Nyakunkon a pályaválasztás

A nyolcadik osztályba járó gyermekek családjában ez idő tájt téma a pályaválasztás: megkezdődött a felvételi eljárás, a központi írásbelire már jelentkezni kellett, és hamarosan el kell dönteniük a fiataloknak, hol szeretnék folytatni tanulmányaikat.

A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba négy évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhetnek a nyolcadikosok. Az egyik osztályban a matematika és fizika tantárgyat tanulhatják emelt szinten, vagy komplex természettudományos tantárgycsoportos emelt szintű oktatásban részesülnek, azaz kémiából és biológiából van emelt óraszám. A nyelvi osztályban az emelt óraszámú idegen nyelvi képzés mellett humán (magyar, történelem) vagy informatika irányultságra van lehetőség többletórákkal. A 11. évfolyamon mindkét osztályban további specializáció választható. Az eddig megszokotthoz képest többet nyújtanak az informatika oktatás terén: négy évre kidolgozott programjuk keretében felkészítik a fiatalokat az emelt érettségire és programozási ismereteket is tanulnak. A felvételről a hozott tanulmányi eredmény és a központi írásbelin szerzett pontok alapján döntenek.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolájában a mindenkori szakmaválasztékot a munkaerő-piaci igényeket figyelembevéve alakítják ki, különös tekintettel a hiányszakmákra, amelyek tanulásához komoly összegű ösztöndíjak társulnak. A végzős nyolcadik osztályosok az asztalos, eladó, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló és tapétázó, hegesztő, kőműves, központifűtés- és gázhálózatszerelő, női szabó, szociális gondozó és ápoló, valamint a villanyszerelő szakmák közül választhatnak. Czetthoffer Gyuláné igazgató elmondta, hogy nagy hangsúlyt helyeznek a diákok gyakorlati oktatására. Arról is tájékoztatott, hogy az ágazati szakgimnáziumi képzés keretében választható az informatika, az építőipar, a gépészet és a sport, mindegyiknél van az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés, illetve plusz egy év alatt megszerezhető ágazati szakképesítés is. Itt változatlanul a hetedik év végi és nyolcadik félévi tanulmányi eredmény alapján alakul ki a felvételi rangsor.
Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumba a megszokott tanulmányi területekre várják a végzős nyolcadik osztályosok jelentkezését, amelyek az informatika, a villamosipar és elektronika, a gépészet, a környezetvédelem, a közgazdaság és az ügyvitel. Abban nem lesz változás, hogy négy osztályt indítanak, viszont teljes osztály a villamosipar és elektronika, illetve a gépész szakirányon lesz, a többi esetében fél-fél osztály a felvételi keret. A kilencedik évfolyamon új központi kerettanterv van: a szakmai órák száma több, hiszen a 12. év végén komplex érettségi vizsga vár a diákokra, amelyhez a központi útmutatók már megvannak. Újdonság az is, hogy a kilencedik évfolyam után nincsen nyári gyakorlat, amit üdvözöl az iskola, hiszen az első év után még nem rendelkeznek a diákok a termelési gyakorlathoz szükséges tudással, mondta el Szabó Béla, az iskola igazgatója. A diákok a negyedik év végén érettségiznek, majd egy év alatt végezhetik el a technikumot. Az atomerőmű bázisiskolájában a felvételi rangsort az általános iskolából hozott, illetve a központi írásbelin elért eredményből, valamint a szóbeli meghallgatáson szerzett pontszámból alakítják ki.

Amíg a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megkapják a gyerekek, még vár rájuk tennivaló. A központi írásbelit matematikából és magyar nyelvből, országosan egységes időpontban, január 21-én írják meg a felvételizők, amire Pakson az ESZI-ben, valamint a gimnáziumban van lehetőség. Jelöltek ki pótvizsganapot is, de ez csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe. A központi írásbeli felvételi dolgozatokat csak egyszer lehet megírni, az eredményről a felvételizők február 9-ig kapnak értesítést, előtte azonban személyes megtekintésre lesz lehetőség abban az iskolában, ahol megírták a felvételi feladatsort. A következő fontos dátum február 15., az általános iskoláknak eddig az időpontig kell továbbítaniuk a jelentkezési lapokat a megfelelő helyre. Az ideiglenes felvételi rangsort március 10-ig hozzák nyilvánosságra a középiskolák, ezt követően még lehetőség van a sorrend módosítására. A végső döntésről szóló értesítést április 26-ig küldik ki. A beiratkozás június 22. és 24. között lesz az intézmény igazgatója által meghatározott időben.