Paksi Városi Múzeum – igazgatói álláspályázat

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Paksi Városi Múzeum igazgatói állására. A munkakör betöltésének feltétele mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal való rendelkezés, az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés keretében szerzett ismeretek, ennek hiányában a pályázat benyújtásakor a képzés két éven belüli elvégzésére vonatkozó szándéknyilatkozat.

A pályázatnak tartalmaznia kell többek között a pályázó önéletrajzát, szakmai életrajzát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, az iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát, a nyelvtudást igazoló okiratának másolatát, az előírt szakmai és vezetői tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolását, az intézmény irányítására vonatkozó részletes szakmai és vezetői programot a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot.

Az igazgatói munkaviszony öt év határozott időre szól, teljes munkaidőben. A pályázati határidő 2023. május 22. A pályázatot dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz (Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) kell benyújtani. A részletes pályázati kiírás további fontos információkkal ide kattintva elérhető.

Városi múzeum
Paksi Városi Múzeum. Fotó: Babai István/Paksi Hírnök archív