Tájékoztató háztartási célú kutak létesítéséről

Paks Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy 2024. január 1-jétől nem kell fennmaradási engedélyt kérni és bírságot fizetni a korábban engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített háztartási kutakra.

2024. január 1-jétől nem szükséges vízjogi engedélyt kérni és bejelentést tenni a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízadó réteget el nem érő kút (háztartási kút) létesítésére, amennyiben vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes helyen létesül.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen létesítendő háztartási kutakat előzetesen be kell jelenteni a település jegyzőjének. A bejelentés tartalmáról jelenleg még nem áll rendelkezésre bővebb információ.

Paks város közigazgatási területének egy részét kockázatos területnek minősítették, ezért a létesítés előtt meg kell győződni arról, hogy a létesítés helye kockázatos területnek minősül-e. A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területekről készült térkép megtekinthető a https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem internetes elérhetőségen, vagy érdeklődni lehet a Paksi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen, vagy telefonon a 75/500-515-ös telefonszámon.

A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com
A kép illusztráció. Fotó: pixabay.com