lajos Zenei Hetek programját. Az iskola Napsugár Kórusa az idén is arany minősítést szerzett a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége által szervezett Éneklő Ifjúság Hangversenyen. A Kodály nyomában Országos Online Zenei Játék II. fordulójában Penta Paks nevű csapatával megnyerték a közönségszavazást. A Diákönkormányzat vezetője, melynek tanulói működtetik az iskolarádiót, egészségnapot, tökfaragóversenyt, fenyődiszkót, szemétszedéssel egybekötött természetvédelmi napot szerveznek. Kákainé Sebestyén Judit gyermekközpontú jellemével, kiváló nevelő-oktató munkájával, a diákok szabadidejének tartalmas eltöltésére irányuló törekvéseivel érdemelte ki a Gyermekeinkért díjra való felterjesztést, állt a méltatásban. A díjazott akadályoztatása miatt testvére Sebestyén Katalin vette át a kitüntetést.

Fotó. Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Az ünnepségen a Shisha Cafe adott ünnepi műsort. Pohárköszöntőt mondott Leber Ferenc alpolgármester.